Logo Visatogo

Thailand Privilege Card

Thailand Privilege Card

Thailand Privilege Card

บัตรไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด สำหรับคนต่างชาติ 2024

หากคุณ คือคนต่างชาติ ต้องการ

 • สิทธิวีซ่าอายุ 5 ปี สามารถต่ออายุได้ รวมถึงสามารถต่อเวลาในการพำนักได้ 1 ปีต่อการดำเนินการหนึ่งครั้ง
 • สิทธิได้รับการดูแลและต้อนรับแบบ VIP เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย รวมถึงมีผู้ช่วยส่วนตัว
 • สิทธิพิเศษดำเนินการพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแบบ Fast-Track
 • สิทธิพิเศษสำหรับเลานจ์ขาเข้าและขาออก รวมถึงมีรถลีมูซีนรับ-ส่งระยะสั้น จากสนามบินไปที่พัก 24 ครั้งต่อปี (ภายในกรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต และสมุย) สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศเท่านั้น
 • อำนวยความสะดวกในการทำใบขับขี่ รายงานตัวอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน
 • อำนวยความสะดวกในการทำใบขับขี่ การทำธุรกิจในประเทศไทยและการเปิดบัญชีธนาคาร

ในปี 2023 มีการปรับเปลียน สิทธิประโยชน์ สำหรับ บัตร ไทยแลนด์ อีลิท เป็น Thailand Privilege Card บัตรไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด สำหรับคนต่างชาติ สิทธิประโยชน์ใหม่ของบัตร Thailand Privilege Card บัตรไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด สำหรับคนต่างชาติตามแนวคิด ‘ทางเลือกมากขึ้น อิสระมากขึ้น’ สมาชิกแต่ละประเภทจะได้รับคะแนนสิทธิพิเศษ จึงสามารถแลกรับสิทธิพิเศษและประสบการณ์สุดพิเศษได้

บัตร 4 ประเภทใหม่ของ Thailand Privilege Card บัตรไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด สำหรับคนต่างชาติ มีราคาเริ่มต้นที่ 900,000 บาท จนถึง 5,000,000 บาท ลูกค้าสามารถเข้าใจสิทธิประโยชน์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

Thailand Privilege Card

บัตรไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด สำหรับคนต่างชาติ บัตรสมาชิกแบ่งออกเป็น 4 แพ็คเกจ

 

Thailand-Privilege-Card

บัตร Reserve : อัตราค่าธรรมเนียม 5,000,000 บาท อายุการเป็นสมาชิก 20 ปีขึ้นไป โดยสามารถเข้าออกประเทศไทยในระยะยาว สามารถต่ออายุได้ครั้งละ 5 ปี และรับคะแนนสะสมปีละ 120 คะแนน เพื่อนำไปใช้แลกคะแนน โดยบัตรดังกล่าวผู้สมัครต้องได้รับการเชิญเท่านั้น และจำกัดจำนวนสมาชิกปีละไม่เกิน 100 ท่าน

บัตร Diamond : อัตราค่าธรรมเนียม 2,500,000 บาท อายุการเป็นสมาชิก 15 ปี มอบสิทธิพิเศษตลอดระยะเวลาการพำนักในประเทศไทย พร้อมรับคะแนนสะสมปีละ 55 คะแนน

บัตร Platinum : อัตราค่าธรรมเนียม 1,500,00 บาท อายุการเป็นสมาชิก 10 ปี พร้อมรับคะแนนสะสมปีละ 35 คะแนน เพื่อแลกรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติม

บัตร Gold : อัตราค่าธรรมเนียม 900,000 บาท อายุการเป็นสมาชิก 5 ปี เหมาะสำหรับการเข้าออกประเทศไทยระยะสั้น พร้อมรับคะแนนสะสมปีละ 20 คะแนน

ขั้นตอน สมัครสมาชิก  Thailand Privilege Card 
บัตรไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด สำหรับคนต่างชาติ

ขั้นตอนการสมัคร-Privilege-Card
 1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อขอคำปรึกษา แนะนำ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ
 2. เลือกแพ็คเก็จที่ต้องการ
 3. ลงทะเบียน ส่งเอกสาร
 4. รอการพิจารณา  4-12 อาทิตย์
 5. ชำระเงิน

