ถ้าคุณกำลังกังวลกับการสมัครวีซ่า ปัญหาเหล่านี้

 • ขอวีซ่าท่องเที่ยวขอได้นานแค่ไหน !
 • ไปหาแฟน ขอวีซ่าท่องเที่ยวหรือเยี่ยมเยือน !
 • ไปทำงานต่างประเทศ ต้องสมัครวีซ่าอะไร
 • ขอวีซ่าคู่หมั้น หรือแต่งงาน !
 • จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ เริ่มอย่างไร !
 • เอกสาร การงาน การเงิน ที่ต้องใช้ยื่น !
 • วีซ่า ปฎิเสธมาแล้ว ทำอย่างไรต่อ !

Visatogo

ง่าย สะดวก รวดเร็ว มืออาชีพที่คุณไว้ใจเราได้ มีปัญหาวีซ่า โทรหาเรา เราช่วยได้!!! ปรึกษาฟรี….

ทุกเรื่อง เกี่ยวกับวีซ่า

 • กรอกฟอร์มแปลเอกสาร จองตั๋วเครื่องบิน-โรงแรม
 • ซื้อประกันการเดินทาง
 • ชำระค่าธรรมเนียมสถานทูต
 • เดินทางไปยื่น-รับผลวีซ่าด้วยตัวเอง

รับทำวีซ่าอเมริกา วีซ่าอังกฤษ วีซ่าแคนนาดา วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าเยอรมัน วีซ่าฝรั่งเศส วีซ่าอิตาลี วีซ่านอร์เวย์ วีซ่าสวีเดน วีซ่าสวิส วีซ่าสเปน

ด้วยประสบการณ์นี้ เราได้สร้างเว็บไซต์ ในชื่อ  VISATOGO รูปแบบ Online  Service เพื่อตอบสนองลูกค้าในกลุ่มวีซ่าท่องเที่ยว ระยะสั้น วีซ่าเยี่ยมเยือน (เพื่อน/แฟน/ครอบครัว) วีซ่าธุรกิจ วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าแต่งงาน วีซ่านักเรียน วีซ่าทำงาน ที่ต้องการการดูแลขั้นตอนการยื่นวีซ่าตั้งแต่การจัดเตรียมเอกสารการ กรอกฟอร์ม นัดหมาย ยื่นวีซ่า รวมถึงขั้นตอนต่างๆในการขอวีซ่า เพื่อช่วยลดขั้นตอนของลูกค้า เพื่อให้ได้รับความสะดวก ง่าย รวดเร็ว ในขั้นตอนการขอวีซ่าแต่ละสถานทูต ภายใต้การบริการของ  VISATOGO

ปัญหาของคุณคืออะไร

 • ไม่มีเวลาการดำเนินการ แม้คุณจะทราบขั้นตอนดำเนินการ แต่ด้วยภาระหน้าที่ทำให้คุณไม่มีเวลาดำเนินการด้วยตนเอง หรือระยะเวลาที่กระชั้นชิดใกล้วันเดินทางกลัวดำเนินการเสร็จไม่ทันเวลาเดินทาง กลัวเสียตั๋วเครื่องบิน และโรงแรมที่ซื้อมาแล้ว
 • ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร คุณอาจเดินทางไปต่างประเทศบ่อยครั้ง แต่ขั้นตอนการขอวีซ่าแต่ละสถานทูตก็มีเงื่อนไขที่แตกต่างกันไป สำหรับบางคนอาจถูกปฏิเสธวีซ่าจากการดำเนินการผิดขั้นตอนหรือยื่นเอกสารที่จำเป็นไม่ครบเพื่อให้สถานทูตพิจารณา หรือบางครั้งคุณอาจลืมอธิบายในเรื่องสำคัญต่อการตอบสัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่สถานทูต
 • จะขอวีซ่าอะไร ถ้าคุณยื่นวีซ่าผิดประเภทไม่ตรงกับเจตนาการเดินทาง คุณก็อาจถูกปฏิเสธ แม้ การเงิน การงาน มั่นคง แต่เพียงเลือกวีซ่าผิดประเภท คุณต้องเสียค่าธรรมเนียมไปฟรีๆ แถมยังเสียเวลา เสียความรู้สึกมาก เพียงเพราะคุณ ยื่นวีซ่าผิดประเภท
 • แปลเอกสาร จองตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ประกันการเดินทาง สถานทูตหลายที่ต้องการเอกสารราชการไทยที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ ต้องใช้ประกันการเดินทาง รวมถึง การแสดงตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ที่ชัดเจนในการเดินทางไปยังประเทศนั้น จะดีกว่าถ้า visatogo ช่วยคุณจัดการทั้งหมดนี้

