หากคุณกำลังกังวลกับการ ขอวีซ่า ด้วยปัญหาเหล่านี้

 • วีซ่าท่องเที่ยว ขอได้นานแค่ไหน !
 • ไปหาแฟนต่างประเทศ ขอวีซ่าอะไร !
 • ไปทำงานต่างประเทศ ต้องสมัครวีซ่าอะไร !
 • ขอวีซ่าคู่หมั้น หรือแต่งงาน !
 • จดทะเบียนสมรสกับต่างชาติ เริ่มอย่างไร !
 • เอกสาร การงาน การเงิน ขอวีซ่า มีอะไรบ้าง !
 • วีซ่าไม่ผ่าน ต้องทำอย่างไรต่อ !


Visatogo

บริการที่สะดวก ง่าย รวดเร็ว เป็นมืออาชีพ คุณไว้ใจเราได้ มีปัญหาวีซ่า โทรหาเรา ปรึกษาฟรี !!!

 

ทุกเรื่องเกี่ยวกับการ ขอวีซ่า

 • กรอกฟอร์ม แปลเอกสาร จองตั๋ว เครื่องบิน-โรงแรม
 • ซื้อประกันการเดินทาง
 • ชำระค่าธรรมเนียมสถานทูต
 • อำนวยความสะดวก พาไปยื่น-รับผลวีซ่าแทน*

#ขอวีซ่า อเมริกา  วีซ่าอังกฤษ  วีซ่าแคนาดา  วีซ่าออสเตรเลีย  วีซ่าเยอรมัน  วีซ่าฝรั่งเศส  วีซ่าอิตาลี  วีซ่านอร์เวย์  วีซ่าสวีเดน  วีซ่าสวิส  วีซ่าสเปน

เราได้ให้บริการ VISATOGO ในรูปแบบ One Stop Service เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าในกลุ่ม วีซ่าท่องเที่ยว ระยะสั้น วีซ่าเยี่ยมเยือน (เพื่อน/แฟน/ครอบครัว) วีซ่าธุรกิจ วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าแต่งงาน วีซ่านักเรียน วีซ่าทำงาน เราให้การดูแลทุกขั้นตอนการยื่นวีซ่า ตั้งแต่การจัดเตรียมเอกสารการ กรอกฟอร์ม นัดหมาย ยื่นวีซ่า รวมถึงขั้นตอนต่างๆ ในการขอวีซ่า เพื่อช่วยลดขั้นตอนของลูกค้า เพื่อให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว ในขั้นตอนการขอวีซ่าในแต่ละสถานทูต ภายใต้การบริการของเรา  VISATOGO

ปัญหาการ ขอวีซ่า ของคุณ ?

 • ไม่มีเวลาการดำเนินการ : แม้คุณจะทราบขั้นตอนดำเนินการ แต่ด้วยภาระหน้าที่ อาจทำให้คุณไม่มีเวลาดำเนินการด้วยตนเอง หรือระยะเวลาที่กระชั้นชิดใกล้วันเดินทาง กลัวดำเนินการเสร็จไม่ทันเวลาเดินทาง กลัวเสียตั๋วเครื่องบิน และโรงแรมที่ซื้อมาแล้ว
 • ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร : คุณอาจเคยเดินทางไปต่างประเทศบ่อยครั้ง แต่ขั้นตอนการขอวีซ่าแต่ละสถานทูตก็มีเงื่อนไขที่แตกต่างกันไป สำหรับบางคนอาจถูกปฏิเสธวีซ่าจากการดำเนินการผิดขั้นตอน ยื่นเอกสารที่จำเป็นไม่ครบเพื่อให้สถานทูตพิจารณา หรือบางครั้งคุณอาจลืมอธิบายในเรื่องสำคัญ ต่อการตอบสัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่สถานทูต
 • จะขอวีซ่าอะไร : ถ้าคุณขอวีซ่าผิดประเภทไม่ตรงกับเจตนาการเดินทาง คุณก็อาจถูกปฏิเสธ ถึงแม้ การเงิน การงาน มั่นคง แต่หากเลือกวีซ่าผิดประเภท คุณต้องเสียค่าธรรมเนียมไปฟรีๆ แถมยังเสียเวลา เสียความรู้สึก เพียงเพราะคุณ ยื่นวีซ่าผิดประเภท
 • แปลเอกสาร จองตั๋ว เครื่องบิน โรงแรม ประกันการเดินทาง : สถานทูตหลายที่ต้องการเอกสารราชการไทยที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ ต้องใช้ประกันการเดินทาง รวมถึง การแสดงตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ที่ชัดเจนในการเดินทางไปยังประเทศนั้น VISATOGO สามารถช่วยคุณจัดการทั้งหมดนี้ได้

