Logo Visatogo

สมรสเท่าเทียม ผ่านแล้ว!

สมรสเท่าเทียม ผ่านแล้ว!

VISA TOGO ขอแสดงความยินดีกับคู่รัก LGBTQ+ คนไทยทุกคนนะคะ

              สมรสเท่าเทียม คือ การสมรสของผู้มีความหลากหลายทางเพศ ไม่จำกัดเฉพาะชายและหญิงเท่านั้นแต่จะครอบคลุมทุกเพศสภาพ ทั้งเพศวิถีและอัตลักษณ์ทางเพศเพื่อให้บุคคลเหล่านี้ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายตามหลักความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยจะก่อให้เกิดสิทธิในการหมั้น การจดทะเบียนสมรส การจัดการรัพย์สินของคู่สมรส การเป็นผู้จัดการแทนในทางอาญาเช่นเดียวกับคู่สมรส การรับมรดกเมื่ออีกฝ่ายเสียชีวิต การรับบุตรบุญธรรม การรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม รวมทั้งได้รับสิทธิประโยชน์การเบิกจ่ายสวัสดิการจากรัฐในฐานะคู่สมรส เช่น การรับประโยชน์ทตแทนจากประกันสังคม และการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล รวมถึงสิทธิอื่น ๆ ทางกฎหมายที่รับรองสิทธิของคู่สมรส

            สมรสเท่าเทียมผ่านสภาฯแล้ว ด้วยคะแนนเสียง 400 ต่อ 10 เสียง ทำให้ประเทศไทยกำลังจะเป็นประเทศที่ 3 ในเอเชียที่บุคคลเพศเดียวสมรสกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยกำหนดให้อายุ 18 ปีขึ้นไป สามารถหมั้นและจดทะเบียนสมรสได้แล้ว การผ่านร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมของสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ ส่งผลให้ไทยกำลังจะเป็นประเทศที่ 3 ในเอเชีย ถัดจากไต้หวันและเนปาล และเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีกฎหมายแต่งงานของบุคคลเพศเดียวกัน ซึ่งหลังจากนี้สภาจะส่งร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม ให้วุฒิสภาพิจารณาในวาระ 2-3 หากได้รับความเห็นชอบ นายกรัฐมนตรีก็จะนำร่างขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อประกาศใช้ต่อไป

        บริการขอวีซ่าที่รวดเร็วและสะดวกสบาย บริการ visatogo ยินดีเสนอตัวเพื่อช่วยท่านในการขอวีซ่าอย่างเป็นองค์กรตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมเอกสารจนถึงการติดตามสถานะของวีซ่าที่ท่านต้องการ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของเรา ท่านจะได้รับบริการที่ดีที่สุดในการขอวีซ่าออนไลน์ ร่วมกับ visatogo และทำให้การขอวีซ่าของท่านเป็นเรื่องง่ายและไม่ซับซ้อนอีกต่อไป ลงทะเบียนและใช้บริการได้ที่ เว็บไซต์ของเรา หรือติดต่อเราทางอีเมล์หรือโทรศัพท์ศูนย์บริการลูกค้าของเรา เราพร้อมให้บริการท่านทุกคำถามและความต้องการ ขอบคุณมา ณ ที่นี้ที่แห่ง visatogo และหวังว่าจะได้รับการช่วยเหลือท่านในการขอวีซ่าอย่างเต็มที่และมีประสบการณ์ที่ดีกับเราทุกครั้งที่ท่านมีความต้องการ คลิกเลยปรึกษาเรา

ป้ายกำกับ
AllToTripsAdventure Certificate-of-entry COE ExperienceUnchartedTrips GlobalDrivingLicense InternationalDrivingPermit k1 Phuket Sandbox samui-plus STV Visa UAE USA Visa Dubai ขอวีซ่าอังกฤษ ขับรถต่างประเทศ ขับรถทั่วโลก ข้อมูลวีซ่า คำปรึกษาวีซ่า จดทะเบียนสมรส ทำใบขับขี่ทะเบียนรถต่างประเทศ ทำใบขับขี่ระหว่างประเทศ ที่ไหนทำใบขับขี่ได้ ท่องเที่ยวออนไลน์ น้องท่องเที่ยวใหม่ บริการทำใบขับขี่ บริการวีซ่า ประสบการณ์วีซ่า รับทำวีซ่า วีซ่าการท่องเที่ยว วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าดูไบ วีซ่าบริการ สมุยพลัส สอบถามข้อมูลใบขับขี่ สอบถามวีซ่า สอบใบขับขี่สากล สามารถขับรถทั่วโลก ออสเตรีย เกาหลีไม่กักตัว เปิดตัวท่องเที่ยว เปิดตัวแพลตฟอร์มท่องเที่ยว เอกสารวีซ่า แนะนำวีซ่า แพลตฟอร์มท่องเที่ยวใหม่ ใบขับขี่สากล