Logo Visatogo

Visatogo เข้าร่วมและรับฟังโอวาทจากประธานสภาผู้แทนราษฎร

Visatogo เข้าร่วมงานและรับฟังโอวาทจากประธานสภาผู้แทนราษฎร

4 เมษายน 2567

         คุณชโนทัย ตันจะนุสาร ผู้บริหารบริษัท Visatogo  ได้เข้าเยี่ยมคารวะ และรับฟังโอวาทจากประธานสภาผู้แทนราษฎร

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ และรับฟังโอวาทจากประธานสภาผู้แทนราษฎร

Visatogo เข้าร่วมงานและรับฟังโอวาทจากประธานสภาผู้แทนราษฎร

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 14.40 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 607 ชั้น 6 อาคารรัฐสภา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ นิสิต และเจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 101 คน นำโดย รศ.ดร.มานิตย์ จุมปา ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ และรับฟังโอวาทจากประธานสภาผู้แทนราษฎร

โอกาสนี้ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ได้กล่าวให้โอวาท และเล่าถึงประสบการณ์ชีวิตและการทำงานทางการเมืองที่ผ่านมาในอดีตถึงปัจจุบัน พร้อมกันนี้ ได้อธิบายถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ตลอดจนการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ซึ่งต้องวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคร่วมฝ่ายค้าน และรักษาความสงบเรียบร้อยในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรและบริเวณรัฐสภา นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงภารกิจในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งนี้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในปัจจุบันเป็นคนรุ่นใหม่ มีความรู้ ความสามารถ และเตรียมความพร้อมในการอภิปรายในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าสถาบันนิติบัญญัติมีการพัฒนามากยิ่งขึ้น

        บริการขอวีซ่าที่รวดเร็วและสะดวกสบาย บริการ visatogo ยินดีเสนอตัวเพื่อช่วยท่านในการขอวีซ่าอย่างเป็นองค์กรตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมเอกสารจนถึงการติดตามสถานะของวีซ่าที่ท่านต้องการ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของเรา ท่านจะได้รับบริการที่ดีที่สุดในการขอวีซ่าออนไลน์ ร่วมกับ visatogo และทำให้การขอวีซ่าของท่านเป็นเรื่องง่ายและไม่ซับซ้อนอีกต่อไป ลงทะเบียนและใช้บริการได้ที่ เว็บไซต์ของเรา หรือติดต่อเราทางอีเมล์หรือโทรศัพท์ศูนย์บริการลูกค้าของเรา เราพร้อมให้บริการท่านทุกคำถามและความต้องการ ขอบคุณมา ณ ที่นี้ที่แห่ง visatogo และหวังว่าจะได้รับการช่วยเหลือท่านในการขอวีซ่าอย่างเต็มที่และมีประสบการณ์ที่ดีกับเราทุกครั้งที่ท่านมีความต้องการ คลิกเลยปรึกษาเรา

ป้ายกำกับ
GlobalDrivingLicense InternationalDrivingPermit samui-plus UAE Visa Dubai Visa Thailand กรมการกงสุล กรุงเทพมหานคร การทำพาสปอร์ต ขับรถต่างประเทศ ขับรถทั่วโลก ขั้นตอน คำแนะนำ ค่าธรรมเนียม จดทะเบียนสมรส จังหวัด ชั่วโมงทำการ ทำวีซ่า ทำใบขับขี่ทะเบียนรถต่างประเทศ ทำใบขับขี่ระหว่างประเทศ ที่ไหนทำใบขับขี่ได้ นัดหมาย บริการด่วน บริการทำใบขับขี่ ประสบการณ์วีซ่า ยื่นขอ ระยะเวลา รับทำวีซ่า รับทำวีซ่าแคนนาดา วีซ่าการท่องเที่ยว วีซ่าดูไบ วีซ่าฝรั่งเศส ศูนย์บริการ สถานที่ สอบถามข้อมูลใบขับขี่ สอบใบขับขี่สากล สามารถขับรถทั่วโลก หน่วยงาน ออนไลน์ เตรียมตัว เอกสาร เอกสารวีซ่า แนะนำวีซ่า แบบฟอร์ม ใบขับขี่สากล