Logo Visatogo

ATTA ( สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว ) จัดประชุดใหญ่

ATTA ( สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว ) จัดประชุดใหญ่

ATTA ( สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว ) จัดประชุดใหญ่

21 มีนาคม 2567

        คุณชโนทัย ตันจะนุสาร ผู้บริหารบริษัท Visatogo ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 กับสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว มุ่งขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ATTA ( สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว ) จัดประชุดใหญ่

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ณ ห้องเมย์แฟร์ บอลรูม เอบี ชั้น 11 โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ ภายใต้หัวข้อ “อัพเดทสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว ให้รับรู้ข้อมูลที่ชัดเจน” โดยมีคณะกรรมการสมาคมฯ สมาชิก และผู้ประกอบการในธุรกิจการท่องเที่ยวเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ATTA ( สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว ) จัดประชุดใหญ่

ในโอกาสนี้ สมาคมฯ ได้เชิญ รศ.ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “อัพเดทสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว ให้รับรู้ข้อมูลที่ชัดเจน” ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างมาก

 นายวุฒิศักดิ์ กล่าวต่อว่า สำหรับปี 2567 สมาคมฯ มุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยสู่ยุคใหม่ โดยมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การกระจายรายได้สู่ชุมชน การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

“สมาคมฯ เชื่อมั่นว่า การท่องเที่ยวไทยยังมีศักยภาพสูงที่จะเติบโตต่อไป สมาคมฯ พร้อมที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืนและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ” นายวุฒิศักดิ์ กล่าว

ป้ายกำกับ
AllToTripsAdventure Certificate-of-entry COE ExperienceUnchartedTrips GlobalDrivingLicense InternationalDrivingPermit k1 Phuket Sandbox samui-plus STV Visa UAE USA Visa Dubai ขอวีซ่าอังกฤษ ขับรถต่างประเทศ ขับรถทั่วโลก ข้อมูลวีซ่า คำปรึกษาวีซ่า จดทะเบียนสมรส ทำใบขับขี่ทะเบียนรถต่างประเทศ ทำใบขับขี่ระหว่างประเทศ ที่ไหนทำใบขับขี่ได้ ท่องเที่ยวออนไลน์ น้องท่องเที่ยวใหม่ บริการทำใบขับขี่ บริการวีซ่า ประสบการณ์วีซ่า รับทำวีซ่า วีซ่าการท่องเที่ยว วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าดูไบ วีซ่าบริการ สมุยพลัส สอบถามข้อมูลใบขับขี่ สอบถามวีซ่า สอบใบขับขี่สากล สามารถขับรถทั่วโลก ออสเตรีย เกาหลีไม่กักตัว เปิดตัวท่องเที่ยว เปิดตัวแพลตฟอร์มท่องเที่ยว เอกสารวีซ่า แนะนำวีซ่า แพลตฟอร์มท่องเที่ยวใหม่ ใบขับขี่สากล