Logo Visatogo

ไต้หวันเตรียมยกเลิกการกักตัว สำหรับผู้โดยสารขาเข้า

ไต้หวันเตรียมยกเลิกการกักตัว สำหรับผู้โดยสารขาเข้า

 

✅ หลังจากที่จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ลดลงอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มว่าจะไม่ระบาดรุนแรงอีก ไต้หวันจึงวางแผนเปิดรับนักท่องเที่ยวเป็นทั้งหมด 2 เฟส เฟสแรกคือจะเปิดรับนักท่องเที่ยวจากประเทศที่เคยทำข้อตกลงฟรีวีซ่าให้กลับมาท่องเที่ยวได้ตั้งแต่ 29 กันยายน 2565 เป็นต้นไป ในจำนวน 60,000 คนต่อสัปดาห์ และจะยกเลิกการตรวจ PCR Test แต่จะเตรียมชุดตรวจ ATK 4 ชุดให้กับนักท่องเที่ยวแทนค่ะ

 

✅ ส่วนเฟสที่ 2 นั้นวางแผนไว้ว่าจะเริ่มขึ้นในวันที่ 13 ตุลาคม 2565 หากจำนวนผู้ติดเชื้อไม่เพิ่มขึ้น โดยจะเปิดรับนักท่องเที่ยวทั้งฟรีวีซ่า และไม่ฟรีซ่าให้เข้ามาท่องเที่ยวได้ 150,000 คนต่อสัปดาห์ และให้เฝ้าสังเกตอาการด้วยตนเองแบบ 0+7 วัน พร้อมกับชุดตรวจ ATK 4 ชุดด้วยเช่นกันค่ะ นอกจากนี้ยังอนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่ไม่มีอาการใดๆ สามารถโดยสารขนส่งสาธารณะได้ อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวที่พบเชื้อโควิด-19 จะต้องได้รับการกักตัวที่บ้านหรือโรงแรมตามที่รัฐบาลไต้หวันกำหนด

 

ที่มา : https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4665221

ป้ายกำกับ
AllToTripsAdventure Certificate-of-entry COE ExperienceUnchartedTrips GlobalDrivingLicense InternationalDrivingPermit k1 Phuket Sandbox samui-plus STV Visa UAE USA Visa Dubai ขอวีซ่าอังกฤษ ขับรถต่างประเทศ ขับรถทั่วโลก ข้อมูลวีซ่า คำปรึกษาวีซ่า จดทะเบียนสมรส ทำใบขับขี่ทะเบียนรถต่างประเทศ ทำใบขับขี่ระหว่างประเทศ ที่ไหนทำใบขับขี่ได้ ท่องเที่ยวออนไลน์ น้องท่องเที่ยวใหม่ บริการทำใบขับขี่ บริการวีซ่า ประสบการณ์วีซ่า รับทำวีซ่า วีซ่าการท่องเที่ยว วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าดูไบ วีซ่าบริการ สมุยพลัส สอบถามข้อมูลใบขับขี่ สอบถามวีซ่า สอบใบขับขี่สากล สามารถขับรถทั่วโลก ออสเตรีย เกาหลีไม่กักตัว เปิดตัวท่องเที่ยว เปิดตัวแพลตฟอร์มท่องเที่ยว เอกสารวีซ่า แนะนำวีซ่า แพลตฟอร์มท่องเที่ยวใหม่ ใบขับขี่สากล