Logo Visatogo

รวม 19 สถานที่ทำพาสปอร์ตในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

Visatogo รวบรวมสถานที่ทำหนังสือเดินทาง ทั้งในกรุงเทพ ต่างจังหวัด เพื่อความสะดวกในการทำหนังสือเดินทาง สำหรับคนไทย ในปี 2021 ไปเช็คกันเลย
กองหนังสือเดินทาง
โทรศัพท์ : 0 2981 7257 ถึง 60
และ 0 2203 5000 ต่อ 32303
E-mail : consular05@mfa.mail.go.th
Website: https://bit.ly/3qNMBeW


กรุงเทพและปริมณฑล


1. กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ
ที่อยู่ : 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 02 203 5000 กด 1 เพื่อติดต่อกรมการกงสุล หรือ CALL CENTER หมายเลข 02 572 8442


2. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา-ศรีนครินทร์
ที่อยู่ : ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ชั้น 2 โซน E
โทรศัพท์ : 02 136 3800, 02 136 3802 และ 093 -0105246 โทรสาร 02 136 3801


3. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า
ที่อยู่ : อาคาร SC Plaza ชั้น 2 สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต่ใหม่) ถนนบรมราชชนนี
โทรศัพท์ : 02 422 3431 โทรสาร 02 422 3432


4. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว มีนบุรี
ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาสุวินทวงศ์
ที่อยู่ : 29 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
โทรศัพท์ : 02 024 8362-63, 02 024 8365 โทรสาร 02 024 8361


5. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย
สถานีรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) คลองเตย
ที่อยู่ : ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ : 02-024-8896, 093-010-5247 โทรสาร 02-024-8897


ต่างจังหวัด


6. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พัทยา
ศูนย์การค้าพัทยาอเวนิว ชั้น 1 ถนนพัทยาสาย 2
ที่อยู่ : เลขที่ 399/9 หมู่ 10 ถนนพัทยาสาย 2 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์ : 038-422438 โทรสาร 038-422437


7. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ (คลิก แผนที่)
ที่อยู่ : ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 0-5389-1535-6 โทรสาร 0-5389-1534


8. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย (คลิก แผนที่)
ที่อยู่ : อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)หลังใหม่ ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 053-175375 โทรสาร 053-175374


9. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พิษณุโลก (คลิก แผนที่)
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 055-258-173, 055-258-155, 055-258-131, โทรสาร 055-258-117


10. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครสวรรค์
ที่อยู่ : ศูนย์บริการร่วมจังหวัดนครสวรรค์ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-233-453, 056-233-454 โทรสาร056-233-452


11. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี
ที่อยู่ : ศูนย์อเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (ตรงข้ามกับศาลหลักเมือง) ถนนอธิบดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-212827, 042-212-318 โทรสาร 042-222-810


12. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น
ที่อยู่ : ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ประตูฝั่งทางทิศตะวันตก ฝั่งสำนักงานประกันสังคม ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000


13. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี
ที่อยู่ :อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ด้านหลังฝั่งทิศตะวันตก จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 045-344581-2 โทรสาร 045-344646
E-mail : passport_ubon@hotmail.com
https://www.facebook.com/ubonpassport


14. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถนนมหาดไทยอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-243-132, 044-243-124 โทรสาร 044-243-133


15. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี
ที่อยู่ : อาคารลานค้าชุมชน ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-301-706-9 โทรสาร 039-301-707


16. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สุราษฎร์ธานี
ที่อยู่ : ศาลาประชาคม ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-274940,077-274942-3 โทรสาร 077-274941


17. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 076-222-080, 076-222-081, 076-222-083 โทรสาร 076-222-082


18. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา
ที่อยู่ : ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 074-326-510 โทรสาร 074-326511


19. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ยะลา
ที่อยู่ : ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) ถนนสุขยางค์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์ : 073-274-526, 073-274-036, 073-274-037
โทรสาร : 073-274-527


ที่มา: https://travel.mthai.com/

ป้ายกำกับ
GlobalDrivingLicense InternationalDrivingPermit samui-plus UAE Visa Dubai Visa Thailand กรมการกงสุล กรุงเทพมหานคร การทำพาสปอร์ต ขับรถต่างประเทศ ขับรถทั่วโลก ขั้นตอน คำปรึกษาวีซ่า คำแนะนำ ค่าธรรมเนียม จังหวัด ชั่วโมงทำการ ทำวีซ่า ทำใบขับขี่ทะเบียนรถต่างประเทศ ทำใบขับขี่ระหว่างประเทศ ที่ไหนทำใบขับขี่ได้ นัดหมาย บริการด่วน บริการทำใบขับขี่ ประสบการณ์วีซ่า ยื่นขอ ระยะเวลา รับทำวีซ่า รับทำวีซ่าแคนนาดา วีซ่าการท่องเที่ยว วีซ่าดูไบ วีซ่าฝรั่งเศส ศูนย์บริการ สถานที่ สอบถามข้อมูลใบขับขี่ สอบใบขับขี่สากล สามารถขับรถทั่วโลก หน่วยงาน ออนไลน์ เตรียมตัว เอกสาร เอกสารวีซ่า แนะนำวีซ่า แบบฟอร์ม ใบขับขี่สากล