Logo Visatogo
สถานที่ทำ Passport

ค้นหาสถานที่ ให้บริการทำหนังสือเดินทางของกรมกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

โปรดเลือกจังหวัดที่คุณอาศัยอยู่ปัจจุบัน

หน่วยบริการหนังสือเดินทางชั่วคราว หนองคาย

หน่วยบริการหนังสือเดินทางชั่วคราว หนองคาย วันทำการ ที่อยู่ โทรศัพท์ อีเมล แผนที่เปิดบริการวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 16.00น.) ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ชั้น 2 ตำบลในเมือ

เพิ่มเติม »

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เพชรบุรี

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เพชรบุรี วันทำการ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล แผนที่เปิดบริการวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 10.00 – 18.00 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 17.30น.) ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เพชรบุรี ชั้น 2 เลขที่

เพิ่มเติม »

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ วันทำการ  ที่อยู่  โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล แผนที่เปิดบริการวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 16.00น.) ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกี

เพิ่มเติม »

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย

Kiosk สถานที่ที่มีเครื่องรับคำร้องแบบบริการด้วยตนเอง (Kiosk) ได้แก่ กรมการกงสุล และสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน บางใหญ่ พัทยา เชียงราย อุดรธานี และสงขลา เงื่อนไขในการใช้เครื่อง Kiosk : อายุ 20 ปีขึ้นไป เคยมีหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีแอปธ

เพิ่มเติม »

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี วันทำการ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล แผนที่เปิดบริการวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 16.00น.) อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ด้าน

เพิ่มเติม »

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี

Kiosk สถานที่ที่มีเครื่องรับคำร้องแบบบริการด้วยตนเอง (Kiosk) ได้แก่ กรมการกงสุล และสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน บางใหญ่ พัทยา เชียงราย อุดรธานี และสงขลา เงื่อนไขในการใช้เครื่อง Kiosk : อายุ 20 ปีขึ้นไป เคยมีหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีแอปธ

เพิ่มเติม »

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สุราษฎร์ธานี

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สุราษฎร์ธานี วันทำการ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล แผนที่วันเปิดบริการวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 10.00 – 18.00 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 17.30น.) ห้างสหไทย การ์เด้นพลาซา ชั้น 3 ถนนตลาดใ

เพิ่มเติม »

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สายใต้ใหม่ – ตลิ่งชัน

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สายใต้ใหม่ – ตลิ่งชัน วันทำการ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล แผนที่เปิดบริการวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)  เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 16.00น.) อาคาร SC Plaza สถานีขนส่งก

เพิ่มเติม »

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สระแก้ว

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สระแก้ว วันทำการ ที่อยู่  โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล แผนที่เปิดบริการวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00 – 17.00 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 16.30น.) อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร ชั้น 2 ศูนย์การค้าอิน

เพิ่มเติม »

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา

Kiosk สถานที่ที่มีเครื่องรับคำร้องแบบบริการด้วยตนเอง (Kiosk) ได้แก่ กรมการกงสุล และสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน บางใหญ่ พัทยา เชียงราย อุดรธานี และสงขลา เงื่อนไขในการใช้เครื่อง Kiosk : อายุ 20 ปีขึ้นไป เคยมีหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีแอปธ

เพิ่มเติม »

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ยะลา

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ยะลา วันทำการ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล แผนที่เปิดบริการวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 16.00น.) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) ถนน

เพิ่มเติม »

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว มีนบุรี

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว มีนบุรี วันทำการ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล แผนที่วันเปิดบริการวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)  เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 16.00น.) ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาสุวินทวงศ์ 29 ถนนสุวิ

เพิ่มเติม »

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต วันทำการ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล แผนที่เปิดบริการวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00 – 17.00 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 16.30น.) ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เฟสติวัล ชั้น B ตำบลวิ

เพิ่มเติม »

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พิษณุโลก

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พิษณุโลก วันทำการ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล แผนที่เปิดบริการวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00 – 17.00 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 16.30น.) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก ชั้น G เลขที

