Logo Visatogo

อัปเดตการทำพาสปอร์ต ล่าสุด!!

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการ ทำพาสปอร์ต

การทำพาสปอร์ต สำหรับผู้ที่อายุน้อยกว่า 20 ปี

 1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
 2. สูติบัตรตัวจริงของผู้ขอพาสปอร์ต กรณีอายุต่ำกว่า 7 ปี
 3. บัตรประชาชนตัวจริงของบิดา มารดา


การทำพาสปอร์ต สำหรับผู้ที่อายุ 20 ปี ขึ้นไป

 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง กรณีขอครั้งแรก
 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง และพาสปอร์ตเล่มเก่า กรณีพาสปอร์ตหมดอายุ
 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง และใบแจ้งความฉบับจริง กรณีพาสปอร์ตหาย


ค่าธรรมเนียมการ ทำพาสปอร์ต

สำหรับพาสปอร์ตอายุไม่เกิน 5 ปี

 • ค่าธรรมเนียมปกติ 1000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมแบบด่วน 3000 บาท


สำหรับพาสปอร์ตอายุไม่เกิน 10 ปี

 • ค่าธรรมเนียมปกติ 1500 บาท
 • ค่าธรรมเนียมแบบด่วน 3500 บาท


ขั้นตอนการ ทำพาสปอร์ต

 1. กดรับบัตรคิว
 2. กรอกใบคำร้อง
 3. วัดส่วนสูง
 4. เก็บลายนิ้วมือ
 5. ถ่ายรูปหน้าตรง
 6. ชำระค่าธรรมเนียม


สถานที่ ทำพาสปอร์ต

กรุงเทพฯ เเละปริมณฑล

 • กรมการกงสุล

ที่อยู่ กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ (08:30 – 16:30)

โทรศัพท์ Call Center 02 572 8442 หรือ 02 203 5000 กด 1 เพื่อติดต่อกรมการกงสุล

 • มีนบุรี

ที่อยู่ ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาสุวินทวงศ์ ชั้น 2 เลขที่ 29 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ (10:00 – 18:00)

โทรศัพท์ 02 024 8362 ถึง 4

 • MRT คลองเตย

ที่อยู่ สถานีรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) คลองเตย ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ (08:30 – 16:30)

โทรศัพท์ 02 024 8896 และ 093 010 5247

 • ศรีนครินทร์

ที่อยู่ ศูนย์การค้าธัญญาพาร์คศรีนครินทร์ (อาคาร C) ชั้น 2 เลขที่ 735 735/1-8 ถนนศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ (10:00 – 18:00)

โทรศัพท์ 02 136 3800, 02 136 3802 และ 093 010 5246

 • สายใต้ใหม่ – ตลิ่งชัน

ที่อยู่ อาคาร SC Plaza สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) เลขที่ 24/6 หมู่ 8 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ (08:30 – 16:30)

โทรศัพท์ 02 422 3431

 • ปทุมวัน

ที่อยู่ ศูนย์การค้าเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ (ฝั่งโตคิว) ชั้น 5 เลขที่ 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ (10:00 – 18:00)

โทรศัพท์ 02 126 7612

 • ธัญบุรี

ที่อยู่ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต (ฝั่งเซ็นทรัล) ชั้น 3 เลขที่ 94 ถนนพหลโยธิน เขตธัญบุรี ปทุมธานี 12130

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ (10:00 – 18:00)

 • บางใหญ่

ที่อยู่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต ชั้น G เลขที่ 199, 199/1 แขวงเสาธงหิน เขตบางใหญ่ นนทบุรี 11140

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ (10:00 – 18:00)


ภาคกลาง

 • พิษณุโลก

ที่อยู่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก ชั้น G เลขที่ 9/99 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ (10:00 – 18:00)

โทรศัพท์ 055 338 426 และ 055 338 427

 • นครสวรรค์

ที่อยู่ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสาขา 2 ชั้น 2 เลขที่ 610/9 หมู่ 10 ถนนมาตุลี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ (10:00 – 18:00)

โทรศัพท์ 056 370 800 และ 056 370 802


ภาคเหนือ

 • เชียงราย

ที่อยู่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ (08:30 – 16:30)

โทรศัพท์ 053 175 375

 • เชียงใหม่

ที่อยู่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา (อาคาร SME 2) เลขที่ 456 หมู่ 1 ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ (08:30 – 16:30)

โทรศัพท์ 053 112 2912 และ 088 874 0251


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • อุดรธานี

ที่อยู่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา อุดรธานี ชั้น 3 เลขที่ 277/1-3 , 271/5 ถนนประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ (10:00 – 18:00)

