Logo Visatogo

สถานทูตไทยในกรุงโซลเผย! เกาหลีใต้เตรียมใช้ K-ETA บนเกาะเชจู

สถานทูตไทยในกรุงโซลเผย! เกาหลีใต้เตรียมใช้ K-ETA บนเกาะเชจู 

.

รัฐบาลเกาหลีใต้ ได้ผ่อนคลายการเข้าประเทศสำหรับชาวไทย ให้สามารถเดินทางเข้าประเทศได้เกาหลีใต้แบบฟรีวีซ่า โดยต้องลงทะเบียนผ่าน K-ETA แต่สำหรับการเดินทางไปเที่ยวยังเกาะเชจู ไม่จำเป็นต้องขอ K-ETA ก็สามารถเดินทางเข้าได้ 

.

และเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 มีรายงานว่า เกาหลีใต้ได้ปฏิเสธการเข้าประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเที่ยวบินเช่าเหมาลำ เที่ยวบินตรง สายการบิน JEJUAIR เที่ยวบิน 7C2244 จาก สนามบินสุวรรณภูมิ – เชจู มีนักท่องเที่ยวไทย จำนวน 115 คน เนื่องจากต้องสงสัยว่าจะเป็นผู้หลบหนีเข้าเมือง (ผีน้อย)

.

ล่าสุด สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ประกาศผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ก เกี่ยวกับ “ข้อควรรู้ก่อนเดินทางไปท่องเที่ยวเกาหลีใต้” ระบุว่า 

.

นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นมา ผู้ถือหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดาของไทยสามารถเดินทางไปเที่ยวเกาหลีใต้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา อย่างไรก็ดี ผู้เดินทางต้องดำเนินการตามแนวปฏิบัติของทางการเกาหลีใต้ล่วงหน้าก่อนเดินทางไปเกาหลีใต้ ดังนี้

.

1.ขอรับ K-ETA (Korea Electronic Authorization) ซึ่งต้องกรอกแบบฟอร์มสมัครอ K-ETA ของกระทรวงยุติธรรมเกาหลีใต้ ทางระบบออนไลน์ที่ https://www.k-eta.go.kr   และต้องรอให้ได้รับอนุมัติก่อน จึงจะเช็คอินเพื่อขึ้นเครื่องบินเพื่อเดินทางไปเกาหลีใต้ได้

2.ขอ Q-Code ทางระบบออนไลน์ ที่ https://cov19ent.kdca.go.kr  โดยผู้เดินทางต้องกรอกรายละเอียดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ตลอดจนผลการตรวจโควิดแบบ ATK ที่ผลออกไม่เกิน 24 ชั่วโมง หรือผลการตรวจโควิดแบบ RT-PCR ที่ผลออกไม่เกิน 48 ชั่วโมง ก่อนขึ้นเครื่องบินเพื่อเดินทางไปเกาหลีใต้ โดยผู้ที่ได้รับ Q-Code แล้ว จะสามารถดินทางเข้าเกาหลีไต้โดยสะดวก และไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มรายงานผลการตรวจโควิด หรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดฯ ก่อนเดินทางเข้าเกาหลีใต้อีก

.

หมายเหตุ:

.

✈️กรุณาตรวจสอบข้อมูลกฎเกณฑ์การเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้กับทางสถานเอกอัศรราชทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยล่วงหน้าก่อนเดินทางทุกครั้ง เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงและแตกต่างไปจากข้อมูลข้างต้น

 

✈️สำหรับคนไทยที่เดินทางไปยังเกาะเชจู ของเกาหลีใต้ นั้น แม้ว่าจะยังไม่ต้องขอรับ K-ETA ในตอนนี้ แต่ในอนาคตอันใกล้ทางการเกาหลีใต้กำลังจะปรับให้ต้องมี K-ETA ล่วงหน้าก่อนเดินทางไปเที่ยวเกาะเซจูด้วย และสำหรับผู้ที่เดินทางไปเที่ยวเกาะเซจูโดยไม่ได้รับอนุมัติ K-ETA จะไม่สามารถเดินทางต่อไปยังเกาหลีใต้ในส่วนภาคพื้นทวีปได้ และผู้เดินทางที่เคยถูกปฏิเสธ K-ETA ในการเดินทางเข้าเกาหลีใต้ ก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าเกาะเชจู

