Logo Visatogo

UK เพิ่มมาตรการการเดินทาง เริ่ม 30 พ.ย. นี้

เกณฑ์การปฏิบัติเมื่อเดินทางเข้าประเทศอังกฤษ หลังตี 4 ของวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2021

 

สำหรับ กรณีที่ผู้เดินทางได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว

  • ต้องกักตัวเองที่บ้านหรือที่พักที่จองไว้ จนกว่าจะได้รับผลการทดสอบ
  • ทำการทดสอบ PCR ภายในวันที่ 2 หลังจากที่เดินทางมาถึง โดยวันที่มาถึงวันแรกนับเป็น 0 (การทดสอบโควิด แบบ lateral flow ไม่สามารถใช้ได้)
  • หากผลตรวจ PCR เป็นลบ ไม่ต้องกักตัวต่อ
  • หากผลการทดสอบ PCR ล่าช้า จะต้องกักตัวต่อจนกว่าจะทราบผล หรือกักตัวจนครบ 14 วัน (แล้วแต่ว่าอย่างใดจะเร็วกว่า)

 

หมายเหตุ
  • ก่อนการเดินทางเข้าอังกฤษ จะต้องป้อนหมายเลขอ้างอิงการจองการทดสอบโควิด-19 ในแบบฟอร์มระบุตำแหน่งผู้โดยสาร
  • แม้ว่าจะอยู่ในอังกฤษน้อยกว่า 2 วัน ก็ยังคงต้องจองและชำระเงินสำหรับการทดสอบ COVID-19 
 

Reference: GOV.UK Travel to England from another country during coronavirus (COVID-19)
ป้ายกำกับ
AllToTripsAdventure Certificate-of-entry COE ExperienceUnchartedTrips GlobalDrivingLicense InternationalDrivingPermit k1 Phuket Sandbox samui-plus STV Visa UAE USA Visa Dubai ขอวีซ่าอังกฤษ ขับรถต่างประเทศ ขับรถทั่วโลก ข้อมูลวีซ่า คำปรึกษาวีซ่า จดทะเบียนสมรส ทำใบขับขี่ทะเบียนรถต่างประเทศ ทำใบขับขี่ระหว่างประเทศ ที่ไหนทำใบขับขี่ได้ ท่องเที่ยวออนไลน์ น้องท่องเที่ยวใหม่ บริการทำใบขับขี่ บริการวีซ่า ประสบการณ์วีซ่า รับทำวีซ่า วีซ่าการท่องเที่ยว วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าดูไบ วีซ่าบริการ สมุยพลัส สอบถามข้อมูลใบขับขี่ สอบถามวีซ่า สอบใบขับขี่สากล สามารถขับรถทั่วโลก ออสเตรีย เกาหลีไม่กักตัว เปิดตัวท่องเที่ยว เปิดตัวแพลตฟอร์มท่องเที่ยว เอกสารวีซ่า แนะนำวีซ่า แพลตฟอร์มท่องเที่ยวใหม่ ใบขับขี่สากล