Logo Visatogo

Visatogo เข้าร่วมและรับฟังโอวาทจากประธานสภาผู้แทนราษฎร

Visatogo เข้าร่วมงานและรับฟังโอวาทจากประธานสภาผู้แทนราษฎร

Visatogo เข้าร่วมและรับฟังโอวาทจากประธานสภาผู้แทนราษฎร

4 เมษายน 2567 คุณชโนทัย ตันจะนุสาร ผู้บริหารบริษัท Visatogo  ได้เข้าเยี่ยมคารวะ และรับฟังโอวาทจากประ

อ่านเพิ่มเติม »
NZ Immigration

นิวซีแลนด์ ประกาศเปลี่ยนแปลงการขอวีซ่าทำงาน Accredited Employer Work Visa

การเปลี่ยนแปลงการขอวีซ่าทำงาน Accredited Employer Work Visa   เนื่องจากตอนนี้นิวซีแลนด์ขาดแคลนแรงงาน

อ่านเพิ่มเติม »