Logo Visatogo

รับทำวีซ่าท่องเที่ยว ฟินเเลนด์

วีซ่าท่องเที่ยว ฟินเเลนด์

วีซ่าฟินแลนด์ วีซ่าท่องเที่ยว 2024

วีซ่าท่องเที่ยว ฟินแลนด์ ทำอย่างไร !!

วีซ่า ฟินเเลนด์

           รับทำวีซ่าท่องเที่ยวฟินเเลนด์ 2024 เป็นการขอเพื่อเดินทางไปยังประเทศในสหราชอาณาจักร ได้แก่ ฟินเเลนด์ ซึ่งก่อนที่เราจะยื่นขอ วีซ่า ฟินเเลนด์ นอกจากการเตรียมเอกสารแล้ว จะต้องเลือกประเภทของวีซ่าก่อนโดย วีซ่า ฟินเเลนด์ มีหลายประเภท แต่เราสามารถสรุปประเภทหลัก ๆ ได้ดังข้อมูลด้านล่างนี้

รับทำวีซ่าท่องเที่ยว ฟินเเลนด์

 ( Finland Tourist Visa )

ขอวีซ่าท่องเที่ยวฟินแลนด์ รับทำวีซ่าวีซ่าฟินแลนด์

     ก่อนยื่นขอวีซ่าแต่ละประเภท ต้องดูก่อนว่าจุดประสงค์ของการเดินทางครั้งนี้ เราจะเดินทางเข้าประเทศฟินเเลนด์ เพื่อจุดประสงค์อะไร เพื่อจะได้ทำ วีซ่าท่องเที่ยวฟินเเลนด์ เพื่อเดินทางเข้าประเทศอย่างได้ถูกต้อง การขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศฟินเเลนด์ ต้องเตรียมด้านเอกสาร ก่อนยื่นสมัครวีซ่าท่องเที่ยวประเทศฟินเเลนด์อย่างน้อย 4 อาทิตย์ 

     ซึ่งจุดประสงค์ของวีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa) คือเป็นการขอ วีซ่าท่องเที่ยวโปเเลนด์ เพื่อการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ โดยจะสามารถพำนักในประเทศโปเเลนด์ ได้นานถึง 90 วันต่อการเดินทางต่อครั้ง แล้วจะต้องไม่มีกิจกรรมเกี่ยวกับทางธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องระหว่างการเดินทาง เพราะถ้าหากต้องการขอ วีซ่าฟินเเลนด์ เพื่อดำเนินการทางธุรกิจ จะต้องขอเป็นวีซ่าธุรกิจแทน

ใช้บริการขอวีซ่าฟินเเลนด์ กับ visatogo ดีอย่างไร ?

การเตรียมเอกสารยื่นขอ วีซ่าท่องเที่ยวฟินเเลนด์ ดูอาจจะยุ่งยากไปหน่อย โดยเฉพาะคนที่เพิ่งเคยขอเป็นครั้งแรก อาจจะต้องเสียเวลา กับการเตรียมเอกสาร และการเตรียมตัวต่าง ๆ ในขั้นตอนการขอวีซ่า visatogo มีบริการ รับทำวีซ่าฟินเเลนด์ ไม่ว่าจะเป็น วีซ่าท่องเที่ยวฟินเเลนด์ วีซ่าเยียมเยือนฟินเเลนด์ วีซ่าธุรกิจฟินเเลนด์ วีซ่าคู่หมั้นฟินเเลนด์ วีซ่านักเรียนฟินเเลนด์ วีซ่าติดตามฟินเเลนด์ ฯลฯ คุณสามารถเลือกใช้บริการได้ที่บริษัทรับทำวีซ่าเพื่อให้การทำ วีซ่าแต่งงานฟินเเลนด์ ของคุณผ่านไปได้ด้วยดี มีคนช่วยตรวจเอกสาร ช่วยเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้คุณต้องเสียเวลา เพราะเตรียมเอกสารไปยื่นไม่ครบถ้วน  การใช้บริการ รับทำวีซ่าท่องเที่ยวฟินเเลนด์ จึงเป็นตัวช่วยที่ดีของการขอวีซ่าฟินเเลนด์ ที่คุณขาดไม่ได้เลย หากต้องการให้วีซ่าเสร็จทันเวลาเดินทาง

วีซ่าทูโก visatogo

     เลือกทำ วีซ่าท่องเที่ยวฟินเเลนด์ กับ Visatogo รับทำวีซ่าท่องเที่ยวฟินเเลนด์ เพื่อตอบสนองการทำวีซ่าเอสโทเนีย ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่าเยี่ยมเยือน (เพื่อน/แฟน/ครอบครัว) และวีซ่ารูปแบบอื่น ๆ อย่างครบวงจร ตั้งแต่การจัดเตรียมเอกสาร กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า นัดหมายขอวีซ่าโปเเลนด์ ฯลฯ

