แพคเกจ

เลือกแพคเกจบริการ

เรามีบริการหลากหลาย ตรงตามความที่คุณต้องการ ที่คุณเลือกได้เอง

สำหรับวีซ่า ท่องเที่ยว เยี่ยมเยือน นักเรียน ทำงาน

เงื่อนไข: แจ้งรายการเอกสาร กรอกฟอร์ม จองคิวยื่น
เหมาะสำหรับ: ลูกค้าที่ต้องการบริการพื้นฐาน
บริการที่ได้รับ : รายการเอกสามาตรฐานในการขอวีซ่า ประเทศนั้น การกรอกฟอร์มวีซ่า  ตามข้อมูลลูกค้ากรอกให้เจ้าหน้าที่ และบริการจองคิวยื่นเอกสาร ให้กับลูกค้า *คิวยื่นเอกสารเป็นไปตามเงือนไขสถานทูต
ระยะเวลาทำงาน : 5 วัน*
เงื่อนไข: แจ้งรายการเอกสาร กรอกฟอร์ม แปลเอกสารราชการ 4 รายการ จองคิวยื่น เหมาะสำหรับ: สำหรับลูกค้าที่ต้องการดูแลเพิ่มเติมในด้านการแปลเอกสาร ทางราชการ พร้อมให้คำปรึกษาด้านข้อมูล การยื่นขอวีซ่าประเทศนั้นๆ บริการที่ได้รับ: รายการเอกสามาตรฐานในการขอวีซ่า ประเทศนั้น การกรอกฟอร์มวีซ่า  ตามข้อมูลลูกค้ากรอกให้เจ้าหน้าที่ และบริการจองคิวยื่นเอกสาร ให้กับลูกค้า รวมถึงการแปลเอกสาร ทางราชการที่จำเป็นต่อการยื่นวีซ่า รวมถึงให้คำปรึกษาข้อมูลลูกค้าเบื้องต้น
*คิวยื่นเอกสารเป็นไปตามเงือนไขสถานทูต
ระยะเวลาทำงาน:  7 วัน*
เงื่อนไข: วิเคราะห์เคสแบบ Exclusive แจ้งรายการเอกสาร กรอกฟอร์ม แปลเอกสารทั้งหมด มีแนวคำถามให้ลูกค้า จองคิวยื่น พายื่น รับผลแทน เหมาะสำหรับ: ลูกค้ายื่นวีซ่าท่องเที่ยงที่มีระยะเวลาท่องเที่ยวเกิน 10 วัน  วีซ่าเยี่ยมเยือนแฟน ญาติ เพื่อน หรือมี สปอนเซอร์ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางครั้งนี้ บริการที่ได้รับ : รายการเอกสารในรูปแบบ Exclusiveในการขอวีซ่า ประเทศนั้น การกรอกฟอร์มวีซ่า  ตามข้อมูลลูกค้ากรอกให้เจ้าหน้าที่ และบริการจองคิวยื่นเอกสาร ให้กับลูกค้า รวมถึงการแปลเอกสารทาง ราชการไทย-อังกฤษ จำนวน 8 รายการ   รวมถึงให้คำปรึกษาข้อมูลลูกค้า ทำแผนการเดินทางสำหรับวีซ่าท่องเที่ยวระยะสั้น จองคิววันยื่นฯ  รวมถึงการ จองตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อโชว์สถานทูต และรายการเอกสารสำหรับสปอนเซอร์ ลูกค้าจะไดรับบริการ โดยมีเจ้าหน้าที่บริการ พาไปยื่นเอกสารที่สถานทูตหรือเอเจนซี่ จำนวน 1 ครั้ง และรับเอกสารคืนจากสถานทูตให้ด้วย
*คิวยื่นเอกสารเป็นไปตามเงือนไขสถานทูต
ระยะเวลาทำงาน: 10 วัน*
เงื่อนไข: วิเคราะห์เคสแบบ Exclusive แจ้งรายการเอกสาร กรอกฟอร์ม แปลเอกสารทั้งหมด มีแนวคำถามให้ลูกค้า ซ้อมสัมภาษณ์ให้ลูกค้าก่อนยื่น จองคิวยื่น พายื่น รับผลแทน รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (รวมประกันเดินทางและค่าธรรมเนียมสถานทูต) หากยื่นครั้งแรกไม่ผ่าน ยื่นให้อีกครั้ง
เหมาะสำหรับ: ลูกค้ายื่นวีซ่าท่องเที่ยงที่มีระยะเวลาท่องเที่ยว  วีซ่าเยี่ยมเยือนแฟน ญาติ เพื่อน หรือมี สปอนเซอร์ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางครั้งนี้  ไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศ ไม่มั่นใจในเอกสาร การเงิน การงานหรือเอกสารของสปอนเซอร์ หรือเตคยถูกปฎิเสธวีซ่ามาแล้ว บริการที่ได้รับ :รายการเอกสารในรูปแบบ Exclusiveในการขอวีซ่า ประเทศนั้น การกรอกฟอร์มวีซ่า  ตามข้อมูลลูกค้ากรอกให้เจ้าหน้าที่ และบริการจองคิวยื่นเอกสาร ให้กับลูกค้า รวมถึงการแปลเอกสารทาง
ราชการไทย-อังกฤษทุกรายการที่ใช้ในการยื่นฯ ประกันการเดินทางไม่เกิน 30 วัน   รวมถึงให้คำปรึกษาข้อมูลลูกค้า ทำแผนการเดินหรือจดหมายแนะนำตัว ทางสำหรับวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าเยี่ยมเยือน จองคิววันยื่นฯ  รวมถึงการ จองตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อโชว์สถานทูต และรายการเอกสารสำหรับสปอนเซอร์ ลูกค้าจะไดรับบริการ โดยมีเจ้าหน้าที่บริการ พาไปยื่นเอกสารที่สถานทูตหรือเอเจนซี่  และรับเอกสารคืนจากสถานทูตให้ด้วย  ในแพจเกจนี้หากลูกค้าไม่ได้รับอนุัมติวีซ่า บริการยื่นฟรี 1 ครั้ง โดยไม่รวมค่าธรรมเนียมในการยื่นครั้งที่2*
ระยะเวลาทำงาน: 15-30 วัน*
*เวลาอาจเปลี่ยนแปลงไปตามครวามเหมาสะม
*กรณีเร่งด่วน เพิ่มบริการด่วน 2,000 บาท ใน แพคเกจ Standard,แพคเกจ Plus

