Logo Visatogo

Working Holiday นิวซีแลนด์ เปิดรับสมัคร! 100 คน เริ่ม 1 สิงหาคม 2567 นี้

NZ Immigration

นิวซีแลนด์ ประกาศเปลี่ยนแปลงการขอวีซ่าทำงาน Accredited Employer Work Visa

การเปลี่ยนแปลงการขอวีซ่าทำงาน Accredited Employer Work Visa   เนื่องจากตอนนี้นิวซีแลนด์ขาดแคลนแรงงาน

อ่านเพิ่มเติม »