Logo Visatogo

การทำหนังสือเดินทางกรุงเทพ ที่ไหน ?

ทำพาสปอร์ตกรุงเทพ

หากคุณ อาศัยในจังหวัดกรุงเทพ มีความประสงค์ จะทำหนังสือเดินทางไปยังต่างประเทศ ต้องทำหนังสือเดินทางใหม่  ทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ หรือหนังสือเดินทางสูญหาย Visatogo เรารวบรวมรายละเอียดให้คุณ

การขอหนังสือเดินทางใหม่สามารถเลือกได้ว่าจะขอแบบเล่มที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี หรือไม่เกิน 10 ปี โดยคุณสมบัติผู้ที่ขอหนังสือเดินทางอายุ 10 ปีได้ มีดังนี้ 1) บรรลุนิติภาวะแล้ว (อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) 2 มีบัตรประจำตัวประชาชนไทยที่ยังมีอายุใช้งานและ 3) มีชื่อในทะเบียนบ้านไทย โดยหนังสือเดินทางที่มีอายุที่เหลือไม่ถึง : เดือน ท่านสามารถมายื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางใหม่ได้เช่นกัน เนื่องจากหลายสายการบินอาจจะไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางที่หนังสือเดินทางมีอายุน้อยกว่า 6 เดือนขึ้นเครื่องบิน ท่านสามารถสอบถามข้อเรื่องการอนุญาตขึ้นเครื่องบินหากหนังสือเดินทางมีอายุไม่เกิน 6 เดือนได้จากสายการบินที่ท่านจะใช้บริการได้โดยตรง

หากหนังสือเดินทางเล่มเก่าหมดอายุแล้วแต่ยังมีวีซ่าของต่างประเทศที่ยังไม่หมดอายุและท่านยังคงจำเป็นต้องใช้งาน แนะนำให้ท่านถือหนังสือเดินทางทั้งสองเล่มเดินทางพร้อมกัน

สถานที่ไปทำหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดกรุงเทพ

กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ 

 • วันทำการ เปิดบริการวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
 • เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 16.00น.)
 • ที่อยู่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 • โทรศัพท์ Call Center 02 572 8442 หรือ 02 203 5000 กด 1 เพื่อติดต่อกรมการกงสุล

สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (รับทำเฉพาะหนังสือเดินทางราชการเท่านั้น)

 • วันทำการ เปิดบริการวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
 • เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 16.00น.)
 • ที่อยู่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคารบี ประตูฝั่งทิศตะวันออก) ชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 • โทรศัพท์ 02 143 7680

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา – ศรีนครินทร์

 • วันทำการ เปิดบริการวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
 • เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 16.00น.)
 • ที่อยู่ ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ชั้น 1 โซน C
 • โทรศัพท์ 02 136 3800, 02 136 3802 และ 093 -0105246
 • โทรสาร 02 136 3801

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สายใต้ใหม่ – ตลิ่งชัน

 • วันทำการ เปิดบริการวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
 • เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 16.00น.)
 • ที่อยู่ อาคาร SC Plaza สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชชนนี
 • โทรศัพท์ 02 422 3431
 • โทรสาร 02 422 3432

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว มีนบุรี

 • วันทำการ เปิดบริการวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
 • เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 16.00น.)
 • ที่อยู่ ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาสุวินทวงศ์ 29 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
 • โทรศัพท์ 02 024 8362-64
 • โทรสาร 02 024 8361

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย

 • วันทำการ เปิดบริการวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
 • เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 16.00น.)
 • ที่อยู่ สถานีรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) คลองเตย ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
 • โทรศัพท์ 02-024-8896, 093-010-5247
 • โทรสาร 02-024-8897

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน 

 • วันทำการ เปิดบริการวันจันทร์ – อาทิตย์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ และเสาร์ – อาทิตย์ที่เป็นวันหยุดยาว)
 • เวลา 10.00-18.00 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 17.30 น.)
 • ที่อยู่ ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ (MBK CENTER)ชั้น 5 โซน A ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
 • โทรศัพท์ 02 126 7612
 • โทรสาร 02 126 7613