FAQ คำถาม 

ขั้นตอนการสมัครทั้งหมดอาจใช้เวลาสูงสุด 1 เดือนถึง 3 เดือน

        ใบรับรองถิ่นที่อยู่เป็นเอกสารอย่างเป็นทางการที่ระบุที่อยู่บ้านปัจจุบันของคุณ (ถาวรหรือกึ่งถาวร) เอกสารสามารถออกโดยสถานทูตที่เป็นตัวแทนของประเทศบ้านเกิดของคุณ หรือโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่ที่คุณอาศัยอยู่ โปรดทราบว่าใบเสร็จรับเงิน TM30 ไม่ใช่ใบรับรองถิ่นที่อยู่

        วัตถุประสงค์ของใบรับรองถิ่นที่อยู่ส่วนใหญ่ใช้เพื่อการซื้อยานพาหนะและ/หรือการยื่นขอใบอนุญาตขับรถในประเทศไทย และอาจจำเป็นสำหรับเรื่องทางกฎหมายอื่นๆ บางประการด้วย

        หากต้องการขอหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่จากสถานทูต โปรดทราบว่าข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับข้อบังคับของสถานทูตแต่ละแห่ง ขอแนะนำอย่างยิ่งให้ติดต่อสถานทูตโดยตรงเพื่อขอข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม เอกสารที่จำเป็น และขั้นตอนต่างๆ

       หากต้องการขอใบรับรองถิ่นที่อยู่จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองคุณต้องรายงานตัว 90 วันอย่างน้อยหนึ่งครั้ง หากคุณไม่เคยรายงานตัวล่าสุดเป็นเวลา 90 วัน คุณจะไม่สามารถยื่นขอใบรับรองถิ่นที่อยู่จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้

เอกสารประกอบการขอ “ทะเบียนบ้าน”

 1. แบบฟอร์มคำร้องขอใบรับรองถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
 2. หนังสือเดินทางตัวจริง (และสำเนาหน้า biodata, วีซ่าปัจจุบัน, ตราประทับเข้าประเทศล่าสุด และบัตร ตม.6)
 3. การรับแจ้งรายงานรอบ 90 วัน
 4. สำเนาใบรับแจ้งที่อยู่ (ตม.30)
 5. สำเนาสัญญาเช่าบ้านและสัญญาเช่าที่คุณเข้าพักรวมอยู่ด้วย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้ให้เช่า

สำเนาสมุดทะเบียนบ้านของเจ้าของบ้าน

สำเนาโฉนดเพื่อยืนยันว่าใครเป็นเจ้าของ จำเป็นหากเจ้าของบ้านไม่ใช่ครัวเรือน

 1. รูปถ่ายขนาดหนังสือเดินทาง 1 รูป (พื้นหลังสีขาว – ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

       คุณสามารถติดต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่คุณรายงานการรายงาน 90 วันล่าสุดของคุณเพื่อขอใบรับรองถิ่นที่อยู่ โปรดทราบว่าระยะเวลาดำเนินการจะใช้เวลา 10 – 15 วันทำการ และค่าธรรมเนียมอาจแตกต่างกันไปตามสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแต่ละแห่ง

       หลังจากส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับใบเสร็จซึ่งคุณจะต้องนำไปรับใบรับรองถิ่นที่อยู่ด้วย ความถูกต้องของใบรับรองถิ่นที่อยู่คือ 30 วัน เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

       กรุณาอย่าทำสำเนาใบรับรองถิ่นที่อยู่ หากคุณต้องการใช้ใบรับรองอื่น คุณจะต้องสมัครเอกสารอื่น

ความรับผิดชอบในการรายงานการเข้าพักของชาวต่างชาติเป็นของเจ้าบ้าน: เจ้าของทรัพย์สิน โรงแรม หรือเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ในกรณีที่ชาวต่างชาติเป็นเจ้าของห้องในคอนโดมิเนียมจะต้องจัดทำรายงาน การรายงานชาวต่างชาติล่าช้าหรือล่าช้าอาจมีโทษปรับตั้งแต่ 800 บาท ถึง 1,600 บาทต่อคน

TM30 ทั้งหมดเกี่ยวกับอะไร?

