Logo Visatogo

คนไทย ยังคงต้องลงทะเบียน K-ETA เข้าประเทศเกาหลีอยู่

คนไทย ยังคงต้องลงทะเบียน K-ETA เข้าประเทศเกาหลีอยู่

วันที่ 3 กรกฎาคม 2023 (วันจันทร์) K-ETA จะได้รับการยกเว้นการลงทะเบียนบังคับสำหรับผู้ที่มีอายุ 17 ปีและต่ำกว่า และอายุ 65 ปีขึ้นไป

 

เมื่อเดินทางเข้าสาธารณรัฐเกาหลี หากท่านต้องการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์

– K-ETA เช่น ได้รับการเว้นกรอกบัตรขาเข้า คุณสามารถลงทะเบียน K-ETA ได้และจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสมัคร

 

– ใบอนุญาต K-ETA ที่ได้รับก่อนวันที่ 3 กรกฎาคม 2023 (วันจันทร์) จะยังคงใช้ได้จนถึงวันหมดอายุ

 

ขยายระยะเวลาการมีผลบังคับใช้ K-ETA จาก 2 ปี → เป็น 3 ปี (ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2023)

 

– ระยะเวลาการมีผลบังคับใช้ของใบอนุญาต K-ETA จะขยายเป็น 3 ปีสำหรับผู้สมัครที่ลงทะเบียนหลังจาก 00:00 น. ของวันที่ 3 กรกฎาคม 2023 (ตามเวลามาตรฐานเกาหลี)

 

ที่มา : https://bitly.ws/JVkm

ป้ายกำกับ
GlobalDrivingLicense InternationalDrivingPermit samui-plus UAE Visa Dubai Visa Thailand กรมการกงสุล กรุงเทพมหานคร การทำพาสปอร์ต ขับรถต่างประเทศ ขับรถทั่วโลก ขั้นตอน คำปรึกษาวีซ่า คำแนะนำ ค่าธรรมเนียม จังหวัด ชั่วโมงทำการ ทำวีซ่า ทำใบขับขี่ทะเบียนรถต่างประเทศ ทำใบขับขี่ระหว่างประเทศ ที่ไหนทำใบขับขี่ได้ นัดหมาย บริการด่วน บริการทำใบขับขี่ ประสบการณ์วีซ่า ยื่นขอ ระยะเวลา รับทำวีซ่า รับทำวีซ่าแคนนาดา วีซ่าการท่องเที่ยว วีซ่าดูไบ วีซ่าฝรั่งเศส ศูนย์บริการ สถานที่ สอบถามข้อมูลใบขับขี่ สอบใบขับขี่สากล สามารถขับรถทั่วโลก หน่วยงาน ออนไลน์ เตรียมตัว เอกสาร เอกสารวีซ่า แนะนำวีซ่า แบบฟอร์ม ใบขับขี่สากล