Logo Visatogo

เริ่ม 1 พฤศจิกายน นี้ !!

ประกาศแล้ว 46 ประเทศเข้าไทยไม่กักตัว
เปิดแล้ว 1 พ.ย พร้อมเงื่อนไขการเดินทางเข้าไทย

1) การกักตัว : ไม่มีการกักตัว (No Quarantine) แต่ยังจำเป็นต้องมีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR ณ โรงแรม SHA+ หรือ AQ เป็นเวลา 1 คืน หรือจนกว่าผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นลบจะออก

2) Vaccine (วัคซีน) : ได้รับการฉีดวัคซีนครบตามระเบียบการของ WHO หรือ กระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทางมายังประเทศไทย

3) ที่พัก : จำเป็นต้องทำการจองโรงแรม SHA+ หรือ AQ และจ่ายเงินให้เรียบร้อย สำหรับห้องพัก 1 คืน เพื่อรอผลตรวจหาเชื้อโควิด-19

4) ประกัน (Medical Insurance) : ชาวต่างชาติทุกคนที่ต้องการเดินทางเข้ามายังประเทศไทยแบบ ”ไม่กักตัว” จำเป็นต้องทำการซื้อประกันวงเงินคุ้มครองอย่างน้อย USD50,000 (แต่คนไทยไม่ต้องซื้อประกันสำหรับการเดินทางเข้ามายังประเทศไทย)

5) การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนเดินทาง : ผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศไทยแบบ “ไม่กักตัว” ทุกคนจำเป็นต้องทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR ก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง

6) การตรวจหาเชื้อโควิด-19 เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย : ต้องทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ครั้ง เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย ณ โรงแรม SHA+ หรือ AQ ที่ได้ทำการจองไว้

ผู้เดินทางทุกคนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้วยตนเอง
ประกาศรายชื่อ 46 ประเทศและพื้นที่ต้นทางที่อนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยแบบ “ไม่กักตัว” มีดังนี้

1) ออสเตรเลีย
2) ออสเตรีย
3) บาห์เรน
4) เบลเยียม
5) ภูฏาน
6) บรูไนดารุสชาลาม
7) บัลแกเรีย
8 ) กัมพูชา
9) แคนาดา
10) ชิลี
11) จีน
12) ไซปรัส
13) สาธารณรัฐเช็ก
14) เดนมาร์ก
15) เอสโตเนีย
16) ฟินแลนด์
17) ฝรั่งเศส
18) เยอรมนี
19) กรีช
20) ฮังการี
21) ไอซ์แลนด์
22) ไอร์แลนด์
23) อิสราเอล
24) อิตาลี
25) ญี่ปุ่น
26) ลัตเวีย
27) ลิทัวเนีย
28) มาเลเซีย
29) มอลตา
30) เนเธอร์แลนด์
31) นิวซีแลนด์
32) นอร์เวย์
33) โปแลนด์
34) โปรตุเกส
35) กาตาร์
36) ซาอุดีอาระเบีย
37) สิงคโปร์
38) สโลวีเนีย
39) สาธารณรัฐเกาหลี
40) สเปน
41) สวีเดน
42) สวิตเซอร์แลนด์
43) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
44) สหราชอาณาจักร
45) สหรัฐอเมริกา
46) ฮ่องกง

ต้องพำนักอยู่ในประเทศที่กำหนดดังกล่าวไม่น้อยกว่า 21 วัน (ต่อเนื่อง) ก่อนทำการเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย

แหล่งที่มา https://healthserv.net/

ป้ายกำกับ
GlobalDrivingLicense InternationalDrivingPermit samui-plus UAE Visa Dubai Visa Thailand กรมการกงสุล กรุงเทพมหานคร การทำพาสปอร์ต ขับรถต่างประเทศ ขับรถทั่วโลก ขั้นตอน คำปรึกษาวีซ่า คำแนะนำ ค่าธรรมเนียม จังหวัด ชั่วโมงทำการ ทำวีซ่า ทำใบขับขี่ทะเบียนรถต่างประเทศ ทำใบขับขี่ระหว่างประเทศ ที่ไหนทำใบขับขี่ได้ นัดหมาย บริการด่วน บริการทำใบขับขี่ ประสบการณ์วีซ่า ยื่นขอ ระยะเวลา รับทำวีซ่า รับทำวีซ่าแคนนาดา วีซ่าการท่องเที่ยว วีซ่าดูไบ วีซ่าฝรั่งเศส ศูนย์บริการ สถานที่ สอบถามข้อมูลใบขับขี่ สอบใบขับขี่สากล สามารถขับรถทั่วโลก หน่วยงาน ออนไลน์ เตรียมตัว เอกสาร เอกสารวีซ่า แนะนำวีซ่า แบบฟอร์ม ใบขับขี่สากล