ดูไบ คนไทยไปได้ ไม่ต้องกักตัว

สรุปขั้นตอน การเดินทางไปต่างประเทศด้วยวีซ่าระยะสั้น

1. ตรวจสอบว่า ประเทศนั้น ที่คุณต้องการเดินทางไป คนไทยสามารถเดินทางเข้าได้หรือไม่ ทางเว็บไซต์สถานทูต

อ่านเพิ่มเติม »

ประเทศล่าสุด ที่เปิดให้คนไทยยื่นวีซ่า

จากสถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบัน ขณะนี้หลายสถานทูต ได้เปิดให้คนไทยขอวีซ่าได้แล้ว เราจึงได้รวบรวมสรุป

อ่านเพิ่มเติม »