ประกาศ TM30 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ของเจ้าของบ้าน (เจ้าของบ้าน ผู้ครอบครอง หรือผู้จัดการ) ที่จะต้องรายงานการเข้าพักของชาวต่างชาติ (ไม่มีสัญชาติไทย) ในทรัพย์สินของเขา/เธอ ชาวต่างชาติทุกคนที่พำนักอยู่ในประเทศไทยจะต้องตระหนักถึงกฎระเบียบนี้ กฎหมายเกี่ยวกับ TM30 และภาระผูกพันในการรายงานการเข้าพักของชาวต่างชาตินั้นมีมาระยะหนึ่งแล้วตั้งแต่ปี 1979 แต่รัฐบาลได้เริ่มบังคับใช้อย่างเข้มงวดมากขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ และได้เพิ่มสิ่งนี้เป็นข้อกำหนดในการรายงาน 90 วันและการขยายวีซ่า

ไม่ เราทำไม่ได้ บริการประสานงานส่วนบุคคลของ Elite มีเฉพาะในกรุงเทพฯ เท่านั้น โปรดยอมรับคำขอโทษของเราสำหรับความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นกับคุณ

ขึ้นอยู่กับ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด มีสัญญากับธนาคารกสิกรไทยและธนาคารกรุงเทพเท่านั้น ซึ่งแน่นอนว่าสมาชิกสามารถเปิดบัญชีธนาคารกับทั้งสองธนาคารนี้ได้โดยใช้ Thailand Elite Visa

อย่างไรก็ตาม ธนาคารไทยพาณิชย์หรือธนาคารทหารไทยไม่มีสัญญาใดๆ กับบริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ การ์ด จำกัด เราไม่สามารถยืนยันได้ว่าสมาชิกสามารถเปิดบัญชีกับทั้งสองธนาคารโดยใช้ Thailand Elite Visa ได้หรือไม่

ดังนั้นโปรดติดต่อกลับโดยตรงเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เนื่องจากแต่ละธนาคารอาจมีเงื่อนไขในการเปิดบัญชีเป็นของตัวเอง

ไม่เราทำไมได้. ในการขอขยายเวลาการอนุญาตให้อยู่อาศัย ชาวต่างชาติทุกคนจะต้องแสดงตัวที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เนื่องจากจำเป็นต้องถ่ายรูปและสแกนลายนิ้วมือ

ขั้นแรก ขอแนะนำให้คุณติดต่อสถานทูตของคุณในประเทศไทยหรือประเทศที่ใกล้ที่สุด สถานทูตจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำ อย่างไรก็ตาม ในกรณีส่วนใหญ่ คุณจะต้องไปที่สถานีตำรวจเพื่อแจ้งความหนังสือเดินทางที่สูญหายก่อน หลังจากที่คุณได้รับเอกสารแจ้งความของตำรวจแล้ว คุณจะต้องใช้เอกสารนี้ในการออกหนังสือเดินทางเล่มใหม่ของคุณ

เมื่อคุณได้รับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ คุณจะต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ของคุณไปที่ศูนย์ติดต่อสมาชิก เนื่องจาก Thailand Elite จะต้องเก็บข้อมูลของคุณให้เป็นข้อมูลล่าสุด ศูนย์ติดต่อสมาชิกจะให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดวีซ่าไทยแลนด์อีลิทใหม่ในหนังสือเดินทางของคุณ

ขั้นแรก ขอแนะนำให้คุณติดต่อสถานทูตของคุณในประเทศไทยหรือประเทศที่ใกล้ที่สุด สถานทูตจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำ อย่างไรก็ตาม ในกรณีส่วนใหญ่ คุณจะต้องไปที่สถานีตำรวจเพื่อแจ้งความหนังสือเดินทางที่สูญหายก่อน หลังจากที่คุณได้รับเอกสารแจ้งความของตำรวจแล้ว คุณจะต้องใช้เอกสารนี้ในการออกหนังสือเดินทางเล่มใหม่ของคุณ

เมื่อคุณได้รับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ คุณจะต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ของคุณไปที่ศูนย์ติดต่อสมาชิก เนื่องจาก Thailand Elite จะต้องเก็บข้อมูลของคุณให้เป็นข้อมูลล่าสุด ศูนย์ติดต่อสมาชิกจะให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดวีซ่าไทยแลนด์อีลิทใหม่ในหนังสือเดินทางของคุณ

ไม่เราทำไมได้. ปัญหาเกี่ยวกับบริการธนาคาร เช่น การโอนเงินที่ไม่ถูกต้อง มักต้องมีการระบุตัวตนและข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญ Thailand Elite จะไม่ดำเนินการในนามของสมาชิกในเรื่องทางการเงิน

เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณติดต่อกับธนาคารด้วยตนเอง คุณยังสามารถมอบหมายให้นักแปลที่เชื่อถือได้ช่วยคุณพูดคุยกับธนาคารได้หากจำเป็น

ในกรณีที่โอนเงินจากธนาคารต่างประเทศ แนะนำให้ติดต่อธนาคารต้นทางการโอนเงิน

ทั้งนี้อาจขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการแสดงเอกสาร อย่างไรก็ตาม ไม่แนะนำให้ใช้เอกสารฉบับหนึ่งแทนเอกสารอื่น เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณแนบสำเนาเอกสารทั้งสองฉบับแนบมากับหนังสือเดินทางของคุณ

สามารถส่งหนังสือเดินทางไปที่สำนักงาน Thailand Elite บนถนนสาทรเพื่อรายงานตัว 90 วันได้ก็ต่อเมื่อ…

 • สมาชิกถือ Privilege Entry Visa (PE) ที่ถูกต้อง
 • สมาชิกมีใบเสร็จรับเงิน TM30 ซึ่งมีที่อยู่ในกรุงเทพฯ ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงิน
 • สมาชิกยังอยู่ในวันครบกำหนดสำหรับการรายงาน 90 วัน
 • สมาชิกมีเอกสารที่จำเป็นสำหรับการรายงานตัว 90 วัน

อย่างไรก็ตาม Thailand Elite ไม่สามารถทำการต่ออายุการเข้าพักในนามของสมาชิกได้ ในการขอขยายเวลาการอนุญาตให้อยู่อาศัย ชาวต่างชาติทุกคนจะต้องแสดงตัวที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เนื่องจากจำเป็นต้องถ่ายรูปและสแกนลายนิ้วมือ

วีซ่าเกษียณอายุถือเป็นวีซ่า Non-O ซึ่งจะต้องยกเลิกก่อนที่จะติดวีซ่า Thailand Elite

คุณจะต้องยกเลิก Non-O ของคุณอย่างถูกต้องก่อนทำการนัดหมายเพื่อติด Thailand Elite Visa หรือคุณสามารถเลือกที่จะบินออกนอกประเทศแล้วกลับมาติด Thailand Elite Visa ที่สนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบินภูเก็ตในเที่ยวบินขาเข้าระหว่างประเทศของคุณ

TERMS AND CONDITION OF PRIVILEGES

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับสิทธิพิเศษใน E-Privilege จะรวมอยู่ในและเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการเป็นสมาชิก Thailand Privilege Membership (“ข้อตกลง”) ที่เกี่ยวข้องสำหรับสมาชิกแต่ละราย คำที่กำหนดไว้ในข้อตกลงจะมีความหมายเช่นเดียวกับใน E-Privilege เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงที่เกี่ยวข้องสำหรับสมาชิกแต่ละราย ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของสิทธิพิเศษต่อไปนี้จะถูกนำมาใช้:

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงที่เกี่ยวข้องสำหรับสมาชิกแต่ละราย ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของสิทธิพิเศษต่อไปนี้จะถูกนำมาใช้:

ก่อนที่จะใช้สิทธิพิเศษใดๆ ในที่นี้ สมาชิกจะต้องแสดงบัตรของตนต่อผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบัตรดังกล่าวถือเป็นหลักฐานยืนยันตัวตนสมาชิกของคุณ บัตรนี้ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ และสามารถใช้ได้เฉพาะสมาชิกที่มีชื่อและรูปถ่ายปรากฏบนบัตรเท่านั้น

ลายเซ็นที่ปรากฏบน: a) ด้านหลังของบัตร b) ในแบบฟอร์มสมัครสมาชิก Thailand Privilege และ c) ในหนังสือเดินทาง จะต้องจากสมาชิกสำหรับการใช้บริการ สิทธิประโยชน์ และสิทธิพิเศษใดๆ ใน E -สิทธิพิเศษ.

