เกี่ยวกับเรา

ด้วยประสบการณ์นี้ เราได้ สร้างเว็บไซต์ ในชื่อ  Visatogo รูปแบบ Online  Service เพื่อตอบสนองลูกค้าในกลุ่มวีซ่าท่องเที่ยว ระยะสั้น วีซ่าเยี่ยมเยือน (เพื่อน/แฟน/ครอบครัว) วีซ่าธุรกิจ   ที่ต้องการการดูแลขั้นตอนการยื่นวีซ่าตั้งแต่การจัดเตรียมเอกสารการ กรอกฟอร์ม นัดหมาย ยื่นวีซ่า รวมถึงขั้นตอนต่างๆในการขอวีซ่า เพื่อช่วยลดขั้นตอนของลูกค้า เพื่อให้ได้รับความสะดวก ง่าย รวดเร็ว ในขั้นตอนการขอวีซ่าแต่ละสถานทูต ภายใต้การบริการของ Visatogo

ในส่วนของการทำงานของเราไม่ใช่เพียงแค่การ กรอกฟอร์มและจัดเอกสารเพียงเท่านั้น แต่เราจะวิเคราะห์ปัญหาของลูกค้า จากการสัมภาษณ์ข้อมูลลูกค้า เพื่อนำมาวิเคราะห์ถึงแนวทาง การนำเสนอที่ดีและสมบูรณ์ของลูกค้าต่อสถานทูต

บริการหลักของเรา

เราบริการ ประเทศ อเมริกา แคนดา อังกฤษ ออสเตรเลีย เชงเก้น และอีกกว่า 30 ประเทศทั่วโลกOne Stop Service รวมถึง การแปลเอกสาร จองตั๋วเครื่องบิน โรงแรม