Logo Visatogo

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่

วันทำการ
 
 
ที่อยู่
 
 
โทรศัพท์
 
โทรสาร
 
อีเมล
 
แผนที่
เปิดบริการวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 16.00น.)
 
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา (อาคาร SMEs2)
เลขที่ 456 หมู่ 1 ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 
053-112-2912 หรือ 088-874-0251
 
053-112-293