Logo Visatogo

รับทำวีซ่า ดูไบ

วีซ่า ดูไบ

วีซ่า ดูไบ 2024

วีซ่า ดูไบ

วีซ่า ดูไบ คือ การเดินทางจากประเทศไทย เพื่อไปยังประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คนไทยจำเป็นที่จะต้องขอวีซ่า โดยมีรายละเอียดของประเภทวีซ่าดังต่อไปนี้

ประเภทของ วีซ่า ดูไบ

 • วีซ่าท่องเที่ยว – มีอายุ 30 วัน เข้าออกครั้งเดียวหรือหลายครั้ง
 • วีซ่าท่องเที่ยวระยะยาว – มีอายุ 90 วัน เข้าออกครั้งเดียว
 • วีซ่าเยี่ยมเยียนระยะยาว – มีอายุ 90 วัน เข้าออกได้หลายครั้ง

วีซ่าท่องเที่ยว ดูไบ 2024

Dubai Tourist Visa  UAE Visa

ขอวีซ่าท่องเที่ยวดูไบ วีซ่าดูไบ  รับทำวีซ่าดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

 ก่อนยื่นขอวีซ่าแต่ละประเภท ต้องดูก่อนว่าจุดประสงค์ของการเดินทางครั้งนี้ เราจะเดินทางเข้า ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  เพื่อจุดประสงค์อะไร จะได้ทำ วีซ่าดูไบ  เพื่อเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  อย่างได้ถูกต้อง การขอวีซ่าท่องเที่ยวดูไบ ต้องเตรียมด้านเอกสาร ก่อนยื่นสมัครวีซ่าท่องเที่ยวดูไบ  อย่างน้อย 3 อาทิตย์ 

ใช้บริการขอวีซ่าท่องเที่ยวดูไบ   กับ visatogo ดีอย่างไร?

        การเตรียมเอกสารยื่นขอวีซ่าดูไบ   ดูอาจจะยุ่งยากไปหน่อย โดยเฉพาะคนที่เพิ่งเคยขอเป็นครั้งแรก อาจจะต้องเสียเวลา กับการเตรียมเอกสาร และการเตรียมตัวต่าง ๆ ในขั้นตอนการขอวีซ่า

       visatogo มีบริการรับทำวีซ่าดูไบ ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าท่องเที่ยว  เยี่ยมเยือนดูไบ วีซ่าธุรกิจดูไบ วีซ่าคู่หมั้นดูไบ วีซ่านักเรียนดูไบ  วีซ่าติดตามดูไบ ฯลฯ คุณสามารถเลือกใช้บริการได้ที่บริษัทรับทำวีซ่าเพื่อให้การทำวีซ่าดูไบ ของคุณผ่านไปได้ด้วยดี มีคนช่วยตรวจเอกสาร ช่วยเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้คุณต้องเสียเวลา เพราะเตรียมเอกสารไปยื่นไม่ครบถ้วน  การใช้บริการรับทำวีซ่าดูไบ จึงเป็นตัวช่วยที่ดีของการขอวีซ่าดูไบ  ที่คุณขาดไม่ได้เลย หากต้องการให้วีซ่าเสร็จทันเวลาเดินทาง

วีซ่าทูโก visatogo

        เลือกทำ วีซ่ากับ Visatogo รับทำวีซ่า เพื่อตอบสนองการทำวีซ่า ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่าเยี่ยมเยือน (เพื่อน/แฟน/ครอบครัว) และวีซ่ารูปแบบอื่น ๆ อย่างครบวงจร ตั้งแต่การจัดเตรียมเอกสาร กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า นัดหมายขอวีซ่า ฯลฯ

        เพื่อช่วยลดขั้นต่าง ๆ ในการขอวีซ่า และช่วยลดความกังวล จากการทำเอกสารที่จะต้องมาลุ้นว่าผ่านหรือไม่ คุณสามารถวางใจได้เลยเมื่อเลือกทำวีซ่ากับเรา visatogo ที่เชี่ยวชาญเรื่องการทำวีซ่าโดยเฉพาะ ให้การขอวีซ่าผ่านไปได้ด้วยดีโดยไม่ต้องเสียเวลา เพียงเลือกใช้บริการรับทำวีซ่า ที่ visatogo ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถใช้บริการบนช่องทางออนไลน์ หรือ ตามสาขาได้ทั่วประเทศ

วีซ่าท่องเที่ยว ดูไบ

        ซึ่งจุดประสงค์ของวีซ่าท่องเที่ยวดูไบ (Tourist Visa) คือ เป็นการขอวีซ่าดูไบ เพื่อการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ โดยจะสามารถพำนักในประเทศดูไบ ได้วีซ่า 30 วัน (short) และ 90 วัน (long) ต่อการเดินทางต่อครั้ง แล้วจะต้องไม่มีกิจกรรมเกี่ยวกับทางธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องระหว่างการเดินทาง เพราะถ้าหากต้องการขอวีซ่าดูไบ เพื่อดำเนินการทางธุรกิจ จะต้องขอเป็นวีซ่าธุรกิจแทน

วีซ่าเยี่ยมเยือน ดูไบ

     ซึ่งจุดประสงค์ของวีซ่าเยี่ยมเยือนดูไบ  (Visit Visa)  คือ การยื่นขอ Visit Visa สามารถดำเนินการได้โดยมีผู้อุปถัมภ์การเยือนเป็นผู้ยื่นขอรับการตรวจลงตราแทนกรมการสัญชาติและถิ่นที่อยู่ โดยผู้ได้รับการตรวจลงตรา ประเภท Visit Visa จะต้องเดินทางเข้ามายังยูเออีภายใน 2 เดือน นับจากวันได้รับการตรวจลงตรา โดยจะได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ในยูเออีเป็นเวลา 30 วัน

สามารถยื่นได้ 2 แบบ

 1. ยื่นผ่านสายการบิน
   1.1 สายการบินเอมิเรตส์ (Emirates)
  1.2 สายการบินเอทิฮัดแอร์เวย์ (Etihad Airways)
     1.3 สายการบินฟลายดูไบ (FlyDubai)
 2. ยื่นผ่านโรงแรมในดูไบ(เชคกับโรงแรมที่เข้าพัก)
  การจองโรงแรมที่พักในดูไบคุณเองก็จะได้รับสิทธิ์พิเศษในการยื่นคำร้องขอวีซ่าผ่านทางโรงแรมด้วย แต่ทั้งนี้คุณต้องตรวจสอบบริการกับทางโรงแรมที่คุณจะจองก่อนหากเลือกจะยื่นวีซ่าผ่านโรงแรม เพราะก็ไม่ใช่ทุกโรงแรมที่มีบริการรับคำร้องยื่นขอวีซ่าดูไบ และค่าธรรมเนียมของแต่ละโรงแรมก็แตกต่างกันด้วย

รายการเอกสารยื่นวีซ่าสำหรับคนไทย ยื่นผ่านสายการบิน

 1. รูปภาพสีของผู้สมัคร
 2. สำเนาแบบสีของหนังสือเดินทางของผู้สมัคร หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าหกเดือน
 3. แบบฟอร์มการสมัครขอวีซ่าดูไบ
  สำหรับสายการบิน Emirates : แบบฟอร์ม
  สำหรับสายการบินEtihad Airways : UAE Visa Application Center เลือกประเภทและสมัครวีซ่าออนไลน์ 
 4. สำเนาตั๋วเครื่องบิน
 • การยื่นเอกสารผ่านสายการบินอาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน

กฎและเงื่อนไขวีซ่าดูไบ

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าต้องจ่ายเมื่อทำการสมัคร
 • จะมีค่าธรรมเนียมการดำเนินการวีซ่าเพิ่มเติม
 • ผู้โดยสารต้องเดินทางไปและออกจากดูไบด้วยเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์หรือเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกันเท่านั้น
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สามารถขอคืนเงินได้
 • ตั๋วโดยสารไม่สามารถคืนเงินได้หากวีซ่าถูกออกให้และใช้แล้ว
 • เวลาประมวลผลวีซ่าประมาณ 3 ถึง 4 วันทำการ
 • การเข้าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของด่านตรวจคนเข้าเมือง
 • วีซ่าทั้งหมดมีอายุการใช้เข้าดูไบเป็นเวลา 60 วันนับตั้งแต่วันที่ออก ยกเว้นวีซ่าแบบ 96 ชั่วโมงและ 48 ชั่วโมงที่มีอายุ 30 วันนับจากวันที่ออก

การขอ วีซ่า ดูไบ สำหรับการเดินทางในช่วง Covid-19

#สายการบิน Etihad
 • การเดินทางโดยสายการบิน Etihad จะต้องทำการทดสอบ PCR และต้องแสดงผลการทดสอบ PCR เป็นลบก่อนการเดินทางในทุกเที่ยวบิน (แม้เปลี่ยนเครื่องก็ต้องแสดงผล)
 • สายการบิน Etihad ยอมรับการทดสอบแบบ RT-PCR และ NAAT PCR
หลักเกณฑ์การทดสอบ PCR
 • ทำการทดสอบ PCR ใน 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่ต้องทำการทดสอบ PCR
 • หากอาบูดาบีเป็นจุดหมายปลายทางสุดท้ายของคุณ สามารถพิมพ์ผลการทดสอบ หรือแสดงผลการทดสอบแบบดิจิทัล
 • หากต้องการเปลี่ยนเครื่องในอาบูดาบี ให้เช็คข้อกำหนดเพิ่มเติม

 

หมายเหตุ หากไม่สามารถแสดงหลักฐานการทดสอบ PCR ที่เป็นลบได้ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทาง

วีซ่า ดูไบ

        บริการขอวีซ่าที่รวดเร็วและสะดวกสบาย บริการ visatogo ยินดีเสนอตัวเพื่อช่วยท่านในการขอวีซ่าอย่างเป็นองค์กรตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมเอกสารจนถึงการติดตามสถานะของวีซ่าที่ท่านต้องการ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของเรา ท่านจะได้รับบริการที่ดีที่สุดในการขอวีซ่าออนไลน์ ร่วมกับ visatogo และทำให้การขอวีซ่าของท่านเป็นเรื่องง่ายและไม่ซับซ้อนอีกต่อไป ลงทะเบียนและใช้บริการได้ที่ เว็บไซต์ของเรา หรือติดต่อเราทางอีเมล์หรือโทรศัพท์ศูนย์บริการลูกค้าของเรา เราพร้อมให้บริการท่านทุกคำถามและความต้องการ ขอบคุณมา ณ ที่นี้ที่แห่ง visatogo และหวังว่าจะได้รับการช่วยเหลือท่านในการขอวีซ่าอย่างเต็มที่และมีประสบการณ์ที่ดีกับเราทุกครั้งที่ท่านมีความต้องการ คลิกเลยปรึกษาเรา