Logo Visatogo

New Zealand Immigration เอกสารการยื่นนิวซีแลนด์ 2565

📈 เนื่องจากมีผู้ยื่นวีซ่าเป็นจำนวนมาก นับตั้งแต่พรมแดนประเทศนิวซีแลนด์ เปิดเมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2022
.
👨‍💼 ทาง Immigration พยายามทำให้ระยะการพิจารณาวีซ่าเร็วขึ้น โดยประกาศเกี่ยวกับ การยกเลิกขั้นตอนการส่ง Passport ตัวจริงไปแสกน และ ระบบการยื่นวีซ่าออนไลน์ใหม่ (Enhanced Immigration Online system) ตามรายละเอียดข้างล่างนี่
.
1️⃣ Scanning your passport
.
ปกติการยื่นวีซ่าบางประเภท ผู้ยื่นวีซ่าจะต้องส่ง Passport ตัวจริงไปแสกนที่ New Zealand Visa Application Centre ในประเทศไทยหรือประเทศที่ผู้ยื่นวีซ่าพำนักอยู่
.
แต่เนื่องจากมีผู้ยื่นวีซ่าเป็นจำนวนมาก ทาง Immigration จึงยกเลิกขั้นตอนนี้เพื่อรับมือกับใบสมัครที่เพิ่มมากขึ้น
.
❌ ผู้ที่ยื่นวีซ่าไม่จำเป็นต้องส่ง Passport ตัวจริงไปแสกนแล้วค่ะ แต่จะต้องที่แนบไฟลล์หรือสำเนา Passport ที่มีคุณภาพคมชัดมาพร้อมกับใบสมัคร
.
📩 ส่วนผู้ยื่นวีซ่านักเรียนหรือวีซ่าท่องเที่ยวทางออนไลน์ ที่ยังคงได้รับอีเมลอัตโนมัติ (ที่ระบุให้ส่ง Passport ไปแสกน) อยู่นั้น เป็นการทำงานของระบบเก่า ทาง Immigration กำลังแก้ไขในปัญหาส่วนนี้อยู่
.
📨 เจ้าหน้าที่ Immigration จะติดต่อกลับ ขอให้ผู้ยื่นวีซ่านำ Passport ตัวจริงไปแสกน เป็นบางกรณีเท่านั้น
.
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
.
https://www.immigration.govt.nz/about-us/our-online-systems/applying-for-a-visa-online/sending-your-passport?utm_source=Immigration%20New%20Zealand&utm_medium=Email&utm_campaign=Ad0014_AdviserUpdate_AEWVSystemEnhancements_22Sep2022&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.immigration.govt.nz%2Fabout-us%2Four-online-systems%2Fapplying-for-a-visa-online%2Fsending-your-passport
.
.
2️⃣ Enhanced Immigration Online system
.
หลายคนที่ยื่นวีซ่าอาจสังเกตุว่า หน้าตาของระบบยื่นวีซ่าออนไลน์แปลกตาไปไม่เหมือนก่อนหน้า เพราะเป็นระบบที่ถูกปรับปรุงและพัฒนามาจากระบบยื่นวีซ่าออนไลน์เดิม
.
ระบบการยื่นวีซ่าออนไลน์ใหม่นี้ (Enhanced Immigration Online system) นี้ จะช่วยให้ผู้ยื่นวีซ่าดำเนินการสะดวกและเร็วขึ้น โดย
.
📋 ระบบจะลิสเอกสารทั้งหมดที่ต้องเตรียมก่อนที่จะเริ่มดำเนินการยื่นวีซ่า โดยพิจารณาจากประเภทวีซ่าที่ต้องการยื่น
.
❌ ไม่ต้องแนบใบตรวจสุขภาพ (Medical certificate) มาพร้อมกับใบสมัคร เจ้าหน้าที่ Immigration จะขอเอกสารเพิ่มเติมทีหลัง
.
👥 เจ้าหน้าที่ Immigration มากกว่า 1 คน สามารถเข้าถึงใบสมัครได้พร้อมกัน เพื่อลดระยะพิจารณาวีซ่าให้สั้นลง
.

ผู้ที่ยื่น Accredited Employer Work Visas (AEWV) ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2022 เป็นต้นไป จะได้รับการดำเนินการบนระบบใหม่ (Enhanced Immigration Online system) นี้อย่างเป็นทางการ
.
✅ นายจ้างสามารถดำเนินการ Accreditation และ Job Check ได้บนระบบนี้
.
📆 ทาง Immigration พยายามที่จะพิจารณาใบสมัคร AEWV ให้สำเร็จภายใน 20 วันทำการ (นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบตามที่เรียกขอ)
.
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับ Enhanced Immigration Online system ได้ที่
https://www.immigration.govt.nz/about-us/our-online-systems/enhancements-to-immigration-online

ป้ายกำกับ
AllToTripsAdventure Certificate-of-entry COE ExperienceUnchartedTrips GlobalDrivingLicense InternationalDrivingPermit k1 Phuket Sandbox samui-plus STV Visa UAE USA Visa Dubai ขอวีซ่าอังกฤษ ขับรถต่างประเทศ ขับรถทั่วโลก ข้อมูลวีซ่า คำปรึกษาวีซ่า จดทะเบียนสมรส ทำใบขับขี่ทะเบียนรถต่างประเทศ ทำใบขับขี่ระหว่างประเทศ ที่ไหนทำใบขับขี่ได้ ท่องเที่ยวออนไลน์ น้องท่องเที่ยวใหม่ บริการทำใบขับขี่ บริการวีซ่า ประสบการณ์วีซ่า รับทำวีซ่า วีซ่าการท่องเที่ยว วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าดูไบ วีซ่าบริการ สมุยพลัส สอบถามข้อมูลใบขับขี่ สอบถามวีซ่า สอบใบขับขี่สากล สามารถขับรถทั่วโลก ออสเตรีย เกาหลีไม่กักตัว เปิดตัวท่องเที่ยว เปิดตัวแพลตฟอร์มท่องเที่ยว เอกสารวีซ่า แนะนำวีซ่า แพลตฟอร์มท่องเที่ยวใหม่ ใบขับขี่สากล