อัปเดตบริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วน (Priority Visa) UKVI

📌ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 ข้อมูลอัพเดตที่สำคัญเกี่ยวกับบริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วน (Priority Visa) จาก สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร – UKVI
.
UKVI ได้ทำการเปลี่ยนแปลงความพร้อมการให้บริการของ Priority Visa Service (PV) สำหรับท่านที่กำลังจะขอวีซ่าท่องเที่ยวรายใหม่นี้ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม เป็นต้นไป จำนวนการนัดหมายออนไลน์ที่สามารถใช้บริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วน PV ได้จะมีจำนวนที่ลดน้อยลง เพื่อให้ UKVI สามารถที่จะดำเนินการพิจารณาวีซ่าที่ยื่นคำร้องแบบมาตรฐาน (Standard Application) ได้มากขึ้น และจะค่อยๆ ลดเวลาในการพิจารณาวีซ่าโดยรวมสำหรับลูกค้าทั้งหมด
.
โปรดทราบว่า สำหรับท่านที่กำลังขอจะวีซ่าท่องเที่ยวรายใหม่นี้ ในระหว่างขั้นตอนการจองนัดหมายออนไลน์แบบใช้บริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วน PV ท่านต้องทำการชำระค่าบริการการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนนี้ในระบบออนไลน์เท่านั้น และไม่สามารถขอใช้บริการนี้ได้ ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า รวมทั้งไม่สามารถขอใช้บริการนี้ย้อนหลังได้ เช่นกัน
.
บริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วน และ การบริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนพิเศษ สำหรับวีซ่าเรียน วีซ่าทำงาน และ วีซ่าพำนักแบบถาวร ยังคงถูกระงับการใช้บริการนี้ UKVI ยังคงพิจารณาต่อเนื่องและจะมีการอัพเดตอีกครั้งเมื่อพร้อมที่จะกลับมาให้ใช้บริการเหล่านี้ได้อีกครั้ง
.
ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ บริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วน กรุณาดูเพิ่มเติมที่นี่ Get a faster decision on your visa or settlement application: Applying from outside the UK – GOV.UK (www.gov.uk)
.
ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่า กรุณาดูเพิ่มเติมที่นี่ Visa decision waiting times: applications outside the UK – GOV.UK (www.gov.uk)
.
ขอบคุณที่มา : https://bit.ly/3RTjcyr

ป้ายกำกับ
K-ETA ลงทะเบีนน เกาหลี K-ETA เกาหลี K1/K1-CR passport Schengenvisa visa Visatogo ขอวีซ่า ขอวีซ่าญี่ปุ่น ขอวีซ่า นิวซีแลนด์ ขอวีซ่าเกาหลี ขอวีซ่าเอเชีย ขอวีซ่าแคนาดา จดทะเบียนสมรสต่างชาติ ททำวีซ่า ทำวีซ่า บริจาค พาสปอร์ต รับทำวีซ่า รับทำวีซ่า กรุงเทพ รับทำวีซ่า จีน รับทำวีซ่าจีน รับทำวีซ่าจีน กรุงเทพ รับทำวีซ่า ญี่ปุ่น รับทำวีซ่าดูไบ รับทำวีซ่าสเปน รับทำวีซ่า ออสเตรเลีย รับทำวีซ่าอเมริกา รับทำวีซ่าเกาหลี รับทำวีซ่า เชงเก้น รับทำวีซ่าเอเชีย รับทำวีซ่า เอเชีย วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าทำงาน วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่าฝรั่งเศส วีซ่าสวิสเซอร์แลนด์ วีซ่าอังกฤษ วีซ่าอเมริกา วีซ่าเชงเก้น วีซ่าเยอรมัน วีซ่าเยี่ยมเยือน วีซ่าแต่งงาน หมู่บ้านตะวันฉาย