Logo Visatogo

เดินทางเข้าประเทศไทย ลดวันกักตัวเหลือ 7-10 วัน เริ่ม 1 ตุลาคม นี้

ศบค.ชุดใหญ่ เคาะ ปรับมาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร โดยมีเงื่อนไขเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน (Vaccine Certificate) เริ่ม 1 ต.ค.64

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เปิดเผยว่าที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ เห็นชอบ การปรับมาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร ดังนี้

 

1.มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน (Vaccine Certificate) ครบตามเกณฑ์อย่างน้อย 14 วัน ระยะเวลากักตัว หรือเข้าพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างน้อย 7 วัน โดยการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR 2 ครั้ง ครั้งแรก วันแรกที่มาถึง (0-1) ครั้งที่ 2 วันที่ 6-7

2.ไม่มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน (Vaccine Certificate) ครบตามเกณฑ์หรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์  

  • โดยสารเครื่องบิน หรือทางน้ำ (กรณีที่ผู้โดยสารบนเรือคนใดคนหนึ่งไม่มีเอกสาร) ระยะเวลากักตัวอย่างน้อย 10 วัน โดยการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR 2 ครั้ง ครั้งแรก วันแรกที่มาถึง (0-1) ครั้งที่ 2 วันที่ 8-9

 

  • ทางบก เนื่องจากไม่มีการตรวจหาเชื้อมาก่อนและมีอัตราการติดเชื้อมากกว่าทางอากาศ ระยะเวลากักตัวอย่างน้อย 14 วัน โดยการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR 2 ครั้ง ครั้งแรก วันแรกที่มาถึง (0-1) ครั้งที่ 2 วันที่  12-13

 

หมายเหตุ

  • ผู้ที่เดินมาถึงมาก่อน 1 ตุลาคม 64 แต่ยังไม่ครบ 14 วัน ให้ใช้เงื่อนไขแบบไม่มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนCredit: PPTVHD36. Available from: https://www.pptvhd36.com/news/สุขภาพ/157281

ป้ายกำกับ
AllToTripsAdventure Certificate-of-entry COE ExperienceUnchartedTrips GlobalDrivingLicense InternationalDrivingPermit k1 Phuket Sandbox samui-plus STV Visa UAE USA Visa Dubai ขอวีซ่าอังกฤษ ขับรถต่างประเทศ ขับรถทั่วโลก ข้อมูลวีซ่า คำปรึกษาวีซ่า จดทะเบียนสมรส ทำใบขับขี่ทะเบียนรถต่างประเทศ ทำใบขับขี่ระหว่างประเทศ ที่ไหนทำใบขับขี่ได้ ท่องเที่ยวออนไลน์ น้องท่องเที่ยวใหม่ บริการทำใบขับขี่ บริการวีซ่า ประสบการณ์วีซ่า รับทำวีซ่า วีซ่าการท่องเที่ยว วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าดูไบ วีซ่าบริการ สมุยพลัส สอบถามข้อมูลใบขับขี่ สอบถามวีซ่า สอบใบขับขี่สากล สามารถขับรถทั่วโลก ออสเตรีย เกาหลีไม่กักตัว เปิดตัวท่องเที่ยว เปิดตัวแพลตฟอร์มท่องเที่ยว เอกสารวีซ่า แนะนำวีซ่า แพลตฟอร์มท่องเที่ยวใหม่ ใบขับขี่สากล