Logo Visatogo

12 ก.ค. นี้ ยื่นขอ วีซ่าออสเตรีย / มอลต้า ได้แล้ว

ศูนย์รับคำรัองวีซ่าออสเตรีย กรุงเทพฯ ประเทศไทย กลับมาเปิดให้บริการ

ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ท่านสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศออสเตรียและมอลตาได้ที่ศูนย์รับคำร้องวีซ่าออสเตรีย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ในจัตุรัสจามจุรี

 

ความปลอดภัยของคุณคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญ ส่วนหนึ่งของมาตรการป้องกันไว้ก่อน ลูกค้าที่เข้ารับบริการ ณ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าของเราตจะต้องได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายสวมหน้ากากอนามัย ท่านมีไข้ อุณหภูมิสูงกว่า 37.3 องศาเซลเซียส มีอาการไอ และหายใจลำบาก จะอนุญาตให้เลื่อนนัดหมายออกไป แนะนำให้ไปพบแพทย์ที่สถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด

 

นอกเหนือจากขั้นตอนด้านความปลอดภัยข้างต้น โปรดทราบว่า

  1. ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าออสเตรียจะเปิดทำการในวันจันทร์และวันพุธ

  2. จำกัดจำนวนผู้เข้ารับบริการ ดังนั้นลูกค้าจะต้องจองการนัดหมาย

  3. เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ารับบริการและพนักงานของเรา และเพื่อลดความแออัดภายในศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า หนังสือเดินทางของคุณจะถูกส่งคืนโดยบริษัทจัดส่งเท่านั้น คุณสามารถซื้อบริการจัดส่งทางออนไลน์หรือที่เคาน์เตอร์ VFS ในวันนัดหมายของคุณ

 

ที่มา: VFS.GLOBAL. Available from: https://visa.vfsglobal.com/tha/th/aut/news/Covid-restart-Austria-Bangkok

ป้ายกำกับ
GlobalDrivingLicense InternationalDrivingPermit samui-plus UAE Visa Dubai Visa Thailand กรมการกงสุล กรุงเทพมหานคร การทำพาสปอร์ต ขับรถต่างประเทศ ขับรถทั่วโลก ขั้นตอน คำปรึกษาวีซ่า คำแนะนำ ค่าธรรมเนียม จังหวัด ชั่วโมงทำการ ทำวีซ่า ทำใบขับขี่ทะเบียนรถต่างประเทศ ทำใบขับขี่ระหว่างประเทศ ที่ไหนทำใบขับขี่ได้ นัดหมาย บริการด่วน บริการทำใบขับขี่ ประสบการณ์วีซ่า ยื่นขอ ระยะเวลา รับทำวีซ่า รับทำวีซ่าแคนนาดา วีซ่าการท่องเที่ยว วีซ่าดูไบ วีซ่าฝรั่งเศส ศูนย์บริการ สถานที่ สอบถามข้อมูลใบขับขี่ สอบใบขับขี่สากล สามารถขับรถทั่วโลก หน่วยงาน ออนไลน์ เตรียมตัว เอกสาร เอกสารวีซ่า แนะนำวีซ่า แบบฟอร์ม ใบขับขี่สากล