Logo Visatogo

หน่วยบริการหนังสือเดินทางชั่วคราว หนองคาย

วันทำการ
 
ที่อยู่
 
โทรศัพท์
 
อีเมล
 
แผนที่
เปิดบริการวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 16.00น.)
 
ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ชั้น 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
 
042-414-508