Logo Visatogo

แพ็คเกจ

แพ็คเกจบริการ

เรามีบริการหลากหลาย ตรงตามความที่คุณต้องการ ที่คุณเลือกได้เอง

สำหรับวีซ่า ท่องเที่ยว เยี่ยมเยือน นักเรียน ทำงาน

เงื่อนไข: แจ้งรายการเอกสาร กรอกฟอร์ม จองคิวยื่น
 
เหมาะสำหรับ: ลูกค้าที่ต้องการบริการพื้นฐาน ลูกค้าที่มีเอกสารการแปลเรียบร้อยแล้ว
 
บริการที่ได้รับ : รายการเอกสามาตรฐานในการขอวีซ่า ประเทศนั้น การกรอกฟอร์มวีซ่า  ตามข้อมูลลูกค้ากรอกให้เจ้าหน้าที่ และบริการจองคิวยื่นเอกสาร ให้กับลูกค้า
 
*คิวยื่นเอกสารเป็นไปตามเงือนไขสถานทูต
*บริการนี้เป็นการให้บริการขั้นพื้นฐาน ลูกค้าจะไม่ได้รับการวิเคราะห์โปรไฟล์จากเจ้าหน้าที่
ระยะเวลาทำงาน : *สอบถามกับเจ้าหน้าที่
*กรณีเร่งด่วน เพิ่ม ค่าบริการด่วน (สอบถามกับเจ้าหน้าที่

เงื่อนไข: แจ้งรายการเอกสาร กรอกฟอร์ม แปลเอกสารราชการ 4 รายการ จองคิวยื่น

เหมาะสำหรับ: สำหรับลูกค้าที่ต้องการดูแลเพิ่มเติมในด้านการแปลเอกสาร ทางราชการเพิ่มเติม

บริการที่ได้รับ: รายการเอกสามาตรฐานในการ ขอวีซ่า ประเทศนั้น การกรอกฟอร์มวีซ่า  ตามข้อมูลลูกค้ากรอกให้เจ้าหน้าที่ และบริการจองคิวยื่นเอกสาร ให้กับลูกค้า รวมถึงการแปลเอกสาร ทางราชการที่จำเป็นต่อการยื่นวีซ่า

 
*คิวยื่นเอกสารเป็นไปตามเงือนไขสถานทูต
*บริการนี้เป็นการให้บริการขั้นพื้นฐาน ลูกค้าจะไม่ได้รับการวิเคราะห์โปรไฟล์จากเจ้าหน้าที่
ระยะเวลาทำงาน : *สอบถามกับเจ้าหน้าที่
*กรณีเร่งด่วน เพิ่ม ค่าบริการด่วน (สอบถามกับเจ้าหน้าที่)

เงื่อนไข: วิเคราะห์เคสแบบ Exclusive แจ้งรายการเอกสาร กรอกฟอร์ม แปลเอกสารราชการที่เกี่ยวข้อง 8 รายการ จองคิวยื่น พายื่น รับผลแทน

เหมาะสำหรับ: ลูกค้ายื่นวีซ่าท่องเที่ยวที่มีระยะเวลาท่องเที่ยวเกิน 10 วัน  วีซ่าเยี่ยมเยือนแฟน ญาติ เพื่อน หรือมีสปอนเซอร์ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางครั้งนี้

บริการที่ได้รับ : รายการเอกสารในรูปแบบ Exclusiveในการขอวีซ่า ประเทศนั้น การกรอกฟอร์มวีซ่า  ตามข้อมูลลูกค้ากรอกให้เจ้าหน้าที่ และบริการจองคิวยื่นเอกสาร ให้กับลูกค้า รวมถึงการแปลเอกสารทาง
ราชการไทย-อังกฤษ จำนวน 8 รายการ   รวมถึงให้คำปรึกษาข้อมูลลูกค้า ทำแผนการเดินทางสำหรับวีซ่าท่องเที่ยวระยะสั้น จองคิววันยื่นฯ  รวมถึงการ จองตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อโชว์สถานทูต และรายการเอกสารสำหรับสปอนเซอร์ ลูกค้าจะได้รับบริการโดยมีเจ้าหน้าที่พาไปยื่นเอกสารที่สถานทูต หรือเอเจนซี่ จำนวน 1 ครั้ง และรับเอกสารคืนจากสถานทูตให้ด้วย

 
*คิวยื่นเอกสารเป็นไปตามเงือนไขสถานทูต
 
ระยะเวลาทำงาน: *(สอบถามกับเจ้าหน้าที่)

เงื่อนไข: วิเคราะห์เคสแบบ VIP แจ้งรายการเอกสาร กรอกฟอร์ม แปลเอกสาร ไทย-อังกฤษ ทั้งหมด มีแนวคำถามให้ลูกค้า ซ้อมสัมภาษณ์ให้ลูกค้าก่อนยื่น จองคิวยื่น พายื่น รับผลแทน รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (รวมค่าธรรมเนียมสถานทูตในการยื่นครั้งแรก) หากยื่นครั้งแรกไม่ผ่าน ยื่นให้อีกครั้ง (ครั้งที่ 2 ไม่รวมค่าธรรมเนียมสถานทูต)

 