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ธัญบุรี

 • วันทำการ เปิดบริการวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
 • เวลา 10.00 – 18.00 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 17.30น.)
 • ที่อยู่ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
 • โทรศัพท์ 02-150-9002

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางใหญ่ 

 • วันทำการ เปิดบริการวันจันทร์ – อาทิตย์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ และเสาร์ – อาทิตย์ที่เป็นวันหยุดยาว)
 • เวลา 10.00-18.00 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 17.30 น.)
 • ที่อยู่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เวสต์เกต ชั้น G ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี
 • โทรศัพท์ 02-194-2643

เตรียมเอกสาร

สำหรับเอกสารที่เราจะต้องเตรียมให้ครบถ้วน แบ่งได้ตามแต่ละกรณีดังนี้

กรณีผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป

 1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
 2. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ตรงกับบัตรประชาชน)
 3. พาสปอร์ตเล่มเดิม (หากมี) ไปด้วย (กรณีพาสปอร์ตหมดอายุแล้วหรือใกล้หมดอายุ)
 4. ใบแจ้งความฉบับ (กรณีพาสปอร์ตสูญหาย)

 

 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
ความเร่งด่วน
ค่าธรรมเนียม
สถานที่ทำ
สถานที่รับ
ธรรมดา
1,000 บาท (เล่ม 5 ปี)
1,500 บาท (เล่ม 10ปี)
ทุกสำนักงาน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
จัดส่งไปรณีย์ 2-3 วันทำการ
ต่างจังหวัด จัดส่งไปรณีย์ 2-3 วันทำการ
ด่วนพิเศษ
(รับเล่มในวันเดียว)
3,000 บาท (เล่ม 5 ปี)
3,500 บาท (เล่ม 10ปี)
ทุกสำนักงาน
(ก่อน11:00)
กรมการกงสุล
 • การรับเล่มหนังสือเดินทางด้วยตัวเอง (เฉพาะที่กรมการกงสุล)
กรณี
เอกสารประกอบการดำเนินการ
กรณีมารับเล่มหนังสือเดินทางด้วยตัวเอง
1. ใบรับเล่มหนังสือเดินทางฉบับจริง
2. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับเล่มแทน
1. ใบรับเล่มหนังสือเดินทางฉบับจริงซึ่งระบุการมอบอำนาจ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองเอกสาร
3. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของผู้รับมอบอำนาจ
กรณีจัดส่งหนังสือเดินทาง ทางไปรณีย์
ผู้ขอรับหนังสือเดินทางที่ชำระค่าส่งไปรษณีย์แล้วจะต้องมี
ผู้อยู่รอรับหนังสือเดินทาง ณ ที่อยู่ตามที่ระบุสำหรับการจัดส่งทางไปรษณีย์
มิฉะนั้นหากไปรษณีย์ตีกลับท่านจะต้องติดต่อขอรับด้วยตัวเอง ณ กรมการกงสุล
ป้ายกำกับ
GlobalDrivingLicense InternationalDrivingPermit samui-plus UAE Visa Dubai Visa Thailand กรมการกงสุล กรุงเทพมหานคร การทำพาสปอร์ต ขับรถต่างประเทศ ขับรถทั่วโลก ขั้นตอน คำแนะนำ ค่าธรรมเนียม จดทะเบียนสมรส จังหวัด ชั่วโมงทำการ ทำวีซ่า ทำใบขับขี่ทะเบียนรถต่างประเทศ ทำใบขับขี่ระหว่างประเทศ ที่ไหนทำใบขับขี่ได้ นัดหมาย บริการด่วน บริการทำใบขับขี่ ประสบการณ์วีซ่า ยื่นขอ ระยะเวลา รับทำวีซ่า รับทำวีซ่าแคนนาดา วีซ่าการท่องเที่ยว วีซ่าดูไบ วีซ่าฝรั่งเศส ศูนย์บริการ สถานที่ สอบถามข้อมูลใบขับขี่ สอบใบขับขี่สากล สามารถขับรถทั่วโลก หน่วยงาน ออนไลน์ เตรียมตัว เอกสาร เอกสารวีซ่า แนะนำวีซ่า แบบฟอร์ม ใบขับขี่สากล