ถ้าคุณกำลังกังวลกับการสมัครวีซ่า ปัญหาเหล่านี้

 • ขอวีซ่าท่องเที่ยวขอได้นานแค่ไหน !
 • ไปหาแฟน ขอวีซ่าท่องเที่ยวหรือเยี่ยมเยือน !
 • ไปทำงานต่างประเทศ ต้องสมัครวีซ่าอะไร
 • ขอวีซ่าคู่หมั้น หรือแต่งงาน !
 • จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ เริ่มอย่างไร !
 • เอกสาร การงาน การเงิน ที่ต้องใช้ยื่น !
 • วีซ่า ปฎิเสธมาแล้ว ทำอย่างไรต่อ !

Visatogo

ง่าย สะดวก รวดเร็ว มืออาชีพที่คุณไว้ใจเราได้ มีปัญหาวีซ่า โทรหาเรา เราช่วยได้!!! ปรึกษาฟรี….

ทุกเรื่อง เกี่ยวกับวีซ่า

 • กรอกฟอร์มแปลเอกสาร จองตั๋วเครื่องบิน-โรงแรม
 • ซื้อประกันการเดินทาง
 • ชำระค่าธรรมเนียมสถานทูต
 • เดินทางไปยื่น-รับผลวีซ่าด้วยตัวเอง

รับทำวีซ่าอเมริกา วีซ่าอังกฤษ วีซ่าแคนนาดา วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าเยอรมัน วีซ่าฝรั่งเศส วีซ่าอิตาลี วีซ่านอร์เวย์ วีซ่าสวีเดน วีซ่าสวิส วีซ่าสเปน

ด้วยประสบการณ์นี้ เราได้สร้างเว็บไซต์ ในชื่อ  VISATOGO รูปแบบ Online  Service เพื่อตอบสนองลูกค้าในกลุ่มวีซ่าท่องเที่ยว ระยะสั้น วีซ่าเยี่ยมเยือน (เพื่อน/แฟน/ครอบครัว) วีซ่าธุรกิจ วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าแต่งงาน วีซ่านักเรียน วีซ่าทำงาน ที่ต้องการการดูแลขั้นตอนการยื่นวีซ่าตั้งแต่การจัดเตรียมเอกสารการ กรอกฟอร์ม นัดหมาย ยื่นวีซ่า รวมถึงขั้นตอนต่างๆในการขอวีซ่า เพื่อช่วยลดขั้นตอนของลูกค้า เพื่อให้ได้รับความสะดวก ง่าย รวดเร็ว ในขั้นตอนการขอวีซ่าแต่ละสถานทูต ภายใต้การบริการของ  VISATOGO

ปัญหาของคุณคืออะไร

 • ไม่มีเวลาการดำเนินการ แม้คุณจะทราบขั้นตอนดำเนินการ แต่ด้วยภาระหน้าที่ทำให้คุณไม่มีเวลาดำเนินการด้วยตนเอง หรือระยะเวลาที่กระชั้นชิดใกล้วันเดินทางกลัวดำเนินการเสร็จไม่ทันเวลาเดินทาง กลัวเสียตั๋วเครื่องบิน และโรงแรมที่ซื้อมาแล้ว
 • ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร คุณอาจเดินทางไปต่างประเทศบ่อยครั้ง แต่ขั้นตอนการขอวีซ่าแต่ละสถานทูตก็มีเงื่อนไขที่แตกต่างกันไป สำหรับบางคนอาจถูกปฏิเสธวีซ่าจากการดำเนินการผิดขั้นตอนหรือยื่นเอกสารที่จำเป็นไม่ครบเพื่อให้สถานทูตพิจารณา หรือบางครั้งคุณอาจลืมอธิบายในเรื่องสำคัญต่อการตอบสัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่สถานทูต
 • จะขอวีซ่าอะไร ถ้าคุณยื่นวีซ่าผิดประเภทไม่ตรงกับเจตนาการเดินทาง คุณก็อาจถูกปฏิเสธ แม้ การเงิน การงาน มั่นคง แต่เพียงเลือกวีซ่าผิดประเภท คุณต้องเสียค่าธรรมเนียมไปฟรีๆ แถมยังเสียเวลา เสียความรู้สึกมาก เพียงเพราะคุณ ยื่นวีซ่าผิดประเภท
 • แปลเอกสาร จองตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ประกันการเดินทาง สถานทูตหลายที่ต้องการเอกสารราชการไทยที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ ต้องใช้ประกันการเดินทาง รวมถึง การแสดงตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ที่ชัดเจนในการเดินทางไปยังประเทศนั้น จะดีกว่าถ้า visatogo ช่วยคุณจัดการทั้งหมดนี้

