Logo Visatogo

ญี่ปุ่น ชนะ ! ผ่อนคลายกฎเข้าประเทศ ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มไม่ต้องตรวจโควิด เริ่ม 7 กันยายน 2565

“ญี่ปุ่น”ชนะ ! ผ่อนคลายกฎเข้าประเทศ ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มไม่ต้องตรวจโควิด เริ่ม 7 กันยายน 2565
.
นายกรัฐมนตรีฟุมิโอะ คิชิดะ เปิดเผยว่า ญี่ปุ่นจะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศในรูปแบบกลุ่มทัวร์โดยไม่จำเป็นต้องมีไกด์นำทางได้ แต่ยังคงต้องจองและเดินทางกับบริษัททัวร์เช่นเดิม พร้อมเพิ่มจำนวนผู้โดยสารขาเข้าต่อวันจากเดิม 20,000 คนต่อวัน เป็น 50,000 คนต่อวัน
.
นอกจากนี้ยังมีปรับมาตรการเดินทางเข้าให้ยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น โดยยกเลิกการตรวจหาเชื้อโควิดด้วยวิธี RT-PCR ก่อนเข้าประเทศสำหรับนักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนครบ 3 เข็ม เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในประเทศอีกด้วย มาตรการข้างต้นมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

ป้ายกำกับ
GlobalDrivingLicense InternationalDrivingPermit samui-plus UAE Visa Dubai Visa Thailand กรมการกงสุล กรุงเทพมหานคร การทำพาสปอร์ต ขับรถต่างประเทศ ขับรถทั่วโลก ขั้นตอน คำปรึกษาวีซ่า คำแนะนำ ค่าธรรมเนียม จังหวัด ชั่วโมงทำการ ทำวีซ่า ทำใบขับขี่ทะเบียนรถต่างประเทศ ทำใบขับขี่ระหว่างประเทศ ที่ไหนทำใบขับขี่ได้ นัดหมาย บริการด่วน บริการทำใบขับขี่ ประสบการณ์วีซ่า ยื่นขอ ระยะเวลา รับทำวีซ่า รับทำวีซ่าแคนนาดา วีซ่าการท่องเที่ยว วีซ่าดูไบ วีซ่าฝรั่งเศส ศูนย์บริการ สถานที่ สอบถามข้อมูลใบขับขี่ สอบใบขับขี่สากล สามารถขับรถทั่วโลก หน่วยงาน ออนไลน์ เตรียมตัว เอกสาร เอกสารวีซ่า แนะนำวีซ่า แบบฟอร์ม ใบขับขี่สากล