ขอวีซ่า

ขอวีซ่า วีซ่าอังกฤษ วีซ่าอเมริกา วีซ่าเชงเก้น ปรึกษาฟรี

 

การ ขอวีซ่า คือการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ เป็นขั้นตอนที่สำคัญ เพราะเป็นการแสดงข้อมูลของผู้ขอวีซ่า จุดประสงค์ในการเดินทาง และระยะเวลาที่ต้องการพำนักในต่างประเทศ  การขอวีซ่า จะต้องเลือกประเภทของวีซ่า วีซ่าในแต่ละประเภทนั้นก็แตกต่างกัน แต่หลัก ๆ สามารถแบ่งได้เป็นวีซ่าชั่วคราว และวีซ่าถาวร

ไม่ว่าจะ ขอวีซ่า วีซ่าอเมริกา วีซ่าอังกฤษ หรือ วีซ่าเชงเก้น  หลักเกณฑ์การยื่นขอวีซ่า อาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ การปรึกษาเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะทำให้คุณได้รับข้อมูลล่าสุดที่ถูกต้อง  สามารถปรึกษาและสอบถามเพิ่มเติมได้ ด้วยประสบการณ์ของเรา เรามุ่งหวังให้ลูกค้าได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด 

 

ขอวีซ่า วีซ่าอเมริกา วีซ่าอังกฤษ วีซ่าเชงเก้น ปรึกษาฟรี

ไม่ว่าจะเป็นการขอวีซ่าประเภทไหน.. วีซ่าท่องเที่ยว-เยี่ยมเยือน (เพื่อน/แฟน/ครอบครัว) วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าแต่งงาน วีซ่านักเรียน วีซ่าทำงาน เราพร้อมดูแลทุกขั้นตอนการยื่น ขอวีซ่า ตั้งแต่วิเคราะห์เคส กรอกฟอร์ม จัดเอกสาร แปลเอกสาร ทำแผนการเดินทาง จองคิวยื่น บริการพายื่น รวมถึงรับผลแทน* ดูแลคุณโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ
VISATOGO

ปัญหาการ ขอวีซ่า ของคุณ คืออะไร ?

ขอวีซ่า
ขอวีซ่า

 

VISATOGO  Visa is easy to get.
“ทำเรื่องวีซ่า ให้เป็นเรื่องง่าย”

 

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. รับคำปรึกษา

2. เลือกบริการ

3. ชำระบริการ

4. จัดเตรียมเอกสาร

5. รอนัดหมายยื่น

6. ยื่นวีซ่า รับผลวีซ่า

Standard

รายละเอียดบริการ
 • 1. รายการเอกสารมาตรฐาน
 • 2. กรอกฟอร์ม - จัดเอกสาร
 • 3. นัดหมายวันยื่นกับสถานทูต
 •  
 •  

 • บริการที่ไม่รวมในแพ็กเกจ
 • การวิเคราะห์โปรไฟล์ลูกค้า
 • คำแนะนำเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่
 • แปลเอกสาร
 • จองตั๋วเครื่องบิน
 • จองโรงแรม
 • บริการพายื่น - รับเล่ม
 • ประกันการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมสถานทูต
 •  

Plus

รายละเอียดบริการ
 • 1. รายการเอกสารมาตรฐาน
 • 2. กรอกฟอร์ม - จัดเอกสาร
 • 3. นัดหมายวันยื่นกับสถานทูต
 • 4. แปลเอกสาร 4 รายการ
 •  
 •  
 •  

 • บริการที่ไม่รวมในแพ็กเกจ
 • การวิเคราะห์โปรไฟล์ลูกค้า
 • คำแนะนำเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่
 • จองตั๋วเครื่องบิน
 • จองโรงแรม
 • บริการพายื่น - รับเล่ม
 • ประกันการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมสถานทูต
 •  

Exclusive

รายละเอียดบริการ
 • 1. รายการเอกสารมาตรฐาน
 • 2. กรอกฟอร์ม - จัดเอกสาร
 • 3. นัดหมายวันยื่นกับสถานทูต
 • 4. แปลเอกสาร 8 รายการ
 • 5. การวิเคราะห์โปรไฟล์ลูกค้า
 • 6. คำแนะนำเพิ่มจากเจ้าหน้าที่
 • 7. จองตั๋วเครื่องบิน
 • 8. จองโรงแรม
 • 9. บริการพายื่น - รับเล่ม
 •  
 •  
 •  

 • บริการที่ไม่รวมในแพ็กเกจ
 • ประกันการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมสถานทูต
 •  
Popular

VIP

รายละเอียดบริการ
 • 1. รายการเอกสารมาตรฐาน
 • 2. กรอกฟอร์ม - จัดเอกสาร
 • 3. นัดหมายวันยื่นกับสถานทูต
 • 4. แปลเอกสารทุกรายการที่ใช้
 • 5. การวิเคราะห์แบบ Exclusive
 • 6. คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่
 • 7. จองตั๋วเครื่องบิน
 • 8. จองโรงแรม
 • 9. ชำระค่าธรรมเนียมฯ ครั้งที่ 1
 • 10. บริการพายื่น - รับเล่ม
 • 11. บริการยื่นครั้งที่ 2 ฟรี
 •  

 • บริการที่ไม่รวมในแพ็กเกจ
 • ประกันการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมฯ การยื่นครั้งที่ 2

เสียงตอบรับจากผู้ใช้บริการของเรา

VISATOGO
REVIEW
VISATOGO
REVIEW
VISATOGO
REVIEW
VISATOGO
REVIEW
VISATOGO
REVIEW
VISATOGO
REVIEW
Previous
Next

บริการเพิ่มเติมของเรา

เอกสารในการยื่น ขอวีซ่า ?