Visatogo ทำเรื่องวีซ่า ให้เป็นเรื่องง่ายด้วยบริการในรูปแบบ One Stop service ในเว็บไซต์เดียวที่ครอบคลุมทั้งการกรอกฟอร์ม แปลเอกสาร จองคิว ชำระค่าบริการ จองตั๋วเครื่องบิน/โรงแรม

Visatogo ทำทุกเรื่องให้คุณ เพื่อให้คุณ ง่าย สะดวก รวดเร็ว แถมสบายใจ ไม่ต้องมากังวลกับปัญหาเหล่านั้น เพียงคุณให้  Visatogo  ช่วยคุณ

VISATOGO. Visa is easy to get.
ทำเรื่องวีซ่า ให้เป็นเรื่องง่าย

ถ้าคุณกำลังกังวลกับการขอวีซ่า ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร จะขอวีซ่าอะไร

1. เลือกบริการ

2. ชำระบริการ

3. จัดเตรียมเอกสาร

4. รอนัดหมายยื่น

5. ยื่นวีซ่า รับผลวีซ่า

เลือกแพคเกจบริการ

เลือกแพคเกจบริการ

Standard

1. รายการเอกสารมาตรฐาน
2. กรอกฟอร์ม – จัดเอกสาร
3. นัดหมายวันยื่นแบบฟอร์มกับทางสถานทูต

ไม่รวมบริการ

1. แปลเอกสาร
2. จองตั๋วเครื่องบิน
3. จองตั๋วโรงแรม
4. บริการวันยื่น – รับเล่ม
5. ประกันการเดินทาง
6. ค่าธรรมเนียมสถานทูต

Plus

1. รายการเอกสารมาตรฐาน
2. กรอกฟอร์ม – จัดเอกสาร
3. นัดหมายวันยื่นแบบฟอร์มกับทางสถานทูต
4. ให้คำปรึกษาการยื่นเอกสาร
5. แปลเอกสาร 4 รายการ
– บัตรประชาชน
– ทะเบียนบ้าน
– ใบเปลี่ยนชื่อ
– ใบเปลี่ยนนามสกุล

ไม่รวมบริการ

1. จองตั๋วเครื่องบิน
2. จองตั๋วโรงแรม
3. บริการวันยื่น – รับเล่ม
4. ประกันการเดินทาง
5. ค่าธรรมเนียมสถานทูต

Exclusive

1. รายการเอกสาร Exclusive
2. กรอกฟอร์ม – จัดเอกสาร
3. นัดหมายวันยื่นแบบฟอร์มกับทางสถานทูต
4. ให้คำปรึกษาการยื่นเอกสาร
5. แปลเอกสาร 4 รายการ
– บัตรประชาชน
– ทะเบียนบ้าน
– ใบเปลี่ยนชื่อ
– ใบเปลี่ยนนามสกุล
– ทะเบียนสมรส
– ทะเบียนหย่า
– ใบสูติบัตร
– ใบสำคัญสมรส
6. วิเคราะห์เคสแบบ Exclusive
7. จองตั๋วเครื่องบิน
8. จองตั๋วโรงแรม
9. บริการวันยื่น – รับเล่ม

ไม่รวมค่าธรรมเนียมในสถานทูต และประกันการเดินทาง*

VIP

1. รายการเอกสาร Exclusive
2. กรอกฟอร์ม – จัดเอกสาร
3. นัดหมายวันยื่นแบบฟอร์มกับทางสถานทูต
4. ให้คำปรึกษาการยื่นเอกสาร
5. แปลเอกสารทุกรายการใช้ในการยื่น
6. วิเคราะห์เคสแบบ Exclusive
7. จองตั๋วเครื่องบิน
8. จองตั๋วโรงแรม
9. บริการวันยื่น – รับเล่ม
10. ชำระค่าธรรมเนียม 1 ครั้ง
11. Private Consultant
12. บริการยื่นรอบ 2 ฟรี ในกรณียื่นครั้งแรกแล้วไม่ผ่าน

ไม่รวมค่าธรรมเนียมในสถานทูต และประกันการเดินทาง

เสียงตอบรับจากผู้ใช้บริการของเรา

ส่งความต้องการของคุณ เพื่อรับคำปรึกษาได้ ฟรี!