Logo Visatogo

เริ่มแล้ว! 1 มิถุนายน กลับไทยไม่กักตัว ไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass

รายละเอียดข่าว

เริ่มแล้ววันนี้! คนไทยกลับเข้าประเทศ ไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass วัคซีนครบ ไม่ต้องกักตัว ไม่ตรวจโควิด

.

หลังจากศบค. มีมติให้ผ่อนคลายมาตรการเข้าประเทศสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย สามารถเดินทางกลับเข้าประเทศไทยได้ โดยไม่ต้องลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

.

ส่งผลให้ “นักท่องเที่ยวชาวไทย” ที่ได้รับวัคซีนครบแล้วสามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้โดยไม่ต้องลง Thailand Pass ไม่ต้องกักตัว และไม่ตรวจโควิด เพียงแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีนเท่านั้น

.

สำหรับ “นักท่องเที่ยวชาวไทย” ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน หรือ ได้รับยังไม่ครบ ยังคงจำเป็นต้องแสดงผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่มีผลเป็นลบภายใน 72 ชม. ก่อนการเดินทาง และไม่ต้องลงทะเบียนผ่าน Thailand Pass เช่นเดียวกัน

.

ชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศไทย ยังคงต้องลงทะเบียนผ่าน Thailand Pass เช่นเดิม โดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้ง่ายขึ้นในการลงทะเบียน และปรับให้ใช้เฉพาะเอกสารที่จำเป็น ดังต่อไปนี้ 

 

 กลุ่มได้รับวัคซีนครบ : ใบรับรองการฉีดวัคซีน / ประกันสุขภาพ 10,000 USD / Passport

 กลุ่มไม่ได้รับวัคซีน หรือ ได้รับไม่ครบ : แสดงผลตรวจหาเชื้อโควิด-19  Professional ATK หรือ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมง/ ประกันสุขภาพ 10,000 USD / Passport

ป้ายกำกับ
AllToTripsAdventure Certificate-of-entry COE ExperienceUnchartedTrips GlobalDrivingLicense InternationalDrivingPermit k1 Phuket Sandbox samui-plus STV Visa UAE USA Visa Dubai ขอวีซ่าอังกฤษ ขับรถต่างประเทศ ขับรถทั่วโลก ข้อมูลวีซ่า คำปรึกษาวีซ่า จดทะเบียนสมรส ทำใบขับขี่ทะเบียนรถต่างประเทศ ทำใบขับขี่ระหว่างประเทศ ที่ไหนทำใบขับขี่ได้ ท่องเที่ยวออนไลน์ น้องท่องเที่ยวใหม่ บริการทำใบขับขี่ บริการวีซ่า ประสบการณ์วีซ่า รับทำวีซ่า วีซ่าการท่องเที่ยว วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าดูไบ วีซ่าบริการ สมุยพลัส สอบถามข้อมูลใบขับขี่ สอบถามวีซ่า สอบใบขับขี่สากล สามารถขับรถทั่วโลก ออสเตรีย เกาหลีไม่กักตัว เปิดตัวท่องเที่ยว เปิดตัวแพลตฟอร์มท่องเที่ยว เอกสารวีซ่า แนะนำวีซ่า แพลตฟอร์มท่องเที่ยวใหม่ ใบขับขี่สากล