UK เพิ่มมาตรการการเดินทาง เริ่ม 30 พ.ย. นี้

เกณฑ์การปฏิบัติเมื่อเดินทางเข้าประเทศอังกฤษ หลังตี 4 ของวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2021

 

สำหรับ กรณีที่ผู้เดินทางได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว

  • ต้องกักตัวเองที่บ้านหรือที่พักที่จองไว้ จนกว่าจะได้รับผลการทดสอบ
  • ทำการทดสอบ PCR ภายในวันที่ 2 หลังจากที่เดินทางมาถึง โดยวันที่มาถึงวันแรกนับเป็น 0 (การทดสอบโควิด แบบ lateral flow ไม่สามารถใช้ได้)
  • หากผลตรวจ PCR เป็นลบ ไม่ต้องกักตัวต่อ
  • หากผลการทดสอบ PCR ล่าช้า จะต้องกักตัวต่อจนกว่าจะทราบผล หรือกักตัวจนครบ 14 วัน (แล้วแต่ว่าอย่างใดจะเร็วกว่า)

 

หมายเหตุ
  • ก่อนการเดินทางเข้าอังกฤษ จะต้องป้อนหมายเลขอ้างอิงการจองการทดสอบโควิด-19 ในแบบฟอร์มระบุตำแหน่งผู้โดยสาร
  • แม้ว่าจะอยู่ในอังกฤษน้อยกว่า 2 วัน ก็ยังคงต้องจองและชำระเงินสำหรับการทดสอบ COVID-19 
 

Reference: GOV.UK Travel to England from another country during coronavirus (COVID-19)
ป้ายกำกับ
K-ETA ลงทะเบีนน เกาหลี K-ETA เกาหลี K1/K1-CR passport Schengenvisa visa Visatogo ขอวีซ่า ขอวีซ่าญี่ปุ่น ขอวีซ่า นิวซีแลนด์ ขอวีซ่าเกาหลี ขอวีซ่าเอเชีย ขอวีซ่าแคนาดา จดทะเบียนสมรสต่างชาติ ททำวีซ่า ทำวีซ่า บริจาค พาสปอร์ต รับทำวีซ่า รับทำวีซ่า กรุงเทพ รับทำวีซ่า จีน รับทำวีซ่าจีน รับทำวีซ่าจีน กรุงเทพ รับทำวีซ่า ญี่ปุ่น รับทำวีซ่าดูไบ รับทำวีซ่าสเปน รับทำวีซ่า ออสเตรเลีย รับทำวีซ่าอเมริกา รับทำวีซ่าเกาหลี รับทำวีซ่า เชงเก้น รับทำวีซ่าเอเชีย รับทำวีซ่า เอเชีย วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าทำงาน วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่าฝรั่งเศส วีซ่าสวิสเซอร์แลนด์ วีซ่าอังกฤษ วีซ่าอเมริกา วีซ่าเชงเก้น วีซ่าเยอรมัน วีซ่าเยี่ยมเยือน วีซ่าแต่งงาน หมู่บ้านตะวันฉาย