สำหรับบริการวีซ่าอื่นๆ

ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับวีซ่า โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตรวจสอบสถานะ ข้อมูลเอกสารฝ่ายไทยและคู่สมรส   การขอหนังสือรับรองความเป็นโสด หรือ หนังสืออนุญาตสมรส ยังภูมิลำเนาคู่สมรสพำนักหรือสถานทูตคู่สมรสในประเทศไทย  การจดทะเบียสมรสในไทย  การแปลเอกสาร รับรองเอกสาร การขอใบรับรองความประพฤติ การตรวจสุขภาพ การทดสอบหลักสูตรภาษา(เยอรมนี ฝรั่งเศส อังกฤษการซ้อมสัมภาษณ์ การติดต่อกับหน่วยงานของแต่ละประเทศ
เงื่อนไข: ติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่โดยตรง
เหมาะสำหรับ: สำหรับลูกที่มีความประสงจะขอวีซ่าเพื่อย้ายไปพำนักตามคู่สมรส
บริการที่ได้รับ : ติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่โดยตรง
ระยะเวลาทำงาน: 15-45 วัน*  และเป็นไปตามเงื่อนไขสถานทูต

สำหรับการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

รับปรึกษา บริการ การจดทะเบียนสมรส กับชาวต่างชาติในไทย พร้อมดูแลให้กับคุณทุกขั้นตอนกาดำเนินการ แก้ไขปัญหา ก่อนการจดทะเบียนสมรสเรามีประสบการณ์ การบริการด้านจดทะเบียนสมรสในไทย ให้กับชาวต่างชาติ ที่จะจดทะเบียนสมรสในไทย

  • ตรวจสอบเอกสารของคู่สมรส
  • นัดหมายสถานทูต
  • แปลเอกสาร-รับรองกงสุลแบบด่วน
  • จดทะเบียนที่สำนักงานเขตพร้อมล่าม-พยาน
เงื่อนไข: การจองคิว  การขอใบรับรองโสดที่สถานทูตในประเทศไทย การแปลเอกสาร อังกฤษ-ไทย การรับรองกงสุล จองคิวจดทะเบียนสมรสยังสำนักงานเขตที่ทางบริษัทติดต่อ พร้อมล่าม พยาน ในการจดทะเบียนสมรส 
เหมาะสำหรับ : ลูกค้าคนไทยที่ประสงค์จดทะเบียสมรสกับชาวต่างชาติในประเทศไทย
บริการที่ได้รับ :  ลูกค้าจะไดรับรายเอกสารในการจดทะเบียสมรสของชาวไทยและชาวต่างชาติ จะทำการนัดหมายเพื่อพาลูกค่าเข้าสถานทูต นำเอกสารไปแปล อังกฤษ-ไทย และรับรองสถานทูต  นัดหมายวันจดทะเบียสมรสที่สำนักงานเขต พร้อมล่ามและพยาน
ระยะเวลาทำงาน: 10-15 วัน* และเป็นไปตามเงื่อนไขสถานทูต

*การนัดหมายสถานทูตเป็นไปตามเงือนไขสถานทูต
*เอกสารของชาวต่างชาติอาจมีเพิ่้มเติม จากสถานทูตได้
*พยานการจดทะเบียสมรสลูกค้าเป็นผู้จัดหา ตามกฎระเบียบสำนักงานเขต
 
หมายเหตุ
*ไม่รวมถึงคิวนัดหมายสถานทูต และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม