Logo Visatogo

Working Holiday นิวซีแลนด์ เปิดรับสมัคร! 100 คน เริ่ม 1 สิงหาคม 2567 นี้

Working Holiday นิวซีแลนด์

โครงการ Working Holiday Scheme คืออะไร?

     Working Holiday Scheme เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศไทย และนิวซีแลนด์ ที่อนุญาตให้คนหนุ่มสาวอายุระหว่าง 18-30 ปีทำงานได้ และเดินทางท่องเที่ยวในประเทศของกันและกันได้นานถึง 12 เดือน จำนวน 100 คน โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และกระชับความเข้าใจระหว่างสองประเทศให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ผู้เข้าร่วมสามารถทำงานและท่องเที่ยวในนิวซีแลนด์ และในขณะเดียวกันก็สัมผัสวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของนิวซีแลนด์ได้

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

     เพื่อให้มีสิทธิ์ในโครงการ Working Holiday Scheme ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่กำหนดโดยทั้งสองประเทศ ได้แก่  

 • มีสัญชาติไทย
 • อายุระหว่าง 18 –30 ปี
 • สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีหลักฐานแสดงทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เช่น
  • ผลสอบ IELTS คะแนนแต่ละทักษะ ไม่ต่ำกว่า 4.5
  • ผลสอบ TOEFL iBT ระดับคะแนน ไม่ต่ำกว่า 32
  • ผลสอบ PTE Academic คะแนนแต่ละทักษะ ไม่ต่ำกว่า 30
  • ผลสอบ Cambridge English: CAE คะแนนแต่ละทักษะ ไม่ต่ำกว่า 147
 • ต้องเดินทางคนเดียว (ไม่มีผู้ติดตาม)
 • มีหลักฐานทางการเงินเป็นบัญชีออมทรัพย์ (ของผู้สมัครเอง) ไม่น้อยกว่า 7,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ หรือประมาณ 150,000 บาท
 • มีความประพฤติ และสุขภาพดี
รับทำวีซ่า contact visatogo
ป้ายกำกับ
AllToTripsAdventure Certificate-of-entry COE ExperienceUnchartedTrips GlobalDrivingLicense InternationalDrivingPermit k1 Phuket Sandbox samui-plus STV Visa UAE USA Visa Dubai ขอวีซ่าอังกฤษ ขับรถต่างประเทศ ขับรถทั่วโลก ข้อมูลวีซ่า คำปรึกษาวีซ่า จดทะเบียนสมรส ทำใบขับขี่ทะเบียนรถต่างประเทศ ทำใบขับขี่ระหว่างประเทศ ที่ไหนทำใบขับขี่ได้ ท่องเที่ยวออนไลน์ น้องท่องเที่ยวใหม่ บริการทำใบขับขี่ บริการวีซ่า ประสบการณ์วีซ่า รับทำวีซ่า วีซ่าการท่องเที่ยว วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าดูไบ วีซ่าบริการ สมุยพลัส สอบถามข้อมูลใบขับขี่ สอบถามวีซ่า สอบใบขับขี่สากล สามารถขับรถทั่วโลก ออสเตรีย เกาหลีไม่กักตัว เปิดตัวท่องเที่ยว เปิดตัวแพลตฟอร์มท่องเที่ยว เอกสารวีซ่า แนะนำวีซ่า แพลตฟอร์มท่องเที่ยวใหม่ ใบขับขี่สากล