ไม่ต้องตรวจ RT-PCR ก่อนเข้าไทย เริ่ม 1 เม.ย. นี้

เริ่มแล้วพรุ่งนี้! 1 เมษายน ไม่ต้องตรวจ RT-PCR ก่อนเข้าไทย

18 มี.ค. 2565  ศบค.เห็นชอบการผ่อนคลายมาตรการผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทย เริ่มตั้งแต่ 1 เม.ย.2565
มีรายละเอียดดังนี้

1. ก่อนเดินทางเข้าไทย ไม่ต้องตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง ในทุกกลุ่ม

2. เมื่อเดินทางถึงไทย

    📌 กรณี Test and Go และ Sandbox
          ▪️ตรวจ RT-PCR วันแรกเมื่อมาถึงไทย และ Self-ATK ในวันที่ 5

    📌 กรณี Quarantine
          ▪️กักตัว 5 วัน และตรวจ RT-PCR วันที่ 4-5

    📌 กรณี ผู้ควบคุมยานพาหนะ ที่ไม่มีฐานปฏิบัติการในไทย
          ▪️กักตัว 5 วัน และตรวจ Self-ATK วันที่ 5

3. ประกันสุขภาพ ยังคงไว้ที่ 20,000 ดอลลาร์มาตรการเพิ่มเติม ระยะเดือน เมษายน และ พฤษภาคม

1. ด่านทางบก วันที่ 1 เม.ย. เปิดเพิ่มจ.สตูล ระยะถัดไปเดือนพ.ค. เปิดเพิ่ม จ.ยะลา นราธิวาส ปัตตานี และทุกจังหวัดที่มีความพร้อมตามการประเมิน

2.ท่าเรือ วันที่ 1 เม.ย. เปิดเพิ่ม ท่าเรือในจ.สุราษฎร์ธานี ระยะถัดไปเดือนพ.ค. เปิดเพิ่มท่าเรือในจ.กระบี่ และทุกท่าเรือที่มีความพร้อมตามการประเมิน

3. ประเภทเรือ วันที่ 1 เม.ย. เปิดเพิ่ม เรือของหน่วยงานราชการในประเทศไทย ลูกเรือสัญชาติไทย บนเรือสินค้า ระยะถัดไปเดือนพ.ค. เปิดเพิ่มเรือสำราญขนาดใหญ่ เรือทั่วไป เรือของหน่วยงานราชการในต่างประเทศ

4. สนามบิน วันที่ 1 เม.ย. เปิดเพิ่มสนามบินหาดใหญ่ ระยะถัดไปเดือนพ.ค.ทุกสนามบินที่มีความพร้อมตามการประเมิน

หมายเหตุ: กรณีที่มีการเปลี่ยนเครื่องระหว่างเดินทางเข้าประเทศไทย โปรดเช็คกับสายการบินที่ท่านเดินทางก่อน**
From 1 April 2022, Thailand will eliminate the pre-departure RT-PCR requirement for international arrivals (Test and Go, Sandbox and Alternative Quarantine).

– The required stay for the Sandbox Program has been lowered to 5 rather than 7 nights.
– The RT-PCR test on Day 1 and antigen test on Day 5 are still required.


Remark:

– Some airlines might still require travelers to take an RT-PCR test. Please check with your airline.
– All travelers wishing to enter Thailand must complete pre-travel registration via ‘Thailand Pass’ at least 1 week before departure.
ป้ายกำกับ
K-ETA ลงทะเบีนน เกาหลี K-ETA เกาหลี K1/K1-CR passport Schengenvisa visa Visatogo ขอวีซ่า ขอวีซ่าญี่ปุ่น ขอวีซ่า นิวซีแลนด์ ขอวีซ่าเกาหลี ขอวีซ่าเอเชีย ขอวีซ่าแคนาดา จดทะเบียนสมรสต่างชาติ ททำวีซ่า ทำวีซ่า บริจาค พาสปอร์ต รับทำวีซ่า รับทำวีซ่า กรุงเทพ รับทำวีซ่า จีน รับทำวีซ่าจีน รับทำวีซ่าจีน กรุงเทพ รับทำวีซ่า ญี่ปุ่น รับทำวีซ่าดูไบ รับทำวีซ่าสเปน รับทำวีซ่า ออสเตรเลีย รับทำวีซ่าอเมริกา รับทำวีซ่าเกาหลี รับทำวีซ่า เชงเก้น รับทำวีซ่าเอเชีย รับทำวีซ่า เอเชีย วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าทำงาน วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่าฝรั่งเศส วีซ่าสวิสเซอร์แลนด์ วีซ่าอังกฤษ วีซ่าอเมริกา วีซ่าเชงเก้น วีซ่าเยอรมัน วีซ่าเยี่ยมเยือน วีซ่าแต่งงาน หมู่บ้านตะวันฉาย