Logo Visatogo

วีซ่าแต่งงาน นอร์เวย์

วีซ่าเเต่งงานนอร์เวย์

วีซ่าแต่งงาน นอร์เวย์ 2024

           รับทำ วีซ่าแต่งงาน นอร์เวย์ เป็นการขอเพื่อเดินทางไปยังประเทศนอร์เวย์ ซึ่งก่อนที่เราจะยื่นขอ วีซ่า นอร์เวย์ นอกจากการเตรียมเอกสารแล้ว จะต้องเลือกประเภทของวีซ่าก่อนโดย วีซ่า นอร์เวย์ มีหลายประเภท แต่เราสามารถสรุปประเภทหลัก ๆ ได้ดังข้อมูลด้านล่างนี้

รับทำวีซ่า นอร์เวย์

 ( Spouse Norway Visa )

ขอวีซ่าติดตามคู่สมรส นอร์เวย์ รับทำวีซ่า นอร์เวย์

     รับทำวีซ่าแต่งงานนอร์เวย์ ก่อนยื่นขอวีซ่าแต่ละประเภท ต้องดูก่อนว่าจุดประสงค์ของการเดินทางครั้งนี้ เราจะเดินทางเข้าประเทศ นอร์เวย์ เพื่อจุดประสงค์อะไร เพื่อจะได้ทำ วีซ่าแต่งงานนอร์เวย์ เพื่อเดินทางเข้าประเทศอย่างได้ถูกต้อง การขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศนอร์เวย์ ต้องเตรียมด้านเอกสาร ก่อนยื่นสมัครวีซ่าท่องเที่ยวประเทศนอร์เวย์ อย่างน้อย 4 อาทิตย์ 

ซึ่งจุดประสงค์ของวีซ่าติดตามคู่สมรส วีซ่าแต่งงาน ประเทศนอร์เวย์ (Norway Visa) วีซ่าประเภทนี้หนังสือรับรองการสมรส (หนังสือรับรองการสมรส* และทะเบียนสมรส* หากสมรสในประเทศไทย และ Vigselattest หากสมรสในนอร์เวย์) เอกสารการหย่าร้าง หรือมรณะบัตร หากเคยสมรสมาก่อน แสดงทะเบียนหย่า (ถ้ามี) หากคู่สมรสชาวนอร์เวย์เคยสมรสกับชาวต่างชาติมาก่อน และคู่สมรสนี้เคยได้รับอนุญาตให้อพยพครอบครัวในนอร์เวย์ คู่สมรสชาวนอร์เวย์จะต้องยื่นเอกสารแสดงว่าการสมรสครั้งแรกได้สิ้นสุดลงในประเทศของคู่สมรสคนก่อนด้วย หรือ ประเทศที่ทำการสมรสครั้งก่อนนั้น รูปถ่ายยืนยันความสัมพันธ์ อาจนำมาประกอบการยื่นคำร้องได้หากมีความสำคัญในการพิสูจน์ว่าความสัมพันธ์นั้นเป็นจริง

ใช้บริการขอวีซ่าแต่งงานนอร์เวย์ กับ visatogo ดีอย่างไร ?

การเตรียมเอกสารยื่นขอ วีซ่าแต่งงานนอร์เวย์ ดูอาจจะยุ่งยากไปหน่อย โดยเฉพาะคนที่เพิ่งเคยขอเป็นครั้งแรก อาจจะต้องเสียเวลา กับการเตรียมเอกสาร และการเตรียมตัวต่าง ๆ ในขั้นตอนการขอวีซ่า visatogo มีบริการ รับทำวีซ่านอร์เวย์ไม่ว่าจะเป็น วีซ่าท่องเที่ยวนอร์เวย์ วีซ่าเยียมเยือนนอร์เวย์ วีซ่าธุรกิจนอร์เวย์ วีซ่าคู่หมั้นนอร์เวย์ วีซ่านักเรียนนอร์เวย์ วีซ่าติดตามนอร์เวย์ ฯลฯ คุณสามารถเลือกใช้บริการได้ที่บริษัทรับทำวีซ่าเพื่อให้การทำวีซ่านอร์เวย์ ของคุณผ่านไปได้ด้วยดี มีคนช่วยตรวจเอกสาร ช่วยเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้คุณต้องเสียเวลา เพราะเตรียมเอกสารไปยื่นไม่ครบถ้วน  การใช้บริการ รับทำวีซ่านอร์เวย์ จึงเป็นตัวช่วยที่ดีของการขอวีซ่านอร์เวย์ ที่คุณขาดไม่ได้เลย หากต้องการให้วีซ่าเสร็จทันเวลาเดินทาง

วีซ่าทูโก visatogo

เลือกทำ วีซ่าแต่งงานนอร์เวย์ กับ Visatogo รับทำวีซ่าแต่งงานนอร์เวย์ เพื่อตอบสนองการทำวีซ่านอร์เวย์ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่าเยี่ยมเยือน (เพื่อน/แฟน/ครอบครัว) และวีซ่ารูปแบบอื่น ๆ อย่างครบวงจร ตั้งแต่การจัดเตรียมเอกสาร กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า นัดหมายขอวีซ่านอร์เวย์ ฯลฯ

เพื่อช่วยลดขั้นต่าง ๆ ในการขอวีซ่า และช่วยลดความกังวล จากการทำเอกสารที่จะต้องมาลุ้นว่าผ่านหรือไม่ คุณสามารถวางใจได้เลยเมื่อเลือกทำวีซ่ากับเรา visatogo ที่เชี่ยวชาญเรื่องการทำวีซ่าโดยเฉพาะ ให้การขอวีซ่าผ่านไปได้ด้วยดี