สิทธิประโยชน์ สิทธิพิเศษ และบริการตลอดจนผู้ให้บริการใน E-Privilege อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวโดยบริษัทที่เข้าร่วม (“บริษัท”) โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ดังนั้นกรุณาติดต่อ Member Contact Center เพื่อยืนยันความพร้อมของสิทธิพิเศษ และ/หรือ สำรองห้องพัก ก่อนใช้บริการ สิทธิประโยชน์ และสิทธิพิเศษใดๆ

บริการ สิทธิประโยชน์ และสิทธิพิเศษบางประการของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องจะมีการเสนอเป็นครั้งคราวตามระยะเวลาที่กำหนด ด้วยเหตุนี้ ความพร้อมใช้งานของบริการ สิทธิประโยชน์ และสิทธิพิเศษของผู้ให้บริการเหล่านี้จึงอาจได้รับการแก้ไขและ/หรือระงับ และ/หรือยกเลิกเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน E-Privilege หากสมาชิกยกเลิกการสำรองบริการบางอย่าง สมาชิกจะต้องแจ้งให้ Member Contact Center ทราบล่วงหน้า มิฉะนั้นสมาชิกจะต้องชำระค่าปรับให้กับบัตร Thailand Privilege Card บจก. ในอัตราที่ใช้สำหรับสิทธิพิเศษที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ใน E-Privilege ในกรณีที่สมาชิกมียอด “ไม่แสดงตัว” หรือ “ยกเลิกล่าช้า” สิทธิพิเศษทั้งหมดอาจถูกระงับจนกว่าสมาชิกจะชำระค่าปรับทั้งหมด และส่งหลักฐานการชำระเงินให้กับบริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ การ์ด จำกัด

สมาชิกตกลงที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือการชำระเงินอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลง หรือ E-Privilege หรือที่ผู้ให้บริการกำหนดภายในระยะเวลาที่ผู้ให้บริการหรือบริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ การ์ด จำกัด กำหนด

ใบแจ้งหนี้ทั้งหมดสำหรับค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือการชำระเงินอื่นใดที่สมาชิกเป็นหนี้กับบริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ การ์ด จำกัด จะถูกส่งไปยังสมาชิกตามความจำเป็น

ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลง บริษัท ไทยแลนด์พริวิเลจการ์ด จำกัด มีสิทธิที่จะดำเนินการตามความเหมาะสม และ/หรือ เพิกถอนสิทธิและสิทธิพิเศษทั้งหมดที่ให้แก่สมาชิก และ/หรือ ยกเลิกการเป็นสมาชิก หากมีการละเมิดข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง

E-Privilege อาจได้รับการแก้ไขโดยบริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ การ์ด จำกัด เป็นประจำ สมาชิกตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ใน E-Privilege ล่าสุด

สมาชิกตกลงและรับทราบว่าเมื่อใดก็ได้ และตามดุลยพินิจของ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ การ์ด จำกัด บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ การ์ด จำกัด อาจสละสิทธิ์ในการเรียกร้องให้สมาชิกปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขของ E-Privilege การสละสิทธิ์ดังกล่าวจะไม่กระทบต่อสิทธิใดๆ ของบริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด ในการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดและเงื่อนไขของ E-Privilege ในเวลาใดๆ ในอนาคต

สิทธิพิเศษใดๆ อาจถูกยกเลิกได้หากขัดต่อกฎหมายไทย

ที่มา https://thailandprivilege.co.th/online/booking

หมายเหตุ : Visatogo Corporation Co., Ltd. ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ Thailand PrivilegeCard

กับชาวต่างชาติ ภายใต้การดำเนินการของ Star Visa Service14 Co., Ltd.

        บริการขอวีซ่าที่รวดเร็วและสะดวกสบาย บริการ visatogo ยินดีเสนอตัวเพื่อช่วยท่านในการขอวีซ่าอย่างเป็นองค์กรตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมเอกสารจนถึงการติดตามสถานะของวีซ่าที่ท่านต้องการ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของเรา ท่านจะได้รับบริการที่ดีที่สุดในการขอวีซ่าออนไลน์ ร่วมกับ visatogo และทำให้การขอวีซ่าของท่านเป็นเรื่องง่ายและไม่ซับซ้อนอีกต่อไป ลงทะเบียนและใช้บริการได้ที่ เว็บไซต์ของเรา หรือติดต่อเราทางอีเมล์หรือโทรศัพท์ศูนย์บริการลูกค้าของเรา เราพร้อมให้บริการท่านทุกคำถามและความต้องการ ขอบคุณมา ณ ที่นี้ที่แห่ง visatogo และหวังว่าจะได้รับการช่วยเหลือท่านในการขอวีซ่าอย่างเต็มที่และมีประสบการณ์ที่ดีกับเราทุกครั้งที่ท่านมีความต้องการ คลิกเลยปรึกษาเรา