เหมาะสำหรับ: ลูกค้ายื่นวีซ่าท่องเที่ยวที่มีระยะเวลาเดินทางนาน  วีซ่าเยี่ยมเยือนแฟน ญาติ เพื่อน หรือมีสปอนเซอร์ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางครั้งนี้  คนที่ไม่เคยเดินทางต่างประเทศ ไม่มั่นใจในเอกสาร การเงิน การงาน หรือเอกสารของสปอนเซอร์ หรือเคยถูกปฎิเสธวีซ่ามาก่อน

บริการที่ได้รับ :รายการเอกสารในรูปแบบ VIP ในการขอวีซ่า ประเทศนั้น การกรอกฟอร์มวีซ่า  ตามข้อมูลลูกค้ากรอกให้เจ้าหน้าที่ และบริการจองคิวยื่นเอกสาร ให้กับลูกค้า รวมถึงการแปลเอกสารทางราชการไทย-อังกฤษ ทุกรายการที่ใช้ในการยื่นฯ รวมถึงให้คำปรึกษาข้อมูลลูกค้า ทำแผนการเดินหรือจดหมายแนะนำตัว จองคิววันยื่นฯ  รวมถึงการ จองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อโชว์ต่อสถานทูต และรายการเอกสารสำหรับสปอนเซอร์ ลูกค้าจะไดรับบริการโดยมีเจ้าหน้าที่พาไปยื่นเอกสารที่สถานทูต หรือเอเจนซี่  และรับเอกสารคืนจากสถานทูตให้ด้วย  ในแพ็คเกจนี้หากลูกค้าไม่ได้รับอนุมัติวีซ่า บริษัทฯบริการยื่นฟรี 1 ครั้ง (ไม่รวมค่าธรรมเนียมในการยื่นครั้งที่ 2)

 
ระยะเวลาทำงาน: (สอบถามกับเจ้าหน้าที่)

แพ็คเกจบริการวีซ่าอื่น ๆ

แพ็คเกจวีซ่าระยะยาว
ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับวีซ่า โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตรวจสอบสถานะ ข้อมูลเอกสารฝ่ายไทยและคู่สมรส   การขอหนังสือรับรองความเป็นโสด หรือ หนังสืออนุญาตสมรส ยังภูมิลำเนาคู่สมรสพำนักหรือสถานทูตคู่สมรสในประเทศไทย  การจดทะเบียนสมรสในไทย  การแปลเอกสาร รับรองเอกสาร การขอใบรับรองความประพฤติ การตรวจสุขภาพ การทดสอบหลักสูตรภาษา(เยอรมนี ฝรั่งเศส อังกฤษการซ้อมสัมภาษณ์ การติดต่อกับหน่วยงานของแต่ละประเทศ
 
เงื่อนไข: ติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่โดยตรง
เหมาะสำหรับ: สำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์จะขอวีซ่าเพื่อย้ายไปพำนักในประเทศคู่สมรส
บริการที่ได้รับ : ติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่โดยตรง
ระยะเวลาทำงาน: (สอบถามกับเจ้าหน้าที่)

แพ็คเกจ จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

แพ็คเกจ จดทะเบียนสมรส

รับปรึกษา บริการ การจดทะเบียนสมรส กับชาวต่างชาติในไทย พร้อมดูแลให้กับคุณทุกขั้นตอนการดำเนินการ แก้ไขปัญหา ก่อนการจดทะเบียนสมรส เรามีประสบการณ์ การบริการด้านจดทะเบียนสมรสในไทย ให้กับชาวต่างชาติ ที่จะจดทะเบียนสมรสในไทย

  • ตรวจสอบเอกสารของคู่สมรส
  • นัดหมายสถานทูต
  • แปลเอกสาร-รับรองกงสุลแบบด่วน
  • จดทะเบียนที่สำนักงานเขตพร้อมล่าม-พยาน
 
เงื่อนไข: การจองคิว  การขอใบรับรองโสดที่สถานทูตในประเทศไทย การแปลเอกสาร อังกฤษ-ไทย การรับรองกงสุล จองคิวจดทะเบียนสมรสยังสำนักงานเขตที่ทางบริษัทติดต่อ พร้อมล่าม พยาน ในการจดทะเบียนสมรส 
เหมาะสำหรับ : ลูกค้าคนไทยที่ต้องการ จดทะเบียสมรสกับชาวต่างชาติ ในประเทศไทย
บริการที่ได้รับ :  ลูกค้าจะไดรับรายเอกสารในการจดทะเบียสมรสของชาวไทยและชาวต่างชาติ เจ้าหน้าที่ทำการนัดหมายเพื่อพาลูกค้าเข้าสถานทูต นำเอกสารไปแปล อังกฤษ-ไทย และรับรองสถานทูต  นัดหมายวันจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขต พร้อมล่ามและพยาน

ระยะเวลาทำงาน: (สอบถามกับเจ้าหน้าที่)

*การนัดหมายสถานทูตเป็นไปตามเงือนไขสถานทูต
*เอกสารของชาวต่างชาติอาจมีการขอเพิ่มเติมจากสถานทูตได้

หมายเหตุ
*ไม่รวมถึงคิวนัดหมายสถานทูต และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม