Logo Visatogo

หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการเดินทางเข้า Samui Plus

Samui Plus Model

“สมุย พลัส โมเดล” (Samui Plus Model) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาจากต่างประเทศรวมทั้งนักท่องเที่ยวที่อยู่ในเมืองไทย เข้ามาพักผ่อนท่องเที่ยวในพื้นที่  เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่าได้แล้ว  ภายใต้มาตรการป้องกันโรคของจังหวัดสุราษฏร์ธานี อย่างเคร่งครัด โดยจะเปิดรับนักท่องเที่ยว 15 ก.ค. นี้

 

Samui Plus ต่างจาก Phuket Sandbox 

โดยผู้เดินทางมาเกาะสมุย

🔸3 วันแรกต้องอยู่ในบริเวณโรงแรม 

🔸วันที่ 4-7 ออกจากพื้นที่โรงแรมที่ได้ แต่ต้องอยู่ภายในเกาะสมุย 

🔸วันที่ 8-14 นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือไปพักที่เกาะพะงันและเกาะเต่าได้ 

สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศเพื่อร่วมโครงการสมุย พลัส โมเดล ต้องเข้าเกาะสมุยโดยทางอากาศเท่านั้น สามารถบินจากต่างประเทศมาเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส จะให้บริการเที่ยวบินพิเศษในเส้นทางกรุงเทพฯ-สมุย (ไป-กลับ) วันละ 3 เที่ยวบิน

หลักเกณฑ์สำคัญ การเดินทางเข้า Samui Plus

 • ประเทศต้นทาง
  ต้องเดินทางจากประเทศที่อยู่ในกลุ่ม “ประเทศเป้าหมาย” ของโครงการ (ต้องอยู่ในประเทศนั้นอย่างน้อย 21 วันก่อนเดินทางไปประเทศไทย ยกเว้นเดินทางมาจากประเทศไทยเองไม่ถึง 21 วันก่อนกลับไปไทย ถือว่าได้รับอนุโลม)

   

 • การฉีดวัคซีน ต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนตามเงื่อนไข ดังนี้
  เป็นชนิดวัคซีนที่ได้รับการรับรองจาก WHO หรือกระทรวงสาธารณสุขไทย (ทุกชนิดที่ฉีดในฝรั่งเศส ได้แก่ Pfizer, Moderna, AstraZeneca และ Janssen เข้าข่ายนี้) ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนด คือ 2 โดสสำหรับทุกยี่ห้อ หรือ 1 โดสสำหรับ Janssen แม้กระทั่งผู้ที่เคยติดเชื้อโควิดแล้วก็ตามได้รับวัคซีนโดสสุดท้ายอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง โดยเริ่มนับจากวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ฉีดวัคซีนจนถึงวันเดินทาง

  เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีที่ไม่ได้รับวัคซีน ได้รับอนุญาตให้เข้า Samui Plus หากเดินทางพร้อมผู้ปกครอง

   

 • ประกันสุขภาพ
  ต้องมีประกันสุขภาพที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลอย่างน้อย 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ เป็นระยะเวลา 15 วัน ซึ่งระบุอย่างชัดเจนว่ารวมถึงกรณีติดเชื้อโควิด (ตัวอย่างประกันสุขภาพที่ถูกต้องตามเงื่อนไข ที่ https://covid19.tgia.org)

   

 • โรงแรมที่พัก
  7 คืนแรก ต้องพักในโรงแรมมาตรฐาน Samui Extra+ เท่านั้น เป็นเวลาอย่างน้อย 14 คืน โดยห้ามเปลี่ยนโรงแรมในช่วง 7 คืนแรก (ดูรายชื่อโรงแรมที่ www.thailandsha.com)