 

✈️แม้ว่าคนไทยที่ได้รับอนุมัติ K-ETA ให้ขึ้นเครื่องบินเพื่อเดินทางไปเกาหลีใต้ได้แล้ว แต่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของเกาหลีใต้มีอำนาจในการอนุมัติ หรือไม่อนุมัติให้เข้าเกาหลีใต้ได้ หากสัมภาษณ์แล้วยังมีข้อสงสัยว่า คนไทยอาจเดินทางเข้าเกาหลีใต้เพื่อลักลอบทำงานในเกาหลีใต้แบบผิดกฎหมาย หรือเหตุผลอื่นๆ โดยคนไทยที่ไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเกาหลีใต้ จะถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ส่งกลับประเทศไทย โดยสายการบินที่นำคนไทยเดินทางไปเกาหลีใต้โดยเร็วที่สุด

.

สำหรับคนไทยที่ได้รับอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ให้เดินทางเข้าเกาหลีใต้ได้แล้ว แต่ต่อมากระทำผิดกฎหมายในเกาหลีใต้ดังสาเหตุต่อไปนี้ จะได้รับโทษดังนี้

.

 

📌(1) พำนักอยู่ในเกาหลีใต้เกิน 90 วัน 

จะถูกลงโทษให้ชำระค่าปรับตามจำนวนปีที่พำนักผิดกฎหมาย ซึ่งหากเลือกไม่ชำระค่าปรับจะไม่สามารถเดินทางกลับมายังเกาหลีใต้ได้อีกในอนาคต รวมทั้งต้องถูกกักตัวในสถานกักกันประมาณ 1 สัปดาห์ ก่อนถูกส่งตัวกลับประเทศไทย โดยคนไทยที่กระทำผิดกฎหมายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินเพื่อเดินทางกลับประเทศไทยด้วยตนเอง

 

📌(2) กรณีลักลอบทำงานแบบผิดกฎหมายในเกาหลีใต้

หากถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเกาหลีใต้จับกุม ก็จะถูกกักตัวในสถานกักกัน โดยหากไม่พบว่ามีความผิดอื่น (เช่น ยาเสพติด นายหน้า เมาแล้วขับ ฉ้อโกง หรือ คดีอื่นๆ ) ปกติจะถูกส่งกลับประเทศไทยภายใน 1 สัปดาห์ โดยคนไทยที่กระทำผิดกฎหมายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินเพื่อเดินทางกลับประเทศไทยด้วยตนเอง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล

ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2565

ป้ายกำกับ
GlobalDrivingLicense InternationalDrivingPermit samui-plus UAE Visa Dubai Visa Thailand กรมการกงสุล กรุงเทพมหานคร การทำพาสปอร์ต ขับรถต่างประเทศ ขับรถทั่วโลก ขั้นตอน คำแนะนำ ค่าธรรมเนียม จดทะเบียนสมรส จังหวัด ชั่วโมงทำการ ทำวีซ่า ทำใบขับขี่ทะเบียนรถต่างประเทศ ทำใบขับขี่ระหว่างประเทศ ที่ไหนทำใบขับขี่ได้ นัดหมาย บริการด่วน บริการทำใบขับขี่ ประสบการณ์วีซ่า ยื่นขอ ระยะเวลา รับทำวีซ่า รับทำวีซ่าแคนนาดา วีซ่าการท่องเที่ยว วีซ่าดูไบ วีซ่าฝรั่งเศส ศูนย์บริการ สถานที่ สอบถามข้อมูลใบขับขี่ สอบใบขับขี่สากล สามารถขับรถทั่วโลก หน่วยงาน ออนไลน์ เตรียมตัว เอกสาร เอกสารวีซ่า แนะนำวีซ่า แบบฟอร์ม ใบขับขี่สากล