กิจกรรม visatogo บริจาคมูลนิธิหมู่บ้านตะวันฉาย

NZ Immigration

นิวซีแลนด์ ประกาศเปลี่ยนแปลงการขอวีซ่าทำงาน Accredited Employer Work Visa

การเปลี่ยนแปลงการขอวีซ่าทำงาน Accredited Employer Work Visa   เนื่องจากตอนนี้นิวซีแลนด์ขาดแคลนแรงงาน

อ่านเพิ่มเติม »