Logo Visatogo

รับทำวีซ่าท่องเที่ยว เอสโตเนีย

วีซ่าท่องเที่ยว เอสโทเนีย

อัพเดทวีซ่า 2024 วีซ่าเอสโตเนีย วีซ่าท่องเที่ยว

วีซ่าท่องเที่ยว เอสโตเนีย ทำอย่างไร !!

วีซ่า เอสโตเนีย 2024

           รับทำวีซ่าท่องเที่ยวเอสโตเนีย 2024 เป็นการขอเพื่อเดินทางไปยังประเทศในสหราชอาณาจักร ได้แก่ เอสโตเนีย ซึ่งก่อนที่เราจะยื่นขอ วีซ่า เอสโตเนีย นอกจากการเตรียมเอกสารแล้ว จะต้องเลือกประเภทของวีซ่าก่อนโดย วีซ่า เอสโตเนีย มีหลายประเภท แต่เราสามารถสรุปประเภทหลัก ๆ ได้ดังข้อมูลด้านล่างนี้

รับทำวีซ่าท่องเที่ยว เอสโตเนีย

( Estonia tourist visa )

ขอวีซ่าท่องเที่ยวเอสโตเนีย รับทำวีซ่าวีซ่าเอสโตเนีย

     ก่อนยื่นขอวีซ่าแต่ละประเภท ต้องดูก่อนว่าจุดประสงค์ของการเดินทางครั้งนี้ เราจะเดินทางเข้าประเทศฮังการี เพื่อจุดประสงค์อะไร เพื่อจะได้ทำ วีซ่าท่องเที่ยวเอสโตเนีย เพื่อเดินทางเข้าประเทศอย่างได้ถูกต้อง การขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศเอสโทเนีย ต้องเตรียมด้านเอกสาร ก่อนยื่นสมัครวีซ่าท่องเที่ยวประเทศเอสโทเนีย อย่างน้อย 4 อาทิตย์ 

     ซึ่งจุดประสงค์ของวีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa) คือเป็นการขอ วีซ่าท่องเที่ยวเอสโตเนีย เพื่อการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ โดยจะสามารถพำนักในประเทศเอสโทเนีย ได้นานถึง 90 วันต่อการเดินทางต่อครั้ง แล้วจะต้องไม่มีกิจกรรมเกี่ยวกับทางธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องระหว่างการเดินทาง เพราะถ้าหากต้องการขอ วีซ่าเอสโทเนีย เพื่อดำเนินการทางธุรกิจ จะต้องขอเป็นวีซ่าธุรกิจแทน

ใช้บริการขอวีซ่าเอสโทเนีย กับ visatogo ดีอย่างไร ?

การเตรียมเอกสารยื่นขอ วีซ่าท่องเที่ยวเอสโทเนีย ดูอาจจะยุ่งยากไปหน่อย โดยเฉพาะคนที่เพิ่งเคยขอเป็นครั้งแรก อาจจะต้องเสียเวลา กับการเตรียมเอกสาร และการเตรียมตัวต่าง ๆ ในขั้นตอนการขอวีซ่า visatogo มีบริการ รับทำวีซ่าเอสโทเนีย ไม่ว่าจะเป็น วีซ่าท่องเที่ยวเอสโทเนีย วีซ่าเยียมเยือนเอสโทเนีย วีซ่าธุรกิจเอสโทเนีย วีซ่าคู่หมั้นเอสโทเนีย วีซ่านักเรียนเอสโทเนีย วีซ่าติดตามเอสโทเนีย ฯลฯ คุณสามารถเลือกใช้บริการได้ที่บริษัทรับทำวีซ่าเพื่อให้การทำ วีซ่าท่องเที่ยวเอสโทเนีย ของคุณผ่านไปได้ด้วยดี มีคนช่วยตรวจเอกสาร ช่วยเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้คุณต้องเสียเวลา เพราะเตรียมเอกสารไปยื่นไม่ครบถ้วน  การใช้บริการ รับทำวีซ่าท่องเที่ยวเอสโทเนีย จึงเป็นตัวช่วยที่ดีของการขอวีซ่าเอสโทเนียที่คุณขาดไม่ได้เลย หากต้องการให้วีซ่าเสร็จทันเวลาเดินทาง

วีซ่าทูโก visatogo

     เลือกทำ วีซ่าท่องเที่ยวเอสโตเนีย กับ Visatogo รับทำวีซ่าท่องเที่ยวเอสโตเนีย เพื่อตอบสนองการทำวีซ่าเอสโทเนีย ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่าเยี่ยมเยือน (เพื่อน/แฟน/ครอบครัว) และวีซ่ารูปแบบอื่น ๆ อย่างครบวงจร ตั้งแต่การจัดเตรียมเอกสาร กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า นัดหมายขอวีซ่าเอสโทเนีย ฯลฯ