     เพื่อช่วยลดขั้นต่าง ๆ ในการขอวีซ่า และช่วยลดความกังวล จากการทำเอกสารที่จะต้องมาลุ้นว่าผ่านหรือไม่ คุณสามารถวางใจได้เลยเมื่อเลือกทำวีซ่ากับเรา visatogo ที่เชี่ยวชาญเรื่องการทำวีซ่าโดยเฉพาะ ให้การขอวีซ่าผ่านไปได้ด้วยดี

     โดยไม่ต้องเสียเวลา เพียงเลือกใช้บริการรับทำวีซ่าฟินเเลนด์ ที่ visatogo ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถใช้บริการบนช่องทางออนไลน์ หรือ ตามสาขาได้ทั่วประเทศ

เอกสาร วีซ่าท่องเที่ยวฟินเเลนด์

รายการเอกสารเบื้องต้น

  • แบบฟอร์มสำหรับการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น
  • หนังสือเดินทางฉบับจริง (ทั้งหนังสือเดินทางใหม่และเก่า) สำเนาหนังสือเดินทางของผู้สมัคร
  • รูปถ่านยขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว
  • ประกันสุขภาพการเดินทาง (ครอบคลุมพื้นที่เชงเก้นทั้งหมด สำหรับระยะเวลาที่สมัคร (ตามแผนการเดินทางที่ส่งมา)
  • เอกสารสถานภาพการสมรส (ถ้ามี)
  • เอกสารการงาน ธุรกิจ หรือเอกสาร สภาพนักเรียน นักศึกษา
  • เอกสารหลักฐานการเงิน
  • การจองโรงแรม
  • การจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และการเดินทางอื่นๆ ภายในเชงเก้น (ถ้ามี)
  • แผนกำหนดการเดินทาง
  • เอกสารผู้เดินทางร่วมกัน (ถ้ามี)
  • หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปี คุณต้องส่ง:
        – หากคุณเดินทางคนเดียว: ต้นฉบับและสำเนาหนังสือยินยอมที่ลงนามโดยผู้ปกครองทั้งสองพร้อมประทับตราโดย อำเภอ
         – หากคุณเดินทางกับผู้ปกครองเพียงคนเดียว: ต้นฉบับและสำเนาหนังสือยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่ง พ่อ แม่ ประทับตราโดย อำเภอ
        – หากผู้ปกครองที่คุณเดินทางด้วยมีผู้ปกครองคนเดียว: ต้นฉบับและสำเนาหนังสือรับรองการเลี้ยงเดี่ยว
ขั้นตอนการทำงาน visatogo

ขั้นตอนการทำงาน Visatogo

รายการเอกสารเบื้องต้น

1. ขอคำปรึกษาฟรีจากเจ้าหน้าที่ โดยลูกค้าเลือกสาขาสำนักงานที่ลูกค้าสะดวก และเลือกเเพ็กเกจบริการ
2. ชำระค่าบริการ

  • โอนเข้าบัญชีธนาคาร
  • ชำระเงินสดที่บริษัท

3. เตรียมเอกสาร

  • กรอกฟอร์ม
  • จัดเตรียมเอกสาร
  • แปลเอกสาร
  • นัดวันยื่นสัมภาษณ์
  • จองตั๋วเครื่องบิน
  • เอกสารหลักฐานการเงิน
  • การจองโรงแรม
  • ประกันการเดินทาง
  • ชำระค่าธรรมเนียม

4. รอนัดหมายยื่น (ตามกำหนดเวลา)
5. ยื่นวีซ่า / รับผลวีซ่า (ผลวีซ่าใช้ระยะเวลาตามดุลยพินิจของทางสถานทูต)

        จะเห็นได้ว่าการขอ วีซ่าท่องเที่ยวฟิวเเลนด์ ในแต่ละประเภทนั้น มีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ก้ยังสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เช่นกัน ดังนั้นก่อนที่จะทำการยื่นขอวีซ่า จำเป็นที่จะต้องศึกษาให้ละเอียด เพื่อความถูกต้องของข้อมูล และจะได้ไม่พลาดโอกาสในการยื่นวีซ่านั้น ๆ

        หากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ของ VISATOGO ได้ เราสามารถตอบคำถาม ให้คำปรึกษาและแนะนำให้ฟรี  >>คลิกเพื่อคุยกับเจ้าหน้าที่<<

สถานที่ยื่นขอ วีซ่า ฟินแลนด์

ศูนย์รับคำขอวีซ่าประเทศฟินแลนด์ VFS

ที่ตั้ง : เลขที่ 317 ชั้น 4 ยูนิต 404 – 405 โซนพลาซ่า จัตุรัสจามจุรีแสควร์ ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อสถานทูต

สถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ในกรุงเทพ

ที่ตั้ง : 63 อาคารแอทธินี ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330