Logo Visatogo

แฟรนไชส์ Visatogo

แฟรนไชส์ Visatogo

สาขาพัทยา

แนวคิด และความเป็นมา

บริษัท วีซ่าทูโก คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับ การให้คำปรึกษาด้านการทำวีซ่าท่องเที่ยว เยี่ยมเยือน คู่หมั้น แต่งงาน การแปลเอกสาร การจดทะเบียนสมรสกับช่าวต่างชาติ ไทยวีซ่า การจองตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ประกันการเดินทาง ในรูปสาขา โดยตั้งเป้าหมาย การขยายสาขาแบบ 1 จังหวัด 1 สาขา การสมัคร วีซ่าในปัจจุบันของคนไทย ไม่ได้แค่เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ยังมีเรื่องการขอวีซ่าเพื่อไปเยียมเยือน แฟน เพื่อน ครอบครัว การยื่นสมัครวีซาคู่หมั้น แต่งงาน ติดตามครอบครัว วีซ่านักเรียน วีซ่าทำงาน วีซ่านักลงทุน ซี่งต้องใช้ข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ การดำเนินการวีซาเหล่านี้ภายใต้แนวคิด Visa Togo ทำวีซ่าเป็นเรื่องง่าย ลักษณะกิจการแฟรนไชส์ : บริการเกี่ยวกับสมัครวีซ่าทั่วโลก ได้ทำการขายแฟรนไชส์ในปี 2563

ข้อมูลบริษัท

บริษัท วีซ่าทูโก คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ดำเนินการภายใต้การบริหารของ Knight Consultant Worldwide Company Limited ซึ่งก่อตั้งในปี พ.ศ.2554 โดยเริ่มแรกใช้ตราสินค้าคือ Knight Visa Help Point ซึ่งปัจจุบัน มีสาขาใน 6 จังหวัดได้แก่ กรุงเทพมหานคร (สำนักงานใหญ่) พัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่ นครราชสีมา และอุบลราชธานี โดยปัจจุบันบริษัทมีตราสินค้าทั้งหมด 3 รายการ ได้แก่ – Knight Visa Help Point – Thai Visa Help Point – Visatogo – Visatogo Asia นอกจากนี้ยังมีบริการ การหาคู่ต่างชาติ ภายใต้ ตราสินค้า – Be Dating World และในปี 2563 ทางบริษัท กำลังดำเนินการ ศูนย์การศึกษาต่างประเทศ ภายใต้ ตราสินค้า – Knight Education For Life บริษัท วีซ่าทูโก คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดำเนินการให้คนไทยที่ยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าเยี่ยมเยือน วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าแต่งงาน กับสถานทูตต่าง ๆ ในประเทศไทย มากกว่า 1,000 คนต่อปี รวมถึงการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ ไทยวีซ่า และการแปลเอกสารต่าง ๆ ในส่วนของการทำงานของเราไม่ใช่เพียงแค่การกรอกฟอร์มและจัดเอกสารเพียงเท่านั้น แต่เราจะวิเคราะห์ปัญหาของลูกค้า จากการสัมภาษณ์ข้อมูลลูกค้า เพื่อนำมาวิเคราะห์ถึงแนวทาง การนำเสนอที่ดีและสมบูรณ์ของลูกค้าต่อสถานทูต

บริการของ แฟรนไชส์ Visatogo

 •  บริการขอวีซ่าทั่วโลก – วีซ่าท่องเที่ยว/เยี่ยมเยือน – วีซ่าคู่หมั้น /แต่งงาน – วีซ่านักเรียน/ทำงาน /นักลงทุน
 • จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ
 • แปลเอกสาร 
 • จองตั๋วเครื่องบิน -โรงแรม
 • ประกันการเดินทาง 
 • ไทยวีซ่า สำหรับชาวต่างชาติ 


บริการเพิ่มเติมในอนาคต 

 • เคาน์เตอร์เซอร์วิส ชำระบิล
 • บริการขนส่ง บริการไปรษณีย์
 • บริการจัดหาคู่
 • ศึกษาต่อต่างประเทศ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

โดยกลุ่มลูกค้าเราแยกเป็น 2 ประเภท
1.กลุ่มลูกค้าหลัก คือ คนไทยที่มีแฟนต่างชาติ ต้องการวีซ่าระยะสั้นในการเดินทาง คือ วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าเยี่ยมเยือน วีซ่าประเภทระยะยาว คือ วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าแต่งงาน เพื่อย้ายถิ่นฐานพำนัก รวมถึงการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ และในบางกรณี คือการขอวีซ่าให้บุตรติดตามไปพำนักต่างประเทศด้วย ซึ่งจะเห็นได้ว่าลูกค้าหนึ่งท่าน อาจใช้หลายบริการจากบริษัทฯ
2.กลุ่มลูกค้ารอง
คือ คนไทยหรือคนต่างชาติพำนักในไทย ที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ ด้วยวีซ่าระยะสั้น คือวีซ่าท่องเที่ยวยังประเทศต่าง ๆ อาทิ อเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย เป็นต้น โดยทั้งสองกลุ่ม ใช้สินค้าบริการเดียวกัน แตกต่างกันที่เงื่อนไขในการบริการ ที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งทางบริษัทฯ บริการ ถึง 4 รูปแบบให้ลูกค้าเลือกให้เหมาะสมกับความต้องการ

