Logo Visatogo

บริการขอวีซ่าอังกฤษแบบเร่งด่วนพิเศษ (Super Priority Visa) รู้ผลภายใน 24 ชั่วโมง

บริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนพิเศษ

ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าแบบเร่งด่วนพิเศษนี้สามารถที่จะได้รับผลการสมัครวีซ่า ภายใน 24 ชั่วโมง

รายละเอียดการขอวีซ่าอังกฤษ

การบริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนพิเศษ มีบริการให้สำหรับผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ต้องการให้พิจารณาใบคำร้องขอวีซ่าของท่านแบบเร่งด่วนพิเศษ

ตามประเภทวีซ่าดังต่อไปนี้

• วีซ่าเยี่ยมเยือน  (ไม่สามารถใช้บริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนพิเศษได้ สำหรับผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศเครือจักรภพ หรือดินแดนโพ้นทะเลของสหราชอาณาจักรและสำหรับวีซ่าประเภทติดตามนายจ้าง )

• วีซ่า Tier 2  แบบระบบฐานคะแนน และต้องเป็นผู้ที่มีถิ่นฐานพำนักอาศัยอยู่ในเมืองไทย และวีซ่าผู้ติดตาม

• วีซ่า Tier 5 แบบระบบฐานคะแนน(ทำงานชั่วคราว หรือ อาชีพด้านการออกแบบ และการกีฬา)  และต้องเป็นผู้ที่มีวัตถุประสงค์ หรือดำเนินกิจกรรมในสหราชอาณาจักร ในรูปแบบเดียวกับวัตถุประสงค์ของการทำงานในประเทศไทย

• วีซ่า Tier 4 General, Tier4 Child และ Tier4 Dependents แบบระบบฐานคะแนน และต้องเป็นผู้ที่มีถิ่นฐานพำนักอาศัยอยู่ในเมืองไทย และวีซ่าผู้ติดตาม

แต่อย่างไรก็ตามการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนพิเศษนี้มิได้เป็นการรับรองว่าวีซ่าของท่านจะได้รับการอนุมัติเนื่องจากคำร้องขอวีซ่าของท่านจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายการตรวจคนเข้าเมืองด้วยเช่นเดียวกัน

คำร้องขอวีซ่าของท่านอาจมีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อกำหนด ในกรณีดังต่อไปนี้:

• ท่านเคยถูกปฏิเสธการขอวีซ่าสหราชอาณาจักรและ/หรือ;

• ท่านเคยถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าสหราชอาณาจักรและ/หรือ;

• ท่านเคยถูกเนรเทศ ขับไล่ หรือถูกขอให้เดินทางออกนอกสหราชอาณาจักรและ/หรือ;

• ท่านเคยพักอาศัยในสหราชอาณาจักรเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้และ/หรือ;

• ท่านเคยถูกกระทรวงมหาดไทยสหราชอาณาจักรสั่งลดระยะเวลาพำนักอาศัยในประเทศและ/หรือ;

• ท่านเคยถูกกระทรวงมหาดไทยสหราชอาณาจักรปฏิเสธไม่ให้วีซ่าพัก อาศัยต่อในประเทศและ/หรือ;

• ท่านเคยถูกปฏิเสธการขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา หรือประเทศในกลุ่มเชงเกน และ/หรือ;

• ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวน กักขัง หรือดำเนินคดีฐานกระทำความผิดในสหราชอาณาจักรหรือสถานที่อื่นใด และ/หรือ;

• ท่านอยู่ระหว่างรอลงอาญาในประเทศใด ๆ และ/หรือ;

• ท่านเคยกระทำความผิดคดีอาญาในประเทศใด ๆ

ในกรณีที่ท่านมีประวัติการเข้าเมืองที่ตรงกับที่กล่าวมาข้างต้น กรุณางดใช้บริการนี้ เนื่องจากทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักรจะไม่สามารถพิจารณาคำร้องของท่านภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ได้

การบริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนพิเศษนี้ ท่านจะต้องมายื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตัวท่านเอง ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักรประจำกรุงเทพ

ผลการสมัครวีซ่า ภายใน 24 ชั่วโมง บริการคำร้องขอวีซ่าแบบเร่งด่วนพิเศษเป็นบริการเสริม และมีค่าบริการเพิ่มเติม นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมวีซ่า

บริการคำร้องขอวีซ่าแบบเร่งด่วนพิเศษนี้สามารถขอใช้บริการได้ ระหว่าง 8:30 ถึง 9:45 ตั้งแต่วันจันทร์ถึง ศุกร์ และ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

โปรดทราบ: บริการนี้ไม่มีให้บริการสำหรับประเภทวีซ่าด้านล่าง

  • ผู้มาเยือน

  • ผู้เยี่ยมชมธุรกิจ

  • นักศึกษามาเยี่ยม

  • มาเยี่ยมครอบครัว

  • แขกผู้มาเยี่ยมเยียน

  • ทางผ่าน

ป้ายกำกับ
GlobalDrivingLicense InternationalDrivingPermit samui-plus UAE Visa Dubai Visa Thailand กรมการกงสุล กรุงเทพมหานคร การทำพาสปอร์ต ขับรถต่างประเทศ ขับรถทั่วโลก ขั้นตอน คำปรึกษาวีซ่า คำแนะนำ ค่าธรรมเนียม จังหวัด ชั่วโมงทำการ ทำวีซ่า ทำใบขับขี่ทะเบียนรถต่างประเทศ ทำใบขับขี่ระหว่างประเทศ ที่ไหนทำใบขับขี่ได้ นัดหมาย บริการด่วน บริการทำใบขับขี่ ประสบการณ์วีซ่า ยื่นขอ ระยะเวลา รับทำวีซ่า รับทำวีซ่าแคนนาดา วีซ่าการท่องเที่ยว วีซ่าดูไบ วีซ่าฝรั่งเศส ศูนย์บริการ สถานที่ สอบถามข้อมูลใบขับขี่ สอบใบขับขี่สากล สามารถขับรถทั่วโลก หน่วยงาน ออนไลน์ เตรียมตัว เอกสาร เอกสารวีซ่า แนะนำวีซ่า แบบฟอร์ม ใบขับขี่สากล