โดยไม่ต้องเสียเวลา เพียงเลือกใช้บริการรับทำวีซ่านอร์เวย์ ที่ visatogo ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถใช้บริการบนช่องทางออนไลน์ หรือ ตามสาขาได้ทั่วประเทศ

เอกสาร วีซ่าแต่งงานนอร์เวย์

รายการเอกสารเบื้องต้น

 • แบบคำร้องขอวีซ่าที่กรอกโดยสมบูรณ์ 2 ชุดสำหรับผู้มีใบอนุญาตให้อยู่อาศัย/ทำงาน
 •  รูปถ่ายปัจจุบันขนาดหนังสือเดินทางจำนวน 2 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังเป็นสีขาว ไม่สวมแว่นสายตา  ให้ติดรูปด้วยกาวบนแบบคำร้อง)
 •  สำเนาหนังสือเดินทาง (ทุกหน้า รวมทั้งหน้าที่ยังไม่ได้ใช้)
 • สำเนาสูติบัตรและเอกสารการแปลสูติบัตรที่ได้รับการรับรอง*
 • สำเนาบัตรประชาชนและเอกสารการแปลบัตรประชาชนที่ได้รับการรับรอง* (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนบ้านทุกหน้าและเอกสารการแปลทะเบียนบ้านที่ได้รับการรับรอง*
 • เอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)*
 • หนังสือรับรองการสมรส (หนังสือรับรองการสมรส* และทะเบียนสมรส* หากสมรสในประเทศไทย และ Vigselattest หากสมรสในนอร์เวย์)
 • เอกสารการหย่าร้าง หรือมรณะบัตร หากเคยสมรสมาก่อน
 • เอกสารรับรองจากผู้อุปถัมป์ (คู่สมรส) ในนอร์เวย์
 • เอกสารระบุรายได้ เอกสารนี้ต้องระบุรายได้ในอดีตและอนาคต (สำเนารายรับสามงวด และ สัญญาการจ้างงาน และ เอกสารการชำระภาษีล่าสุด
 • สำเนาหนังสือเดินทางทุกหน้า
 • หลักฐานที่พำนักอาศัย (สัญญาขายหรือเช่า)
 • ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) หากคู่สมรสชาวนอร์เวย์เคยสมรสกับชาวต่างชาติมาก่อน และคู่สมรสนี้เคยได้รับอนุญาตให้อพยพครอบครัวในนอร์เวย์ คู่สมรสชาวนอร์เวย์จะต้องยื่นเอกสารแสดงว่าการสมรสครั้งแรกได้สิ้นสุดลงในประเทศของคู่สมรสคนก่อนด้วย หรือ ประเทศที่ทำการสมรสครั้งก่อนนั้น
 • รูปถ่ายยืนยันความสัมพันธ์ อาจนำมาประกอบการยื่นคำร้องได้หากมีความสำคัญในการพิสูจน์ว่าความสัมพันธ์นั้นเป็นจริง
 • เอกสารการแปลต้องเป็นภาษาอังกฤษและได้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศแห่งประเทศ 
 • ไทย ต้องยื่นต้นฉบับเอกสารทั้งหมดด้วยตนเอง

* สถานเอกอัครราชทูตฯจะไม่พิจารณาเอกสารที่ส่งมาโดยไม่มีการอ้างอิงถึงคำร้องที่ลงทะเบียนไว้

ขั้นตอนการทำงาน visatogo

ขั้นตอนการทำงาน Visatogo

รายการเอกสารเบื้องต้น

1. ขอคำปรึกษาฟรีจากเจ้าหน้าที่ โดยลูกค้าเลือสาขาสำนักงานลูกค้าสะดวก สามารถเลือก เเพ็คเกจที่ให้บริการ
2. ชำระค่าบริการ

 • โอนเข้าบัญชีธนาคาร
 • ชำระเงินสดที่บริษัท

3. เตรียมเอกสาร

 • กรอกฟอร์ม
 • จัดเอกสาร
 • แปลเอกสาร
 • นัดวันยื่นสัมภาษณ์
 • จองตั๋วเครื่องบิน
 • เอกสารหลักฐานการเงิน
 • การจองโรงแรม
 • ประกันการเดินทาง
 • ชำระค่าธรรมเนียม
 •  

4. รอนัดหมายยื่น (ตามกำหมดเวลา)
5. ยื่นวีซ่า / รับผมวีซ่า (ผลวีวีซ่าใช้ระยะเวลาตามดุลยพินิจของทางสถานทูต)

        จะเห็นได้ว่าการขอ วีซ่าแต่งงาน นอร์เวย์ ในแต่ละประเภทนั้น มีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ก้ยังสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เช่นกัน ดังนั้นก่อนที่จะทำการยื่นขอวีซ่า จำเป็นที่จะต้องศึกษาให้ละเอียด เพื่อความถูกต้องของข้อมูล และจะได้ไม่พลาดโอกาสในการยื่นวีซ่านั้น ๆ

        หากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ของ VISATOGO ได้ เราสามารถตอบคำถาม ให้คำปรึกษาและแนะนำให้ฟรี  >>คลิกเพื่อคุยกับเจ้าหน้าที่<<

สถานที่ยื่นขอวีซ่า

ศูนย์รับยื่นคำร้องวีซ่านอร์เวย์ VFS 

อาคารเดอะพลาซ่าชั้น 4 ยูนิตที่ 404 และ 405 
อาคารจัตุรัสจามจุรี  ถนนพญาไท  เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อสถานทูต

สถานเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย

ชั้น 18 อาคาร UBC II เลขที่ 591 สุขุมวิท33 กรุงเทพฯ 10110
Tel: 02-204-6500 Fax: 02-262-0218 Email: visa.bangkok@mfa.no 

Web: norway.no/en/thailand