     เพื่อช่วยลดขั้นต่าง ๆ ในการขอวีซ่า และช่วยลดความกังวล จากการทำเอกสารที่จะต้องมาลุ้นว่าผ่านหรือไม่ คุณสามารถวางใจได้เลยเมื่อเลือกทำวีซ่ากับเรา visatogo ที่เชี่ยวชาญเรื่องการทำวีซ่าโดยเฉพาะ ให้การขอวีซ่าผ่านไปได้ด้วยดี

     โดยไม่ต้องเสียเวลา เพียงเลือกใช้บริการรับทำวีซ่าเอสโทเนีย ที่ visatogo ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถใช้บริการบนช่องทางออนไลน์ หรือ ตามสาขาได้ทั่วประเทศ

เอกสาร วีซ่าท่องเที่ยวเอสโตเนีย    

รายการเอกสารเบื้องต้น

 • แบบฟอร์มสำหรับการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น
 • หนังสือเดินทางฉบับจริง (ทั้งหนังสือเดินทางใหม่และเก่า) สำเนาหนังสือเดินทางของผู้สมัคร
 • รูปถ่านยขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว
 • ประกันสุขภาพการเดินทาง (ครอบคลุมพื้นที่เชงเก้นทั้งหมด สำหรับระยะเวลาที่สมัคร (ตามแผนการเดินทางที่ส่งมา)
 • เอกสารสถานภาพการสมรส (ถ้ามี)
 • เอกสารการงาน ธุรกิจ หรือเอกสาร สภาพนักเรียน นักศึกษา
 • เอกสารหลักฐานการเงิน
 • การจองโรงแรม
 • การจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และการเดินทางอื่นๆ ภายในเชงเก้น (ถ้ามี)
 • แผนกำหนดการเดินทาง
 • เอกสารผู้เดินทางร่วมกัน (ถ้ามี)
 • หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปี คุณต้องส่ง:
      – หากคุณเดินทางคนเดียว: ต้นฉบับและสำเนาหนังสือยินยอมที่ลงนามโดยผู้ปกครองทั้งสองพร้อมประทับตราโดย อำเภอ
       – หากคุณเดินทางกับผู้ปกครองเพียงคนเดียว: ต้นฉบับและสำเนาหนังสือยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่ง พ่อ แม่ ประทับตราโดย อำเภอ
      – หากผู้ปกครองที่คุณเดินทางด้วยมีผู้ปกครองคนเดียว: ต้นฉบับและสำเนาหนังสือรับรองการเลี้ยงเดี่ยว
ขั้นตอนการทำงาน visatogo

ขั้นตอนการทำงาน Visatogo

รายการเอกสารเบื้องต้น

1. ขอคำปรึกษาฟรีจากเจ้าหน้าที่ โดยลูกค้าเลือกสาขาสำนักงานที่ลูกค้าสะดวก และเลือกเเพ็กเกจบริการ
2. ชำระค่าบริการ

 • โอนเข้าบัญชีธนาคาร
 • ชำระเงินสดที่บริษัท

3. เตรียมเอกสาร

 • กรอกฟอร์ม
 • จัดเตรียมเอกสาร
 • แปลเอกสาร
 • นัดวันยื่นสัมภาษณ์
 • จองตั๋วเครื่องบิน
 • เอกสารหลักฐานการเงิน
 • การจองโรงแรม
 • ประกันการเดินทาง
 • ชำระค่าธรรมเนียม

4. รอนัดหมายยื่น (ตามกำหนดเวลา)
5. ยื่นวีซ่า / รับผลวีซ่า (ผลวีซ่าใช้ระยะเวลาตามดุลยพินิจของทางสถานทูต)

        จะเห็นได้ว่าการขอ วีซ่าท่องเที่ยวเอสโตเนีย ในแต่ละประเภทนั้น มีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ก้ยังสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เช่นกัน ดังนั้นก่อนที่จะทำการยื่นขอวีซ่า จำเป็นที่จะต้องศึกษาให้ละเอียด เพื่อความถูกต้องของข้อมูล และจะได้ไม่พลาดโอกาสในการยื่นวีซ่านั้น ๆ

        หากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ของ VISATOGO ได้ เราสามารถตอบคำถาม ให้คำปรึกษาและแนะนำให้ฟรี  >>คลิกเพื่อคุยกับเจ้าหน้าที่<<

สถานที่ขอ วีซ่า เอสโตเนีย

ศูนย์รับคำขอวีซ่าประเทศฟินแลนด์ VFS

ที่ตั้ง : เลขที่ 317 ชั้น 4 ยูนิต 404 – 405 โซนพลาซ่า จัตุรัสจามจุรีแสควร์ ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อ สถานทูตเอสโตเนีย

สถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ในกรุงเทพ

ที่ตั้ง : 63 อาคารแอทธินี ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330