  คืนที่ 8-14  ต้องพักในโรงแรมมาตรฐาน SHA+ เท่านั้น  ต้องจองโรงแรมผ่านระบบ SHABA หรือเว็บไซต์ https://entrythailand.go.th เพื่อให้ได้รับใบจองโรงแรมในรูปแบบ SHABA (ใบจองโรงแรมประเภทอื่นไม่สามารถใช้ได้)
  ต้องเดินทางจากสนามบินสมุยไปยังโรงแรมด้วยรถที่จองไว้ล่วงหน้ากับโรงแรมที่จะเข้าพักเท่านั้น (หมายเหตุ: ผู้ที่มีบัตรโดยสารเที่ยวบินขาออกจากประเทศไทยก่อนครบ 14 วัน ให้จองโรงแรมตามจำนวนวันจนถึงกำหนดเดินทางกลับ)

   

 • การตรวจหาเชือโควิดแบบ PCR
  ต้องจองนัดตรวจหาเชื้อโควิดแบบ PCR ที่เกาะสมุยจำนวน 3 ครั้งในช่วง 14 วันแรก (ครั้งแรกในวันที่เดินทางถึง ครั้งที่สองในวันที่ 6-7 ครั้งที่สามในวันที่ 12-13)

  โดยชำระค่าใช้จ่ายล่วงหน้า เพื่อนำหลักฐานการจองมาขอ COE (หมายเหตุ: หากเดินทางกลับภายในเวลาไม่ถึง 14 วัน ให้จองนัดตรวจ 1, 2 หรือ 3 ครั้งตามจำนวนวันที่พำนัก)
  ต้องแสดงผลตรวจหาเชื้อโควิดแบบ PCR ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางเพื่อให้สายการบินอนุญาตให้ท่านขึ้นเครื่อง

   

 • แอพพลิเคชั่นติดตามตัว ต้องติดตั้งและเปิดใช้งานแอพพลิเคชั่นติดตามตัวทางโทรศัพท์มือถือที่ทางการไทยกำหนดในช่วงวันที่ 8-14

ใบ Certificate of Entry (COE)

บริการขอใบ Certificate of Entry (COE) สอบถามรายละเอียดได้ >>ที่นี่<<

ประเทศต้นทางที่สามารถเดินทางมา Samui Plus 

ทั้งนี้ ข้อมูลต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ >>ที่นี่ <<

 

Reference

Ambassade royale de Thaïlande en France. Available from: https://www.thaiembassy.fr/thairepatriation/

Department of Consular Affairs. Available from: https://consular.mfa.go.th/th/content/samui-sandbox?cate=5ddbe42115e39c4768007e1d

KhaosodOnline. Available from: https://www.khaosod.co.th/economics/news_6492316

VISATOGO  Visa is Easy to get.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ป้ายกำกับ
AllToTripsAdventure Certificate-of-entry COE ExperienceUnchartedTrips GlobalDrivingLicense InternationalDrivingPermit k1 Phuket Sandbox samui-plus STV Visa UAE USA Visa Dubai ขอวีซ่าอังกฤษ ขับรถต่างประเทศ ขับรถทั่วโลก ข้อมูลวีซ่า คำปรึกษาวีซ่า จดทะเบียนสมรส ทำใบขับขี่ทะเบียนรถต่างประเทศ ทำใบขับขี่ระหว่างประเทศ ที่ไหนทำใบขับขี่ได้ ท่องเที่ยวออนไลน์ น้องท่องเที่ยวใหม่ บริการทำใบขับขี่ บริการวีซ่า ประสบการณ์วีซ่า รับทำวีซ่า วีซ่าการท่องเที่ยว วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าดูไบ วีซ่าบริการ สมุยพลัส สอบถามข้อมูลใบขับขี่ สอบถามวีซ่า สอบใบขับขี่สากล สามารถขับรถทั่วโลก ออสเตรีย เกาหลีไม่กักตัว เปิดตัวท่องเที่ยว เปิดตัวแพลตฟอร์มท่องเที่ยว เอกสารวีซ่า แนะนำวีซ่า แพลตฟอร์มท่องเที่ยวใหม่ ใบขับขี่สากล