VISATOGO  ทำเรื่องวีซ่า ให้เป็นเรื่องง่าย ด้วยบริการในรูปแบบ One Stop service ที่ครอบคลุมทั้งการ กรอกฟอร์ม แปลเอกสาร จองคิว ชำระค่าบริการ จองตั๋ว เครื่องบิน จองโรงแรม

VISATOGO  ตอบทุกปัญหาให้คุณ เพื่อให้คุณ ง่าย สะดวก รวดเร็ว แถมสบายใจ ไม่ต้องมากังวลกับปัญหาเหล่านั้น เพียงคุณให้  VISATOGO  ช่วยคุณ

 

VISATOGO. Visa is easy to get.
“ทำเรื่องวีซ่า ให้เป็นเรื่องง่าย”

 

เวลาทำการ 9.00 - 18.00 น.

หากคุณกำลังกังวลกับการขอวีซ่า ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร จะขอวีซ่าอะไร

1. เลือกบริการ

2. ชำระบริการ

3. จัดเตรียมเอกสาร

4. รอนัดหมายยื่น

5. ยื่นวีซ่า รับผลวีซ่า

เลือกแพคเกจบริการ

เลือกแพคเกจบริการ

Standard

1. รายการเอกสารมาตรฐาน
2. กรอกฟอร์ม – จัดเอกสาร
3. นัดหมายวันยื่นแบบฟอร์มกับทางสถานทูต

ไม่รวมบริการ

1. แปลเอกสาร
2. จองตั๋วเครื่องบิน
3. จองตั๋วโรงแรม
4. บริการวันยื่น – รับเล่ม
5. ประกันการเดินทาง
6. ค่าธรรมเนียมสถานทูต

Plus

1. รายการเอกสารมาตรฐาน
2. กรอกฟอร์ม – จัดเอกสาร
3. นัดหมายวันยื่นแบบฟอร์มกับทางสถานทูต
4. ให้คำปรึกษาการยื่นเอกสาร
5. แปลเอกสาร 4 รายการ
– บัตรประชาชน
– ทะเบียนบ้าน
– ใบเปลี่ยนชื่อ
– ใบเปลี่ยนนามสกุล

ไม่รวมบริการ

1. จองตั๋วเครื่องบิน
2. จองตั๋วโรงแรม
3. บริการวันยื่น – รับเล่ม
4. ประกันการเดินทาง
5. ค่าธรรมเนียมสถานทูต

Exclusive

1. รายการเอกสาร Exclusive
2. กรอกฟอร์ม – จัดเอกสาร
3. นัดหมายวันยื่นแบบฟอร์มกับทางสถานทูต
4. ให้คำปรึกษาการยื่นเอกสาร
5. แปลเอกสาร 4 รายการ
– บัตรประชาชน
– ทะเบียนบ้าน
– ใบเปลี่ยนชื่อ
– ใบเปลี่ยนนามสกุล
– ทะเบียนสมรส
– ทะเบียนหย่า
– ใบสูติบัตร
– ใบสำคัญสมรส
6. วิเคราะห์เคสแบบ Exclusive
7. จองตั๋วเครื่องบิน
8. จองตั๋วโรงแรม
9. บริการวันยื่น – รับเล่ม

ไม่รวมค่าธรรมเนียมในสถานทูต และประกันการเดินทาง*

VIP

1. รายการเอกสาร Exclusive
2. กรอกฟอร์ม – จัดเอกสาร
3. นัดหมายวันยื่นแบบฟอร์มกับทางสถานทูต
4. ให้คำปรึกษาการยื่นเอกสาร
5. แปลเอกสารทุกรายการใช้ในการยื่น
6. วิเคราะห์เคสแบบ Exclusive
7. จองตั๋วเครื่องบิน
8. จองตั๋วโรงแรม
9. บริการวันยื่น – รับเล่ม
10. ชำระค่าธรรมเนียม 1 ครั้ง
11. Private Consultant
12. บริการยื่นรอบ 2 ฟรี ในกรณียื่นครั้งแรกแล้วไม่ผ่าน

ไม่รวมค่าธรรมเนียมในสถานทูต และประกันการเดินทาง

เสียงตอบรับจากผู้ใช้บริการของเรา

News

ส่งความต้องการของคุณ เพื่อรับคำปรึกษาได้ ฟรี!