วีซ่า เชงเก้น

การเดินทางไปต่างประเทศของคนไทย สำหรับปลายทางในหลาย ๆ ประเทศจำเป็นจะต้องมีวีซ่า เพื่อเข้าประเทศ แต่ปัญหาส่วนใหญ่ของคนไทยคือไม่ทราบขั้นตอน วิธีการ เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นวีซ่าแต่ละประเภท ซึ่งทำให้การจัดเตรียมเอกสารหรือขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่ถูกต้องและถูกปฏิเสธ  หรือการยื่นวีซ่าผิดประเภท และการนำเสนอเอกสารที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือขาดการวางแผนที่ดี ผู้สมัครบางคนอาจโดน Blacklist จากสถานทูต

Visatogo เราเป็นมืออาชีพในการปรึกษายื่นขอวีซ่า ด้วยประสบการณ์เราให้คำแนะนำ การวางแผนในเรื่องของข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร การเงิน การงาน รวมถึงรายละเอียดของผู้สนับสนุนการเดินทาง (Sponsor) เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นวีซ่า การแปลเอกสาร ประกันการเดินทาง การจองตั๋วเครื่องบิน การจองโรงแรม โปรแกรมท่องเที่ยว จดหมายแนะนำตัวหรือจดหมายชี้แจงเป็นรายบุคคล ซึ่งมีความสำคัญมากต่อการยื่นในปัจจุบัน รวมถึงการซ้อมสัมภาษณ์ให้กับผู้สมัคร สร้างความมั่นใจให้กับผู้สมัคร หากคุณต้องการยื่นวีซ่า และกังวลในเรื่องของขั้นตอน ประเภท การเงิน การงาน และเอกสารต่างๆ ให้ประสบการณ์ Visatogo ของเรา ช่วยคุณ

 

วีซ่าเชงเก้น คือ ?

วีซ่าที่สามารถใช้เดินทาง เข้า-ออก ประเทศในกลุ่มทวีปยุโรป 26 ประเทศ ที่ทำข้อตกลงร่วมกัน นั่นก็คือ การมี วีซ่า เชงเก้น คุณก็จะสามารถเดินทางท่องเที่ยวใน 26 ประเทศได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องขอเข้าประเทศในทุก ๆ ประเทศที่ไป เหมาะกับคนที่ต้องการจะเดินทางระยะสั้นไม่เกิน 90 วัน 

26 ประเทศ ในกลุ่มเชงเก้น ได้แก่ ฝรั่งเศส ออสเตรีย เบลเยี่ยม เยอรมันนี เช็กรีพับบลิค เดนมาร์ค ฟินแลนด์ กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ เอสโทเนีย อิตาลี เนเธอแลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกต สเปน สวีเดน สวิสเซอแลนด์ลัทเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มัลตา สโลวาเกีย และสโลเวเนีย

 

ประเภทของวีซ่าเชงเก้น

วีซ่าเชงเก้น แบ่งออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้เดินทาง

1. วีซ่าประเภทเข้า-ออกครั้งเดียว (Single entry visa) สำหรับคนที่มีแผนการเดินทางแค่ในประเทศเชงเก้น โดยจะเดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นได้แค่หนเดียว เมื่อออกจากพื้นที่ประเทศเชงเก้นแล้วจะกลับเข้ามาไม่ได้อีก (แต่ภายในประเทศเชงเก้นด้วยกันเองจะเข้าออกเท่าไหร่ก็ได้)

2. วีซ่าประเภทเข้า-ออกหลายครั้ง (Multiple entry visa) สามารถออกจากพื้นที่ประเทศเชงเก้นแล้วกลับมาอีกครั้งเหมาะสำหรับสำหรับคนที่มีแผนการจะไปเที่ยวประเทศอื่นนอกจากประเทศเชงเก้น

3. วีซ่าพำนักระยะยาว สำหรับผู้ที่ต้องการพำนักในประเทศเชงเก้นมากกว่า 90 วัน

 

สถานที่ยื่นขอวีซ่า  

 • ประเทศเบลเยียม (VFS)
 • ประเทศฝรั่งเศส (TLS)
 • ประเทศอิตาลี (VFS)
 • ประเทศลักเซมเบิร์ก (สถานเอกอัครราชทูต ลักเซมเบิร์ก)
 • ประเทศเนเธอร์แลนด์ (VFS)
 • ประเทศเดนมาร์ก (VFS)
 • ประเทศกรีซ (VFS)
 • ประเทศโปรตุเกส(สถานเอกอัครราชทูต โปรตุเกส)
 • ประเทศสเปน (BLS)
 • ประเทศเยอรมนี (สถานทูตเยอรมนี)
 • ประเทศออสเตรีย (VFS)
 • ประเทศฟินแลนด์ (VFS)
 • ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (TLS)
 • ประเทศสวีเดน (VFS)
 • ประเทศนอร์เวย์ (VFS)
 • ประเทศไอซ์แลนด์ (VFS)
 • ประเทศมอลตา (ยื่นผ่านออสเตรีย)
 • สาธารณรัฐเช็ก (VFS)
 • ประเทศเอสโตเนีย (ยื่นผ่านฟินแลนด์)
 • ประเทศฮังการี (สถานเอกอัครราชทูต ฮังการี)
 • ประเทศโปแลนด์ (สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐโปแลนด์)
 • ประเทศสโลวีเนีย (ยื่นผ่านออสเตรีย)
 • ประเทศลัตเวีย (ยื่นผ่านสถานทูตฮังการี)
 • ประเทศลิทัวเนีย (ยื่นผ่านสถานทูตเยอรมนี)
 • ประเทศโมนาโก (ยื่นผ่านTLSฝรั่งเศส)


**หากท่านต้องการข้อมูลอัพเดตล่าสุด โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม

 

ขั้นตอนการทำงานกับ Visatogo

 1. เราให้คำปรึกษาฟรี ในการยื่นขอวีซ่าทุกประเภทจากเจ้าหน้าที่ Call center
 2. เลือกแพคเกจบริการที่ผู้สมัครต้องการและชำระเงิน
 3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายเอกสารจะสัมภาษณ์ข้อมูลทั้งผู้สมัครและผู้สนับสนุน (Sponsor)และแจ้งรายการเอกสาร
 4. ผู้สมัครจัดเตรียมเอกสารและส่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายเอกสารเพื่อดำเนินการ กรอกฟอร์ม – จองคิว – แปลเอกสาร- จองตั๋วเครื่องบิน – จองโรงแรม – โปรแกรมเดินทาง – ประกันภัยการเดินทาง – เขียนจดหมาย – ซ้อมสัมภาษณ์
 5.  พายื่น – รับผล
 
ทั้งนี้การทำงานจะแตกต่างกันตามประเภทของวีซ่า และแพ็คเกจที่คุณเลือก
Previous
NextVISATOGO Visa is easy to get.


สอบถามเพิ่มเติม