โทรศัพท์ 042 212 827, 042 212 318 และ 042 222 861

 • ขอนแก่น

ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ (08:30 – 16:30)

โทรศัพท์ 043 242 655 และ 043 242 707

 • นครราชสีมา

ที่อยู่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา นครราชศรีมา ชั้น 3 เลขที่ 990, 998 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ (10:00 – 18:00)

โทรศัพท์ 044 243 132 และ 044 243 133

 • อุบลราชธานี

ที่อยู่ อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 (ด้านฝั่งทิศตะวันตก) ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ (08:30 – 16:30)

โทรศัพท์ 045 344 581 และ 045 344 582

 • บุรีรัมย์

ที่อยู่ โครงการบุรีรัมย์ คาสเซิล เลขที่ 444 หมู่ 15 อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ (08:30 – 16:30)

โทรศัพท์ 044 666 496

 • หนองคาย

ที่อยู่ สำนักงานออกหนังสือเดินทางผ่านแดน ชั้น 2 ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดหนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ (08:30 – 16:30)

โทรศัพท์ 042 414 508


ภาคตะวันออก

 • จันทบุรี

ที่อยู่ อาคารลานค้าชุมชน ถนนเลียบเนิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ (08:30 – 16:30)

โทรศัพท์ 039 301 706 ถึง 9

 • เมืองพัทยา

ที่อยู่ ศูนย์การค้าพัทยาอเวนิว ชั้น 3 เลขที่ 399/9 ถนนพัทยาสาย 2 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ (08:30 – 16:30)

โทรศัพท์ 038 422 438


ภาคตะวันตกและภาคใต้

 • เพชรบุรี

ที่อยู่ ศูนย์การค้าโรบินสันเพชรบุรี ชั้น 2 เลขที่ 162 หมู่ 1 ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด เพชรบุรี 76150

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ (10:00 – 18:00)

โทรศัพท์ 032 491 827

 • นครศรีธรรมราช

ที่อยู่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา นครศรีธรรมราช ชั้น 3 เลขที่ 8, 9/8 หมู่ 7 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ (10:00 – 18:00)

โทรศัพท์ 075 392 872

 • สุราษฎร์ธานี

ที่อยู่ ห้างสหไทยการ์เด้นพลาซา ชั้น 3 เลขที่ 528/1 ถนนตลาดใหม่ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ (10:00 – 18:00)

โทรศัพท์ 077 274 940, 077 274 942 ถึง 3

 • สงขลา

ที่อยู่ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 5 จว.ชายแดนภาคใต้ เลขที่ 2/1-2/8 ถนนแหล่งพระราม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ (08:30 – 16:30)

โทรศัพท์ 074 326 510

 • ภูเก็ต

ที่อยู่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เฟสติวัล ชั้น P2 เลขที่ 74,75 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ (10:00 – 18:00)

โทรศัพท์ 076 222 080, 076 222 081 และ 076 222 083

 • ยะลา

ที่อยู่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เลขที่ 60 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ (08:30 – 16:30)

โทรศัพท์ 073 274 526, 073 274 036 และ 073 274 037


ทั้งนี้ควรโทรเช็คในแต่ละศูนย์บริการให้แน่ชัดเสียก่อน เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา หรือสามารถทำการจองคิวออนไลน์ก่อนเข้าใช้บริการ

ที่มา: กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

ป้ายกำกับ
AllToTripsAdventure Certificate-of-entry COE ExperienceUnchartedTrips GlobalDrivingLicense InternationalDrivingPermit k1 Phuket Sandbox samui-plus STV Visa UAE USA Visa Dubai ขอวีซ่าอังกฤษ ขับรถต่างประเทศ ขับรถทั่วโลก ข้อมูลวีซ่า คำปรึกษาวีซ่า จดทะเบียนสมรส ทำใบขับขี่ทะเบียนรถต่างประเทศ ทำใบขับขี่ระหว่างประเทศ ที่ไหนทำใบขับขี่ได้ ท่องเที่ยวออนไลน์ น้องท่องเที่ยวใหม่ บริการทำใบขับขี่ บริการวีซ่า ประสบการณ์วีซ่า รับทำวีซ่า วีซ่าการท่องเที่ยว วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าดูไบ วีซ่าบริการ สมุยพลัส สอบถามข้อมูลใบขับขี่ สอบถามวีซ่า สอบใบขับขี่สากล สามารถขับรถทั่วโลก ออสเตรีย เกาหลีไม่กักตัว เปิดตัวท่องเที่ยว เปิดตัวแพลตฟอร์มท่องเที่ยว เอกสารวีซ่า แนะนำวีซ่า แพลตฟอร์มท่องเที่ยวใหม่ ใบขับขี่สากล