Logo Visatogo

ทำใบขับขี่สากล ที่ไหนได้บ้าง ?

ทำใบขับขี่สากล

ทำใบขับขี่สากล หากนักท่องเที่ยวชาวไทยอย่างเรา ๆ อยากออกเดินทางไกลในต่างแดนแบบขับรถเดินทางด้วยตัวเอง ยกตัวอย่าง อยากขับโกคาร์ท Mario Kart กลางกรุงโตเกียวสักครั้งในชีวิต!! เราจะต้องขอใบขับขี่สากล และสอบใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศ หรือ International Driving Permit (IDP) ให้ได้ก่อนถึงจะได้ขับ

Visatogo ได้รวบรวมขั้นตอนและสถานที่ทำใบขับขี่สากล มาให้คนที่ต้องการขับรถท่องเที่ยวในต่างประเทศ

พร้อมวิธีขอใบขับขี่ไว้ใช้เช่ารถขับท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ เปิดโลกกว้างในต่างแดน มีเอกสารและขั้นตอนอย่างไรบ้าง คลิกเลย…

  • สำเนาหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต เล่มที่ใช้ในการเดินทางต่างประเทศ ประวัติหน้าที่แก้ไข (พร้อมฉบับจริง)
  • บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
  • สำเนาและฉบับจริงของใบขับขี่รถยนต์ หรือใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล (ชนิด 5 ปี) หรือตลอดชีพ
  • รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  • หากคุณเปลี่ยนชื่อนามสกุลควรสำเนาหลักฐานการแก้ไขชื่อและสกุลไปด้วย
  • หลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรสหรือใบหย่า
  • ค่าธรรมเนียมใบขับขี่ระหว่างประเทศ จำนวน 505 บาท

 (ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศ 500 บาท ค่าคำขอ 5 บาท)

ทำใบขับขี่สากล

พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล

ขอใบขับขี่ระหว่างประเทศที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 5 มีพิกัดตามนี้เลย

สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1

พิกัด : ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวง ท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2

พิกัด : 51 ซอย สวนผัก 4 แขวง ตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 3

พิกัด : 2479 สุขุมวิท 62/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 4

พิกัด : 34 หมู่ 6 ถนน ร่วมพัฒนา แขวง ลำต้อยติ่ง เขต หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 5

พิกัด : 1032 อาคาร 5 กรมการ ขนส่ง ทาง บก ซอย พหลโยธิน 18 แขวง จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ถ้าอยู่ต่างจังหวัดทำที่ไหนได้บ้าง?

“อยู่ต่างจังหวัดสามารถขอใบขับขี่ระหว่างประเทศได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วไทยเลย”

คนไทยทำใบขับขี่ระหว่างประเทศได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด เราสามารถยื่นเรื่องขอใบขับขี่ระหว่างประเทศได้เช่นกัน ซึ่งการดำเนินการแบบเดียวกัน เปิดทำการตามวันเวลาราชการเลย

เห็นได้ว่า เราสามารถขอใบขับขี่สากล หรือใบขับขี่ระหว่างประเทศได้เหมือนการสอบใบขับขี่ทั่วไป สามารถขอใบขับขี่สากลในช่องพิเศษได้เลย แตกต่างที่ไม่ต้องสอบหรืออบรมใช้เอกสารเดิมอ้างอิงก็เป็นอันครบถ้วน เพื่อเตรียมสอบใบขับขี่ระหว่างประเทศ

  • บางแห่งรับเรื่องทำใบขับขี่สากลถึงตอนเที่ยงเท่านั้น และชำระเงินถึงเวลา 15.30
ป้ายกำกับ
AllToTripsAdventure Certificate-of-entry COE ExperienceUnchartedTrips GlobalDrivingLicense InternationalDrivingPermit k1 Phuket Sandbox samui-plus STV Visa UAE USA Visa Dubai ขอวีซ่าอังกฤษ ขับรถต่างประเทศ ขับรถทั่วโลก ข้อมูลวีซ่า คำปรึกษาวีซ่า จดทะเบียนสมรส ทำใบขับขี่ทะเบียนรถต่างประเทศ ทำใบขับขี่ระหว่างประเทศ ที่ไหนทำใบขับขี่ได้ ท่องเที่ยวออนไลน์ น้องท่องเที่ยวใหม่ บริการทำใบขับขี่ บริการวีซ่า ประสบการณ์วีซ่า รับทำวีซ่า วีซ่าการท่องเที่ยว วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าดูไบ วีซ่าบริการ สมุยพลัส สอบถามข้อมูลใบขับขี่ สอบถามวีซ่า สอบใบขับขี่สากล สามารถขับรถทั่วโลก ออสเตรีย เกาหลีไม่กักตัว เปิดตัวท่องเที่ยว เปิดตัวแพลตฟอร์มท่องเที่ยว เอกสารวีซ่า แนะนำวีซ่า แพลตฟอร์มท่องเที่ยวใหม่ ใบขับขี่สากล