ขอวีซ่า รับทำวีซ่าอังกฤษ รับทำวีซ่าอเมริกา รับทำวีซ่าเชงเก้น ปรึกษาฟรี

บริการของเรา

ขอวีซ่า เริ่มต้นอย่างไร

การขอวีซ่า เป็นการขออนุญาตเดินทางเข้าต่างประเทศอย่างถูกกฎหมาย โดยวีซ่ามักจะประทับตรา หรือติดกาวในพาสปอร์ตของผู้ถือ วีซ่ามีหลายประเภท แต่ละประเภทก็ให้สิทธิที่แตกต่างกัน

จุดประสงค์การเดินทางของคุณ ?

ก่อนที่จะขอวีซ่า ต้องทราบถึงจุดประสงค์ในการเดินทาง และระยะเวลาที่ต้องการพำนักในต่างประเทศก่อน แล้วจึงเลือกประเภทของวีซ่า โดยวีซ่านั้นมีหลายประเภท ได้แก่ วีซ่าท่องเที่ยว เยี่ยมเยือน วีซ่านักเรียน วีซ่าทำงาน วีซ่าคู่หมั้น และ วีซ่าแต่งงาน แต่หลัก ๆ แล้วจะแบ่งเป็นสองกลุ่ม คือ วีซ่าชั่วคราว และวีซ่าถาวร

ขั้นตอนการขอวีซ่า ?

ขั้นตอนการขอวีซ่าเริ่มจาก การกรอกฟอร์มข้อมูลส่วนตัวออนไลน์ ได้แก่ ชื่อ – นามสกุล วันเกิด อาชีพ เบอร์โทรศัพท์ เลขพาสปอร์ต รวมถึงเลือกวัตถุประสงค์ในการเดินทาง วันเดินทางไป – กลับ และสถานที่ที่จะพำนักเมื่อเดินทางถึงประเทศนั้น ๆ เป็นต้น

ค่าธรรมเนียมวีซ่า ?

ขั้นตอนถัดมา คือ การชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า และการจองคิวยื่นวีซ่า โดยค่าธรรมเนียมวีซ่าแต่ละประเภท และแต่ละประเทศจะแตกต่างกันไป ส่วนการจองคิวเพื่อยื่นขอวีซ่า บางประเทศสามารถทำได้ก่อนการกรอกฟอร์มข้อมูลส่วนตัวออนไลน์ แต่บางประเทศก็จำเป็นที่จะต้องกรอกฟอร์มให้เสร็จเสียก่อน

เอกสารขอวีซ่ามีอะไรบ้าง ?

ขั้นตอนถัดมาของการขอวีซ่า คือ การเตรียมเอกสารต่าง ๆ ทั้งนี้ แต่ละประเทศอาจมีรายการเอกสารสำหรับยื่นขอวีซ่า ที่แตกต่างกันออกไป ควรเช็คกับเว็บของสถานทูต หรือศูนย์ยื่นให้ละเอียดเสียก่อน เพื่อป้องกันความผิดพลาด จะได้ไม่เสียโอกาส และจะได้ไม่เสียค่าธรรมเนียมการยื่นไปโดยเปล่าประโยชน์

ขอวีซ่าที่ไหน ?

ขั้นตอนสุดท้ายคือ การไปยื่นเอกสาร ณ ศูนย์ยื่น หรือสถานทูต ทั้งนี้สถานที่ยื่นของแต่ละประเทศก็แตกต่างกัน สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของสถานทูต หรือสอบถามเจ้าหน้าที่ได้
สิ่งสำคัญคือ การไปถึงก่อนเวลาในวันนัดยื่น ขอวีซ่า เพราะหากไปช้าเพียงเล็กน้อย บางศูนย์ยื่นก็อาจไม่อนุญาตให้ยื่นขอวีซ่าในวันนั้น ๆ

km2

ไม่ว่าจะขอวีซ่า วีซ่าอเมริกา วีซ่าอังกฤษ หรือ วีซ่าเชงเก้น  หลักเกณฑ์การยื่นขอวีซ่า อาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ การปรึกษาเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะทำให้คุณได้รับข้อมูลล่าสุดที่ถูกต้อง 

คุณสามารถสอบถามเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ได้  Visatogo เรามุ่งหวังให้ลูกค้าได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ด้วยประสบการณ์ของเรา