Visatogo ทำเรื่องวีซ่า ให้เป็นเรื่องง่ายด้วยบริการในรูปแบบ One Stop service ในเว็บไซต์เดียวที่ครอบคลุมทั้งการกรอกฟอร์ม แปลเอกสาร จองคิว ชำระค่าบริการ จองตั๋วเครื่องบิน/โรงแรม

Visatogo ทำทุกเรื่องให้คุณ เพื่อให้คุณ ง่าย สะดวก รวดเร็ว แถมสบายใจ ไม่ต้องมากังวลกับปัญหาเหล่านั้น เพียงคุณให้  Visatogo  ช่วยคุณ

VISATOGO. Visa is easy to get.
ทำเรื่องวีซ่า ให้เป็นเรื่องง่าย

เวลาทำการ 9.00 - 18.00 น.

ถ้าคุณกำลังกังวลกับการขอวีซ่า ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร จะขอวีซ่าอะไร

1. เลือกบริการ

2. ชำระบริการ

3. จัดเตรียมเอกสาร

4. รอนัดหมายยื่น

5. ยื่นวีซ่า รับผลวีซ่า

เลือกแพคเกจบริการ

เลือกแพคเกจบริการ

Standard

1. รายการเอกสารมาตรฐาน
2. กรอกฟอร์ม – จัดเอกสาร
3. นัดหมายวันยื่นแบบฟอร์มกับทางสถานทูต

ไม่รวมบริการ

1. แปลเอกสาร
2. จองตั๋วเครื่องบิน
3. จองตั๋วโรงแรม
4. บริการวันยื่น – รับเล่ม
5. ประกันการเดินทาง
6. ค่าธรรมเนียมสถานทูต

Plus

1. รายการเอกสารมาตรฐาน
2. กรอกฟอร์ม – จัดเอกสาร
3. นัดหมายวันยื่นแบบฟอร์มกับทางสถานทูต
4. ให้คำปรึกษาการยื่นเอกสาร
5. แปลเอกสาร 4 รายการ
– บัตรประชาชน
– ทะเบียนบ้าน
– ใบเปลี่ยนชื่อ
– ใบเปลี่ยนนามสกุล

ไม่รวมบริการ

1. จองตั๋วเครื่องบิน
2. จองตั๋วโรงแรม
3. บริการวันยื่น – รับเล่ม
4. ประกันการเดินทาง
5. ค่าธรรมเนียมสถานทูต

Exclusive

1. รายการเอกสาร Exclusive
2. กรอกฟอร์ม – จัดเอกสาร
3. นัดหมายวันยื่นแบบฟอร์มกับทางสถานทูต
4. ให้คำปรึกษาการยื่นเอกสาร
5. แปลเอกสาร 4 รายการ
– บัตรประชาชน
– ทะเบียนบ้าน
– ใบเปลี่ยนชื่อ
– ใบเปลี่ยนนามสกุล
– ทะเบียนสมรส
– ทะเบียนหย่า
– ใบสูติบัตร
– ใบสำคัญสมรส
6. วิเคราะห์เคสแบบ Exclusive
7. จองตั๋วเครื่องบิน
8. จองตั๋วโรงแรม
9. บริการวันยื่น – รับเล่ม

ไม่รวมค่าธรรมเนียมในสถานทูต และประกันการเดินทาง*

VIP

1. รายการเอกสาร Exclusive
2. กรอกฟอร์ม – จัดเอกสาร
3. นัดหมายวันยื่นแบบฟอร์มกับทางสถานทูต
4. ให้คำปรึกษาการยื่นเอกสาร
5. แปลเอกสารทุกรายการใช้ในการยื่น
6. วิเคราะห์เคสแบบ Exclusive
7. จองตั๋วเครื่องบิน
8. จองตั๋วโรงแรม
9. บริการวันยื่น – รับเล่ม
10. ชำระค่าธรรมเนียม 1 ครั้ง
11. Private Consultant
12. บริการยื่นรอบ 2 ฟรี ในกรณียื่นครั้งแรกแล้วไม่ผ่าน

ไม่รวมค่าธรรมเนียมในสถานทูต และประกันการเดินทาง

เสียงตอบรับจากผู้ใช้บริการของเรา

News

ส่งความต้องการของคุณ เพื่อรับคำปรึกษาได้ ฟรี!