แฟรนไชส์ Visatogo

กลุ่มตลาดเป้าหมาย

ตลาดเป้าหมายของบริษัท ในส่วนการขอวีซ่าแยกออก เป็น 4 กลุ่ม คือ

 • กลุ่มยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว คนไทยและชาวต่างชาติพำนักในไทย ที่ต้องการเดินทางไปยังต่างประเทศ เพื่อการท่องเที่ยว ระยะสั้น
 • กลุ่มยื่นขอวีซ่าเยี่ยมเยือน คนไทยและชาวต่างชาติพำนักในไทย ที่ต้องการเดินทางไปยังต่างประเทศ เพื่อไปท่องเที่ยวและพำนักชั่วคราวกับ แฟน ญาติ หรือครอบครัว
 • กลุ่มวีซ่าคู่หมั้น แต่งงาน คนไทย ที่มีคู่สมรสชาวต่างชาติและต้องการย้ายถิ่นพำนักถาวรไปยังประเทศคู่สมรส
 • กลุ่มวีซ่าทำงาน นักเรียน คนไทยที่ต้องการไปทำงาน หรือศีกษายังต่างเทศ ทั้งระยะสั้น ระยะยาว
 • กลุ่มการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ คนไทยที่มีคู่สมรสชาวต่างชาติ และต้องการจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย
 • กลุ่มไทยวีซ่า คนต่างชาติที่ต้องการพำนักในประเทศไทย ทั้งในรูปแบบนักเรียน นักธุรกิจ เกษียณ หรือติดตามคู่สมรสไทย


บริษัทต้องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยทำการตลาดออนไลน์ มีการติดต่อสื่อสารผ่านทางออนไลน์เพื่อความสะดวก มีการรับส่งเอกสารผ่านทางแมสเซ็นเจอร์ ในบางกรณีมีการนัดเข้ามายังบริษัทเพื่อประมวลผลครั้งสุดท้ายก่อนยื่นวีซ่า

จำนวนสาขา แฟรนไชส์ Visatogo

สำนักงานใหญ่ ที่อยู่: 29/1 อาคารปิยะเพลส หลังสวน ยูนิต 8C ชั้น8 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
สาขาต้นแบบ พัทยา ที่อยู่: 190/11 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

เป้าหมาย

ภายใน 3 ปี :
-ในปี 2567 สามารถขยายแฟรนไชส์ได้ 20 สาขา
ภายใน 5 ปี :
-ขยายแฟรนไชส์ในกลุ่มประเทศอาเซี่ยน AEC
-เพิ่มเครื่องมือเทคโนโลยีทันสมัยให้กับองค์กร
ภายใน 10 ปี :
-เปิดให้ร่วมลงทุน
-เข้าตลาดหลักทรัพย์ในไทย MAI

การลงทุน

-รูปแบบสาขา เป็นออฟฟิศมีหน้าสำนักงาน
-ขนาดพื้นที่ 35 ตร.ม. ขึ้นไป
-ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 400,000 บาท (ไม่รวม VAT 7%)
-งบลงทุนทั้งหมดประมาณ 200,000 บาท
-เงินบันผล 25%
-ระยะเวลาสัญญา 3 ปี

คุณสมบัติผู้ลงทุน

เงื่อนไขโดยสังเขป
1. สัญญาแฟรนไชส์มีระยะสัญญา 3 ปี
2. แฟรนไชส์ซอว์คิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นต้นทุน 30% จากรายได้หลังหักค่าธรรมเนียมสถานทูต
3. แฟรนไชส์ซีต้องใช้ Software ตามที่บริษัทกำหนด และยินยอมให้เชื่อมเครือข่ายกับบริษัท
4. การจดทะเบียนบริษัท แฟรนไชส์ซีห้ามใช้ชื่อ และ ตราสำคัญที่ใกล้เคียงกับบริษัท
5. Franchisee ต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบของบริษัท ถ้า Franchisee ไม่ปฏิบัติตามกฏระเบียบของบริษัท บริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที

หลักเกณฑ์ในการเลือกแฟรนไชส์ซี 
1. เป็นนิติบุคคล
2.ไม่ติดเครดิตบูโร มีสภาพคล่องทางการเงิน
3. มีงบประมาณการลงทุน
4. เป็นเจ้าของ หรือมีสัญญาเช่าพื้นที่ที่จะเปิดแฟรนไชส์วีซ่าทูโก ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
5. มีเงินสำหรับลงทุนธุรกิจเพียงพอ

สิ่งที่ได้รับ
1. ระบบการจัดการ เครื่องมือ โปรแกรม
2. การอบรม
3. การดูแลเรื่องโลเคชั่น
4. การทำการตลาด
5. ให้คำปรึกษาการบริหารองค์กร

ติดต่อ ขอรับรายละเอียด

ชื่อบริษัท : บริษัท วีซ่าทูโก คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณนัฐกานต์ / คุณอิทธิชัย
เบอร์ติดต่อ : 061 616 2553 / 095 428 8286

ที่ตั้ง : 29/1 อาคารปิยะเพลส หลังสวน ยูนิต 8C ชั้น 8 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
อีเมล์ : visatogo.director@gmail.com
เว็บไซต์ : https://www.visatogo.co.th/
Facebook : https://www.facebook.com/visatogoth/
Line Official Account : @visatogofranchise