Logo Visatogo

10 ประเทศน่าไปทำงาน ให้เงินเดือนดี ประจำปี 2024

10 ประเทศน่าไปทำงาน

ในยุคสมัยที่ผู้คนบนโลกเชื่อมเข้าถึงกันได้ง่ายขึ้น หลายๆ คนก็มีความฝันที่จะได้ออกไป Work and Travel ทำงานต่างประเทศกันมากขึ้น แต่จะไปประเทศไหนดีล่ะ?

              Visatogo ได้รวบรวมประเทศที่น่าไปทำงาน ประจำปี 2024 โดยแต่ละที่ก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันไป พิจารณาจากหลายปัจจัย เช่น ความสมดุลในชีวิตการทำงาน ค่าครองชีพแต่ละประเทศ เงินเดือน และโอกาสในการทำงานในประเทศ จะมีประเทศไหนบ้าง 

10 ประเทศน่าไปทำงาน

 1. นิวซีแลนด์ New Zealand
  เหมาะสำหรับงานตามฤดูกาล
 • ค่าครองชีพ: $927/เดือน + ค่าเช่า
 • เงินเดือนเฉลี่ย: $3,323/เดือน
 • ระยะเวลาวีซ่าทำงาน: 12 – 23 เดือน ขึ้นอยู่กับถิ่นที่อยู่
 • อันดับดัชนีความสุข: 9
 1. เนเธอร์แลนด์ Netherlands

เหมาะสำหรับงานด้านการวิจัย และวิชาการ

 • ค่าครองชีพ: $975/เดือน + ค่าเช่า
 • เงินเดือนเฉลี่ย: $3,025/เดือน
 • ระยะเวลาวีซ่าทำงาน: ไม่ระบุกับสปอนเซอร์ของบริษัท
 • อันดับดัชนีความสุข: 5
 1. เกาหลีใต้ South Korea
  เหมาะสำหรับงานด้านสอนภาษา
 • ค่าครองชีพ: $962/เดือน + ค่าเช่า
 • เงินเดือนเฉลี่ย: $2,210/เดือน
 • ระยะเวลาวีซ่าทำงาน: 12 เดือน
 • อันดับดัชนีความสุข: 62
 1. ออสเตรเลีย Australia

เหมาะสำหรับการหาประสบการณ์ใหม่ๆ

 • ค่าครองชีพ: $996/เดือน + ค่าเช่า
 • เงินเดือนเฉลี่ย: $3,684/เดือน
 • ระยะเวลาวีซ่าทำงาน: 12 เดือน
 • อันดับดัชนีความสุข: 11
 1. เยอรมนี Germany

เหมาะสำหรับงานด้านวิศวกรรม

 • ค่าครองชีพ: $886/เดือน + ค่าเช่า
 • เงินเดือนเฉลี่ย: $2,908/เดือน
 • ระยะเวลาวีซ่าทำงาน: 12 เดือน
 • อันดับดัชนีความสุข: 12
 1. บราซิล Brazil

เหมาะสำหรับงานด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

 • ค่าครองชีพ: $479/เดือน + ค่าเช่า
 • เงินเดือนเฉลี่ย: $396/เดือน
 • ระยะเวลาวีซ่าทำงาน: 24 เดือน
 • อันดับดัชนีความสุข: 33
 1. เดนมาร์ก Denmark

ค่าครองชีพ: $1,044/เดือน + ค่าเช่า

 • เงินเดือนเฉลี่ย: $3,556/เดือน
 • ระยะเวลาวีซ่าทำงาน: 3 – 48 เดือน
 • อันดับดัชนีความสุข: 2
 1. บอตสวานา Botswana

เหมาะสำหรับงานด้านการเงิน

 • ค่าครองชีพ: $544/เดือน + ค่าเช่า
 • เงินเดือนเฉลี่ย: $975/เดือน
 • ระยะเวลาวีซ่าทำงาน: กำหนดเป็นรายกรณี
 • อันดับดัชนีความสุข: 147
 1. แคนาดา Canada

เหมาะสำหรับงานด้านการดูแลสุขภาพ

 • ค่าครองชีพ: $889/เดือน + ค่าเช่า
 • เงินเดือนเฉลี่ย: $2,784/เดือน
 • ระยะเวลาวีซ่าทำงาน: 24 – 48 เดือน
 • อันดับดัชนีความสุข: 14
 1. กัมพูชา Cambodia

เหมาะสำหรับ Digital Nomad

 • ค่าครองชีพ: $581/เดือน + ค่าเช่า
 • เงินเดือนเฉลี่ย: $264/เดือน
 • ระยะเวลาวีซ่าทำงาน: 12 เดือนโดยมีการต่ออายุแบบไม่มีกำหนด
 • อันดับดัชนีความสุข: 114

ข้อมูล : https://www.gooverseas.com

ป้ายกำกับ
GlobalDrivingLicense InternationalDrivingPermit samui-plus UAE Visa Dubai Visa Thailand กรมการกงสุล กรุงเทพมหานคร การทำพาสปอร์ต ขับรถต่างประเทศ ขับรถทั่วโลก ขั้นตอน คำแนะนำ ค่าธรรมเนียม จดทะเบียนสมรส จังหวัด ชั่วโมงทำการ ทำวีซ่า ทำใบขับขี่ทะเบียนรถต่างประเทศ ทำใบขับขี่ระหว่างประเทศ ที่ไหนทำใบขับขี่ได้ นัดหมาย บริการด่วน บริการทำใบขับขี่ ประสบการณ์วีซ่า ยื่นขอ ระยะเวลา รับทำวีซ่า รับทำวีซ่าแคนนาดา วีซ่าการท่องเที่ยว วีซ่าดูไบ วีซ่าฝรั่งเศส ศูนย์บริการ สถานที่ สอบถามข้อมูลใบขับขี่ สอบใบขับขี่สากล สามารถขับรถทั่วโลก หน่วยงาน ออนไลน์ เตรียมตัว เอกสาร เอกสารวีซ่า แนะนำวีซ่า แบบฟอร์ม ใบขับขี่สากล