เอกสารการขอวีซ่า ขึ้นอยู่กับประเทศที่ต้องการเดินทาง แต่โดยทั่วไปแล้ว เอกสารการขอวีซ่า ได้แก่ เอกสารส่วนตัวของผู้ขอวีซ่า จุดประสงค์การเดินทาง ระยะเวลาที่ต้องการพำนัก รายละเอียดการงาน การเงิน แผนการเดินทาง ตั๋วเครื่องบิน โรงแรมที่พัก ทั้งนี้หากต้องการ ขอวีซ่า เยี่ยมเยือน หรือขอวีซ่าคู่หมั้น แต่งงาน เอกสารการขอวีซ่า ก็จะมีรายละเอียดที่ต่างกันออกไป

ขอวีซ่า ได้ที่ไหน ?

สถานที่ยื่น ขอวีซ่า จะขึ้นอยู่กับประเทศที่ต้องการเดินทางด้วย เพราะบางประเทศจะสามารถ ขอวีซ่า โดยผ่านศูนย์ยื่น บางประเทศจำเป็นที่จะต้องยื่นผ่านสถานทูตโดยตรง หรือบางประเทศก็สามารถ ขอวีซ่า ออนไลน์ได้ หากไม่แน่ใจว่าควรยื่น ขอวีซ่า ที่ไหนสามารถสอบถามเราได้ เพื่อความมั่นใจและจะได้ไม่เป็นการเสียเวลา

เราพร้อมช่วยให้คุณได้วีซ่าง่ายๆ ด้วยบริการที่ครบครัน

หากคุณกำลังกังวลกับการขอวีซ่า ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร จะขอวีซ่าอะไร

1. เลือกบริการ

2. ชำระบริการ

3. จัดเตรียมเอกสาร

4. รอนัดหมายยื่น

5. ยื่นวีซ่า รับผลวีซ่า

เลือกแพคเกจบริการ

Standard

1. รายการเอกสารมาตรฐาน
2. กรอกฟอร์ม – จัดเอกสาร
3. นัดหมายวันยื่นแบบฟอร์มกับทางสถานทูต

ไม่รวมบริการ

1. แปลเอกสาร
2. จองตั๋วเครื่องบิน
3. จองตั๋วโรงแรม
4. บริการวันยื่น – รับเล่ม
5. ประกันการเดินทาง
6. ค่าธรรมเนียมสถานทูต

Plus

1. รายการเอกสารมาตรฐาน
2. กรอกฟอร์ม – จัดเอกสาร
3. นัดหมายวันยื่นแบบฟอร์มกับทางสถานทูต
4. ให้คำปรึกษาการยื่นเอกสาร
5. แปลเอกสาร 4 รายการ
– บัตรประชาชน
– ทะเบียนบ้าน
– ใบเปลี่ยนชื่อ
– ใบเปลี่ยนนามสกุล

ไม่รวมบริการ

1. จองตั๋วเครื่องบิน
2. จองตั๋วโรงแรม
3. บริการวันยื่น – รับเล่ม
4. ประกันการเดินทาง
5. ค่าธรรมเนียมสถานทูต

Exclusive

1. รายการเอกสาร Exclusive
2. กรอกฟอร์ม – จัดเอกสาร
3. นัดหมายวันยื่นแบบฟอร์มกับทางสถานทูต
4. ให้คำปรึกษาการยื่นเอกสาร
5. แปลเอกสาร 4 รายการ
– บัตรประชาชน
– ทะเบียนบ้าน
– ใบเปลี่ยนชื่อ
– ใบเปลี่ยนนามสกุล
– ทะเบียนสมรส
– ทะเบียนหย่า
– ใบสูติบัตร
– ใบสำคัญสมรส
6. วิเคราะห์เคสแบบ Exclusive
7. จองตั๋วเครื่องบิน
8. จองตั๋วโรงแรม
9. บริการวันยื่น – รับเล่ม

ไม่รวมค่าธรรมเนียมในสถานทูต และประกันการเดินทาง*

VIP

1. รายการเอกสาร Exclusive
2. กรอกฟอร์ม – จัดเอกสาร
3. นัดหมายวันยื่นแบบฟอร์มกับทางสถานทูต
4. ให้คำปรึกษาการยื่นเอกสาร
5. แปลเอกสารทุกรายการใช้ในการยื่น
6. วิเคราะห์เคสแบบ Exclusive
7. จองตั๋วเครื่องบิน
8. จองตั๋วโรงแรม
9. บริการวันยื่น – รับเล่ม
10. ชำระค่าธรรมเนียม 1 ครั้ง
11. Private Consultant
12. บริการยื่นรอบ 2 ฟรี ในกรณียื่นครั้งแรกแล้วไม่ผ่าน

ไม่รวมค่าธรรมเนียมในสถานทูต และประกันการเดินทาง

Visa News