ขอวีซ่า วีซ่าอเมริกา วีซ่าอังกฤษ วีซ่าเชงเก้น ปรึกษาฟรี

ไม่ว่าจะเป็นการขอวีซ่าประเภทไหน.. วีซ่าท่องเที่ยว-เยี่ยมเยือน (เพื่อน/แฟน/ครอบครัว) วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าแต่งงาน วีซ่านักเรียน วีซ่าทำงาน เราพร้อมดูแลทุกขั้นตอนการยื่นขอวีซ่า ตั้งแต่วิเคราะห์เคส กรอกฟอร์ม จัดเอกสาร แปลเอกสาร ทำแผนการเดินทาง จองคิวยื่น บริการพายื่น รวมถึงรับผลแทน* ดูแลคุณโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ
VISATOGO

เลือกประเทศที่คุณต้องการเดินทาง

บริการเพิ่มเติมของเรา

ปัญหาการ ขอวีซ่า ของคุณ คืออะไร ?

 

VISATOGO  Visa is easy to get.


“ทำเรื่องวีซ่า ให้เป็นเรื่องง่าย”

 

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. รับคำปรึกษา

2. เลือกบริการ

3. ชำระบริการ

4. จัดเตรียมเอกสาร

5. รอนัดหมายยื่น

6. ยื่นวีซ่า รับผลวีซ่า

Standard

รายละเอียดบริการ
 • 1. รายการเอกสารมาตรฐาน
 • 2. กรอกฟอร์ม - จัดเอกสาร
 • 3. นัดหมายวันยื่นกับสถานทูต
 •  
 •  

 • บริการที่ไม่รวมในแพ็กเกจ
 • การวิเคราะห์โปรไฟล์ลูกค้า
 • คำแนะนำเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่
 • แปลเอกสาร
 • จองตั๋วเครื่องบิน
 • จองโรงแรม
 • บริการพายื่น - รับเล่ม
 • ประกันการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมสถานทูต
 •  

Plus

รายละเอียดบริการ
 • 1. รายการเอกสารมาตรฐาน
 • 2. กรอกฟอร์ม - จัดเอกสาร
 • 3. นัดหมายวันยื่นกับสถานทูต
 • 4. แปลเอกสาร 4 รายการ
 •  
 •  
 •  

 • บริการที่ไม่รวมในแพ็กเกจ
 • การวิเคราะห์โปรไฟล์ลูกค้า
 • คำแนะนำเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่
 • จองตั๋วเครื่องบิน
 • จองโรงแรม
 • บริการพายื่น - รับเล่ม
 • ประกันการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมสถานทูต
 •  

Exclusive

รายละเอียดบริการ
 • 1. รายการเอกสารมาตรฐาน
 • 2. กรอกฟอร์ม - จัดเอกสาร
 • 3. นัดหมายวันยื่นกับสถานทูต
 • 4. แปลเอกสาร 8 รายการ
 • 5. การวิเคราะห์โปรไฟล์ลูกค้า
 • 6. คำแนะนำเพิ่มจากเจ้าหน้าที่
 • 7. จองตั๋วเครื่องบิน
 • 8. จองโรงแรม
 • 9. บริการพายื่น - รับเล่ม
 •  
 •  
 •  

 • บริการที่ไม่รวมในแพ็กเกจ
 • ประกันการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมสถานทูต
 •  
Popular

VIP

รายละเอียดบริการ
 • 1. รายการเอกสารมาตรฐาน
 • 2. กรอกฟอร์ม - จัดเอกสาร
 • 3. นัดหมายวันยื่นกับสถานทูต
 • 4. แปลเอกสารทุกรายการที่ใช้
 • 5. การวิเคราะห์แบบ Exclusive
 • 6. คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่
 • 7. จองตั๋วเครื่องบิน
 • 8. จองโรงแรม
 • 9. ชำระค่าธรรมเนียมฯ ครั้งที่ 1
 • 10. บริการพายื่น - รับเล่ม
 • 11. บริการยื่นครั้งที่ 2 ฟรี
 •  

 • บริการที่ไม่รวมในแพ็กเกจ
 • ประกันการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมฯ การยื่นครั้งที่ 2

เสียงตอบรับจากผู้ใช้บริการของเรา

VISATOGO
REVIEW
VISATOGO
REVIEW
VISATOGO
REVIEW
VISATOGO
REVIEW
VISATOGO
REVIEW
VISATOGO
REVIEW
Previous
Next

เอกสารในการยื่น ขอวีซ่า ?

