นิวซีแลนด์ ประกาศเปลี่ยนแปลงการขอวีซ่าทำงาน Accredited Employer Work Visa

🚨การเปลี่ยนแปลงการขอวีซ่าทำงาน Accredited Employer Work Visa

 

✅เนื่องจากตอนนี้นิวซีแลนด์ขาดแคลนแรงงานด้านงานบริการ และการท่องเที่ยวอย่างมาก 

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจึงประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติผู้ยื่นวีซ่าทำงาน Accredited Employer Work Visa #AEWV ดังนี้

 

📌ปัจจุบัน ค่าแรงเฉลี่ยอยู่ที่ $27.76 ต่อชั่วโมง จะยังใช้อยู่จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2023

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2023 เป็นต้นไป ค่าแรงเฉลี่ยจะขึ้นเป็น $29.66 ต่อชั่วโมง

 

ในการขอ Accredited Employer Work Visa (AEWV) ทุกสายอาชีพจะต้องมีคุณสมบัติรายได้ เป็นไปตามค่าแรงเฉลี่ยที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนด

.

สำหรับงานบริการ มีข้อยกเว้นเรื่องค่าแรงเฉลี่ยคือ นายจ้างไม่จำเป็นต้องจ่ายถึงค่าแรงเฉลี่ย ก็สามารถออก AEWV ให้กับลูกจ้างได้

.

โดยนายจ้างสามารถจ่ายค่าแรง 95%ของค่าแรงเฉลี่ย หรือ $28.18 ต่อชั่วโมง ได้ในบางตำแหน่ง 

.

เดือนเมษายน 2024 เป็นต้นไป นายจ้างจะต้องจ่ายค่าแรง 100%ของค่าแรงเฉลี่ย หรือ $29.66 ต่อชั่วโมง

 

ผู้ที่จะยื่นวีซ่าทำงาน Accredited Employer Work Visa (AEWV)

.

ไม่จำเป็นต้องมีวุฒิ NZ Certificate of Cookery Level 4 หรือเทียบเท่าแล้วค่ะ แต่ยังจะต้องมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องระยะ 3 ปี   

กฎนี้มีผลวันที่ 18 ตุลาคม 2022 เป็นต้นไป 

.

แต่ค่าแรงของเชฟยังต้องถึงค่าแรงเฉลี่ย หรือค่าแรงของตลาดแรงงานตามที่ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนดอยู่

.

ขณะนี้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทำงานร่วมกับสมาคมที่ดูแลอุตสาหกรรมอาหารอย่างใกล้ชิด ในการพัฒนาระบบในอีก 12 – 18 เดือน และเพื่อประเมินคุณภาพฝีมือแรงงานของเชฟที่ไม่มีวุฒิการศึกษา

.

.

รัฐบาลพยาพยามผลักดันให้นิวซีแลนด์ให้เป็นระบบเศรษฐกิจที่ค่าแรงสูง เพื่อเพิ่มทักษะของแรงงานที่จะเข้ามา และกระตุ้นให้นายจ้างจ่ายค่าแรงที่สามารถแข่งขันในตลาดแรงงาน และมีเส้นทางความก้าวหน้าของอาชีพให้คนนิวซีแลนด์

ป้ายกำกับ
K-ETA ลงทะเบีนน เกาหลี K-ETA เกาหลี K1/K1-CR passport Schengenvisa visa Visatogo ขอวีซ่า ขอวีซ่าญี่ปุ่น ขอวีซ่า นิวซีแลนด์ ขอวีซ่าเกาหลี ขอวีซ่าเอเชีย ขอวีซ่าแคนาดา จดทะเบียนสมรสต่างชาติ ททำวีซ่า ทำวีซ่า บริจาค พาสปอร์ต รับทำวีซ่า รับทำวีซ่า กรุงเทพ รับทำวีซ่า จีน รับทำวีซ่าจีน รับทำวีซ่าจีน กรุงเทพ รับทำวีซ่า ญี่ปุ่น รับทำวีซ่าดูไบ รับทำวีซ่าสเปน รับทำวีซ่า ออสเตรเลีย รับทำวีซ่าอเมริกา รับทำวีซ่าเกาหลี รับทำวีซ่า เชงเก้น รับทำวีซ่าเอเชีย รับทำวีซ่า เอเชีย วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าทำงาน วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่าฝรั่งเศส วีซ่าสวิสเซอร์แลนด์ วีซ่าอังกฤษ วีซ่าอเมริกา วีซ่าเชงเก้น วีซ่าเยอรมัน วีซ่าเยี่ยมเยือน วีซ่าแต่งงาน หมู่บ้านตะวันฉาย