เพิ่มเติม »

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พัทยา

Kiosk สถานที่ที่มีเครื่องรับคำร้องแบบบริการด้วยตนเอง (Kiosk) ได้แก่ กรมการกงสุล และสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน บางใหญ่ พัทยา เชียงราย อุดรธานี และสงขลา เงื่อนไขในการใช้เครื่อง Kiosk : อายุ 20 ปีขึ้นไป เคยมีหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีแอปธ

เพิ่มเติม »

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน

Kiosk สถานที่ที่มีเครื่องรับคำร้องแบบบริการด้วยตนเอง (Kiosk) ได้แก่ กรมการกงสุล และสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน บางใหญ่ พัทยา เชียงราย อุดรธานี และสงขลา เงื่อนไขในการใช้เครื่อง Kiosk : อายุ 20 ปีขึ้นไป เคยมีหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีแอปธ

เพิ่มเติม »

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บุรีรัมย์

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บุรีรัมย์ วันทำการ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล แผนที่เปิดบริการวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 16.00น.) โครงการบุรีรัมย์ คาสเซิล (Buriram Castle) เลข

เพิ่มเติม »

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางใหญ่

Kiosk สถานที่ที่มีเครื่องรับคำร้องแบบบริการด้วยตนเอง (Kiosk) ได้แก่ กรมการกงสุล และสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน บางใหญ่ พัทยา เชียงราย อุดรธานี และสงขลา เงื่อนไขในการใช้เครื่อง Kiosk : อายุ 20 ปีขึ้นไป เคยมีหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีแอปธ

เพิ่มเติม »

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา – ศรีนครินทร์

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา – ศรีนครินทร์ วันทำการ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล แผนที่เปิดบริการวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 16.00น.) ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนคริ

เพิ่มเติม »

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครสวรรค์

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครสวรรค์ วันทำการ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล แผนที่เปิดบริการวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)เวลา 09.00 – 17.00 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 16.30น.) ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขา 2 ชั้น 2 ถนนมาตุลี ต

เพิ่มเติม »

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครศรีธรรมราช

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครศรีธรรมราช วันทำการ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล แผนที่เปิดบริการวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00 – 17.00 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 16.30น.) ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ชั้น 3 หมู่ 7 ต

เพิ่มเติม »

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา วันทำการ ที่อยู่  โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล แผนที่เปิดบริการวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00 – 17.00 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 16.30น.) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ชั้น 3

เพิ่มเติม »

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ธัญบุรี

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ธัญบุรี วันทำการ ที่อยู่ โทรศัพท์ อีเมล แผนที่วันเปิดบริการวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)  เวลา 10.00 – 18.00 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 17.30น.) ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน

เพิ่มเติม »

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี วันทำการ ที่อยู่ โทรศัพท์ อีเมล แผนที่เปิดบริการวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00 – 17.00 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 16.00น.) ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จันทบุรี (ชั้น 2 ฝั่งจันทบุรีฮอลล

เพิ่มเติม »

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น วันทำการ ที่อยู่  โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล แผนที่เปิดบริการวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00 – 17.00 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 16.30น.) ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ขอนแก่น ชั้น 5 (ฝั่งขอนแก่

เพิ่มเติม »

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย วันทำการ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล แผนที่วันเปิดบริการวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)  เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 16.00น.) สถานีรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) คลองเตย ถนนพระ

เพิ่มเติม »

สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (รับทำเฉพาะหนังสือเดินทางราชการเท่านั้น) วันทำการ ที่อยู่ โทรศัพท์ อีเมล แผนที่เปิดบริการวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 16

เพิ่มเติม »

กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ

Kiosk สถานที่ที่มีเครื่องรับคำร้องแบบบริการด้วยตนเอง (Kiosk) ได้แก่ กรมการกงสุล และสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน บางใหญ่ พัทยา เชียงราย อุดรธานี และสงขลา เงื่อนไขในการใช้เครื่อง Kiosk : อายุ 20 ปีขึ้นไป เคยมีหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีแอปธ

เพิ่มเติม »