Logo Visatogo

กิจกรรม Visatogo จิตอาสาเพื่อสังคม “คืนความสะอาด ชายหาดแม่รำพึง” บริเวณหาดแม่รำพึง จังหวัดระยอง

Previous
Next

วันที่ 7 กันยายน 2566

บริษัท วีซ่าทูโก คอร์ปอเรชั่น จำกัด ด้วยความร่วมมือของพนักงานและคณะผู้บริหารในกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม “คืนความสะอาด ชายหาดแม่รำพึง” บริเวณหาดแม่รำพึง จังหวัดระยอง

ระยอง – ในรายการกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) ล่าสุดของบริษัท วีซ่าทูโก คอร์ปอเรชั่น จำกัด เหล่าพนักงานและคณะผู้บริหารร่วมกันออกมาเพื่อสร้างความเคลื่อนไหวและร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นในกิจกรรม “คืนความสะอาด ชายหาดแม่รำพึง” ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำความสะอาด เก็บขยะบริเวณพื้นที่โดยรอบชายหาดให้กลับมามีชายหาดที่ขาว ทะเลที่สะอาด เพื่ออนาคตด้านการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนสำหรับหาดแม่รำพึง จังหวัดระยอง
โดยมีรายละเอียดดังนี้:

1. การเก็บขยะร่วมกัน: พนักงานและคณะผู้บริหารของบริษัท วีซ่าทูโก คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกันเก็บขยะบริเวณตลอดแนวชายหาดแม่รำพึง ซึ่งเป็นจุดที่มีร้านค้า และที่จอดขยะซึ่งไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเวลา โดยใช้มือเปล่าและอุปกรณ์ช่วยที่จัดเตรียมมาเเพื่อให้หาดทรายและน้ำทะเลบริเวณใกล้เคียงดูสะอาดและสิ่งแวดล้อมที่เป็นระเบียบ

2. การสร้างความตระหนัก: กิจกรรมนี้ยังเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างความตระหนักรับรู้ถึงปัญหาด้านขยะและสิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่น โดยคณะผู้บริหารและพนักงานได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการจัดการพื้นที่เพื่อที่สามารถช่วยลดปัญหาขยะนี้ให้กับพ่อค้าแม่ค้าในบริเวณโดยรอบหาดแม่รำพึง

3. การเป็นต้นแบบ: การร่วมมือในกิจกรรมนี้ยังเป็นต้นแบบสำหรับชุมชนท้องถิ่นและบริษัทอื่น ๆ ในการให้ความร่วมมือรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการจัดการด้านขยะในแหล่งท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ใกล้กับพื้นที่ชุมชนท้องถิ่น

คุณชโนทัย ตันจะนุสาร ผู้อำนวยการของบริษัท วีซ่าทูโก คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า “เราเชื่อว่าการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญที่สุด และเรายินดีที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้เพื่อสร้างความยั่งยืนด้านการท่องเที่ยว และอนาคตที่ดีให้กับชุมชนท้องถิ่นและเราอยากมีส่วนร่วมในการจัดการด้านขยะ จึงเป็นส่วนสำคัญในการเข้ามาช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมที่สะอาดและเป็นระเบียบในครั้งนี้”

กิจกรรมจิตอาสา “คืนความสะอาด ชายหาดแม่รำพึง” นี้ได้รับการยอมรับจากชุมชน ห้างร้าน พ่อค้าแม่ค้าและชุมชนผุ้อยู่อาศัยผู้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวจริง และบริษัท วีซ่าทูโก คอร์ปอเรชั่น จำกัด ยืนยันว่าจะดำเนินกิจกรรม เพื่อสังคมแบบนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมที่สะอาดในอนาคตต่อไป

ป้ายกำกับ
AllToTripsAdventure Certificate-of-entry COE ExperienceUnchartedTrips GlobalDrivingLicense InternationalDrivingPermit k1 Phuket Sandbox samui-plus STV Visa UAE USA Visa Dubai ขอวีซ่าอังกฤษ ขับรถต่างประเทศ ขับรถทั่วโลก ข้อมูลวีซ่า คำปรึกษาวีซ่า จดทะเบียนสมรส ทำใบขับขี่ทะเบียนรถต่างประเทศ ทำใบขับขี่ระหว่างประเทศ ที่ไหนทำใบขับขี่ได้ ท่องเที่ยวออนไลน์ น้องท่องเที่ยวใหม่ บริการทำใบขับขี่ บริการวีซ่า ประสบการณ์วีซ่า รับทำวีซ่า วีซ่าการท่องเที่ยว วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าดูไบ วีซ่าบริการ สมุยพลัส สอบถามข้อมูลใบขับขี่ สอบถามวีซ่า สอบใบขับขี่สากล สามารถขับรถทั่วโลก ออสเตรีย เกาหลีไม่กักตัว เปิดตัวท่องเที่ยว เปิดตัวแพลตฟอร์มท่องเที่ยว เอกสารวีซ่า แนะนำวีซ่า แพลตฟอร์มท่องเที่ยวใหม่ ใบขับขี่สากล