เอกสารการขอวีซ่า ขึ้นอยู่กับประเทศที่ต้องการเดินทาง แต่โดยทั่วไปแล้ว เอกสารการขอวีซ่า ได้แก่ เอกสารส่วนตัวของผู้ขอวีซ่า จุดประสงค์การเดินทาง ระยะเวลาที่ต้องการพำนัก รายละเอียดการงาน การเงิน แผนการเดินทาง ตั๋วเครื่องบิน โรงแรมที่พัก เป็นต้น ทั้งนี้หากต้องการขอวีซ่าเยี่ยมเยือน หรือขอวีซ่าคู่หมั้น แต่งงาน เอกสารการ ขอวีซ่า ก็จะมีรายละเอียดที่ต่างกันออกไป

ขอวีซ่า ได้ที่ไหน ?

สถานที่ยื่นขอวีซ่า จะขึ้นอยู่กับประเทศที่ต้องการเดินทางด้วย เพราะบางประเทศจะสามารถขอวีซ่า โดยผ่านศูนย์ยื่น VFS / BLS และบางประเทศจำเป็นที่จะต้องยื่นผ่านสถานทูตโดยตรง หรือบางประเทศก็สามารถ ขอวีซ่าออนไลน์ได้ หากไม่แน่ใจว่าควรยื่น ขอวีซ่า ที่ไหนสามารถสอบถามเราได้ เพื่อความมั่นใจและจะได้ไม่เป็นการเสียเวลา

เราพร้อมช่วยให้คุณได้วีซ่าง่ายๆ ด้วยบริการที่ครบครัน

หากคุณกำลังกังวลกับการขอวีซ่า ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร จะขอวีซ่าอะไร

1. เลือกบริการ

2. ชำระบริการ

3. จัดเตรียมเอกสาร

4. รอนัดหมายยื่น

5. ยื่นวีซ่า รับผลวีซ่า

เลือกแพคเกจบริการ

Standard

1. รายการเอกสารมาตรฐาน
2. กรอกฟอร์ม – จัดเอกสาร
3. นัดหมายวันยื่นแบบฟอร์มกับทางสถานทูต

ไม่รวมบริการ

1. แปลเอกสาร
2. จองตั๋วเครื่องบิน
3. จองตั๋วโรงแรม
4. บริการวันยื่น – รับเล่ม
5. ประกันการเดินทาง
6. ค่าธรรมเนียมสถานทูต

Plus

1. รายการเอกสารมาตรฐาน
2. กรอกฟอร์ม – จัดเอกสาร
3. นัดหมายวันยื่นแบบฟอร์มกับทางสถานทูต
4. ให้คำปรึกษาการยื่นเอกสาร
5. แปลเอกสาร 4 รายการ
– บัตรประชาชน
– ทะเบียนบ้าน
– ใบเปลี่ยนชื่อ
– ใบเปลี่ยนนามสกุล

ไม่รวมบริการ

1. จองตั๋วเครื่องบิน
2. จองตั๋วโรงแรม
3. บริการวันยื่น – รับเล่ม
4. ประกันการเดินทาง
5. ค่าธรรมเนียมสถานทูต

Exclusive

1. รายการเอกสาร Exclusive
2. กรอกฟอร์ม – จัดเอกสาร
3. นัดหมายวันยื่นแบบฟอร์มกับทางสถานทูต
4. ให้คำปรึกษาการยื่นเอกสาร
5. แปลเอกสาร 4 รายการ
– บัตรประชาชน
– ทะเบียนบ้าน
– ใบเปลี่ยนชื่อ
– ใบเปลี่ยนนามสกุล
– ทะเบียนสมรส
– ทะเบียนหย่า
– ใบสูติบัตร
– ใบสำคัญสมรส
6. วิเคราะห์เคสแบบ Exclusive
7. จองตั๋วเครื่องบิน
8. จองตั๋วโรงแรม
9. บริการวันยื่น – รับเล่ม

ไม่รวมค่าธรรมเนียมในสถานทูต และประกันการเดินทาง*

VIP

1. รายการเอกสาร Exclusive
2. กรอกฟอร์ม – จัดเอกสาร
3. นัดหมายวันยื่นแบบฟอร์มกับทางสถานทูต
4. ให้คำปรึกษาการยื่นเอกสาร
5. แปลเอกสารทุกรายการใช้ในการยื่น
6. วิเคราะห์เคสแบบ Exclusive
7. จองตั๋วเครื่องบิน
8. จองตั๋วโรงแรม
9. บริการวันยื่น – รับเล่ม
10. ชำระค่าธรรมเนียม 1 ครั้ง
11. Private Consultant
12. บริการยื่นรอบ 2 ฟรี ในกรณียื่นครั้งแรกแล้วไม่ผ่าน

ไม่รวมค่าธรรมเนียมในสถานทูต และประกันการเดินทาง

Visa News

บริการของเรา