วีซ่า ดูไบ

วีซ่า ดูไบ (เอมิเรตส์)

สำหรับวีซ่าท่องเที่ยว ยื่นได้ 2 แบบ

 

1. ยื่นผ่านสายการบิน
   1.1 สายการบินเอมิเรตส์ (Emirates)
   1.2 สายการบินเอทิฮัดแอร์เวย์ (Etihad Airways)
   1.3 สายการบินฟลายดูไบ (FlyDubai)

2. ยื่นผ่านโรงแรมในดูไบ
(เชคกับโรงแรมที่เข้าพัก)
การจองโรงแรมที่พักในดูไบคุณเองก็จะได้รับสิทธิ์พิเศษในการยื่นคำร้องขอวีซ่าผ่านทางโรงแรมด้วย แต่ทั้งนี้คุณต้องตรวจสอบบริการกับทางโรงแรมที่คุณจะจองก่อนหากเลือกจะยื่นวีซ่าผ่านโรงแรม เพราะก็ไม่ใช่ทุกโรงแรมที่มีบริการรับคำร้องยื่นขอวีซ่าดูไบ และค่าธรรมเนียมของแต่ละโรงแรมก็แตกต่างกันด้วย

 

รายการเอกสารยื่นวีซ่าสำหรับคนไทย ยื่นผ่านสายการบิน
 1. รูปภาพสีของผู้สมัคร
 2. สำเนาแบบสีของหนังสือเดินทางของผู้สมัคร หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าหกเดือน
 3. แบบฟอร์มการสมัคร
 4. สำเนาตั๋วเครื่องบิน

 

• คุณอาจต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม ในการขอวีซ่าภายหลังจากการสมัครวีซ่าไปแล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสัญชาติของคุณ หากไม่สามารถยื่นเอกสารเหล่านั้นได้ อาจไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่า จะไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆ
• การยื่นเอกสารผ่านสายการบินมีรายละเอียดที่แตกต่างบ้าง

 

กฎและเงื่อนไข
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าต้องจ่ายเมื่อทำการสมัคร
 • จะมีค่าธรรมเนียมการดำเนินการวีซ่าเพิ่มเติม
 • ผู้โดยสารต้องเดินทางไปและออกจากดูไบด้วยเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์หรือเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกันเท่านั้น
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สามารถขอคืนเงินได้
 • ตั๋วโดยสารไม่สามารถคืนเงินได้หากวีซ่าถูกออกให้และใช้แล้ว
 • เวลาประมวลผลวีซ่าประมาณ 3 ถึง 4 วันทำการ
 • การเข้าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของด่านตรวจคนเข้าเมือง
 • วีซ่าทั้งหมดมีอายุการใช้เข้าดูไบเป็นเวลา 60 วันนับตั้งแต่วันที่ออก ยกเว้นวีซ่าแบบ 96 ชั่วโมงและ 48 ชั่วโมงที่มีอายุ 30 วันนับจากวันที่ออก


VISATOGO Visa is easy to get.


สอบถามเพิ่มเติม