มาตรการการเดินทางเข้าอังกฤษ ตั้งแต่ 22 พ.ย. 2564

การเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรจากประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน สามารถสรุปได้ดังนี้

 

มาตรการเตรียมตัวก่อนออกจากไทย
 1. เตรียมเอกสารยืนยันการฉีดวัคซีน Vaccine Passport, NHS Vaccine Certificate (กรณีได้รับวัคซีนในอังกฤษ)
 2. จองและจ่าย การตรวจหาเชื้อโควิด 19 (ก่อนการเดินทาง)
  https://www.gov.uk/find-travel-test-provider
 3. กรอก Passenger Locator Form ภายใน 48 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง
  https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk
 4. หากได้รับวัคซีนไม่ครบ ต้องตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทางใน 72 ชั่วโมง

 

มาตรการเมื่อเดินทางถึงสหราชอาณาจักร

สำหรับผู้ฉีดวัคซีนครบโดส (14 วันก่อนเดินทาง)

 1. ไม่ต้องกักตัว
 2. ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ภายในวันที่ 2 นับจากมาถึง (วันมาถึงนับเป็น 0)

 

สำหรับผู้ฉีดวัคซีนยังไม่ครบโดส / วัคซีนยังไม่ได้รับการรับรองจาก UK

 1. ต้องกักตัวในที่พักที่จองไว้เป็นเวลา 10 วัน
 2. ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในวันที่ 2 และ 8 ที่เดินทางมาถึง
 3. หากต้องการออกจากการกักตัวก่อน 10 วัน ให้จองชุดตรวจเพิ่มแบบ Test to Release
  https://www.find-travel-test-provider.service.gov.uk/test-to-release เพื่อตรวจในวันที่ 5
 4. หากผลเป็นลบสามารถออกจากการกักตัว แต่ยังคงต้องตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในวัน ที่ 8 อีกครั้งหนึ่ง

 

**ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 สหราชอาณาจักรจะให้การรับรองวัคซีนเพิ่มอีก 3 ชนิดคือ Sinovac, Sinopharm Beijing, Covaxin

มาตรการการเดินทางเข้าอังกฤษ

 

อ่านเพิ่มเติม : 

Travel to England from another country during coronavirus (COVID-19)

Approved COVID-19 vaccines and countries and territories with approved proof of vaccination

 

Credit: Royal Thai Embassy, London UKป้ายกำกับ
K-ETA ลงทะเบีนน เกาหลี K-ETA เกาหลี K1/K1-CR passport Schengenvisa visa Visatogo ขอวีซ่า ขอวีซ่าญี่ปุ่น ขอวีซ่า นิวซีแลนด์ ขอวีซ่าเกาหลี ขอวีซ่าเอเชีย ขอวีซ่าแคนาดา จดทะเบียนสมรสต่างชาติ ททำวีซ่า ทำวีซ่า บริจาค พาสปอร์ต รับทำวีซ่า รับทำวีซ่า กรุงเทพ รับทำวีซ่า จีน รับทำวีซ่าจีน รับทำวีซ่าจีน กรุงเทพ รับทำวีซ่า ญี่ปุ่น รับทำวีซ่าดูไบ รับทำวีซ่าสเปน รับทำวีซ่า ออสเตรเลีย รับทำวีซ่าอเมริกา รับทำวีซ่าเกาหลี รับทำวีซ่า เชงเก้น รับทำวีซ่าเอเชีย รับทำวีซ่า เอเชีย วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าทำงาน วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่าฝรั่งเศส วีซ่าสวิสเซอร์แลนด์ วีซ่าอังกฤษ วีซ่าอเมริกา วีซ่าเชงเก้น วีซ่าเยอรมัน วีซ่าเยี่ยมเยือน วีซ่าแต่งงาน หมู่บ้านตะวันฉาย