ญี่ปุ่น ชนะ ! ผ่อนคลายกฎเข้าประเทศ ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มไม่ต้องตรวจโควิด เริ่ม 7 กันยายน 2565

“ญี่ปุ่น”ชนะ ! ผ่อนคลายกฎเข้าประเทศ ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มไม่ต้องตรวจโควิด เริ่ม 7 กันยายน 2565
.
นายกรัฐมนตรีฟุมิโอะ คิชิดะ เปิดเผยว่า ญี่ปุ่นจะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศในรูปแบบกลุ่มทัวร์โดยไม่จำเป็นต้องมีไกด์นำทางได้ แต่ยังคงต้องจองและเดินทางกับบริษัททัวร์เช่นเดิม พร้อมเพิ่มจำนวนผู้โดยสารขาเข้าต่อวันจากเดิม 20,000 คนต่อวัน เป็น 50,000 คนต่อวัน
.
นอกจากนี้ยังมีปรับมาตรการเดินทางเข้าให้ยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น โดยยกเลิกการตรวจหาเชื้อโควิดด้วยวิธี RT-PCR ก่อนเข้าประเทศสำหรับนักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนครบ 3 เข็ม เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในประเทศอีกด้วย มาตรการข้างต้นมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

ป้ายกำกับ
K-ETA ลงทะเบีนน เกาหลี K-ETA เกาหลี K1/K1-CR passport Schengenvisa visa Visatogo ขอวีซ่า ขอวีซ่าญี่ปุ่น ขอวีซ่า นิวซีแลนด์ ขอวีซ่าเกาหลี ขอวีซ่าเอเชีย ขอวีซ่าแคนาดา จดทะเบียนสมรสต่างชาติ ททำวีซ่า ทำวีซ่า บริจาค พาสปอร์ต รับทำวีซ่า รับทำวีซ่า กรุงเทพ รับทำวีซ่า จีน รับทำวีซ่าจีน รับทำวีซ่าจีน กรุงเทพ รับทำวีซ่า ญี่ปุ่น รับทำวีซ่าดูไบ รับทำวีซ่าสเปน รับทำวีซ่า ออสเตรเลีย รับทำวีซ่าอเมริกา รับทำวีซ่าเกาหลี รับทำวีซ่า เชงเก้น รับทำวีซ่าเอเชีย รับทำวีซ่า เอเชีย วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าทำงาน วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่าฝรั่งเศส วีซ่าสวิสเซอร์แลนด์ วีซ่าอังกฤษ วีซ่าอเมริกา วีซ่าเชงเก้น วีซ่าเยอรมัน วีซ่าเยี่ยมเยือน วีซ่าแต่งงาน หมู่บ้านตะวันฉาย