รับทำวีซ่า ฝรั่งเศส

วีซ่า ฝรั่งเศส

วีซ่า ฝรั่งเศส หรือ วีซ่า เชงเก้น เป็นการขอวีซ่าประเทศในโซนยุโรป โดยประเทศฝรั่งเศส นับเป็น 1 ใน 26 ประเทศโซนยุโรป สามารถแบ่งได้เป็น วีซ่าระยะสั้น และวีซ่าระยะยาว ดังนี้

วีซ่า ฝรั่งเศส ระยะสั้น

 

วีซ่าท่องเที่ยว Visa-C (short stay)

รายการเอกสาร

 • พาสปอร์ต
 • รูปถ่าย
 • เอกสารการเงิน
 • เอกสารการงาน
 • หลักฐานการท่องเที่ยว
 • แผนการเดินทาง
 • ใบจองโรงแรม
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • ประกันการเดินทาง

วีซ่า ฝรั่งเศส ระยะยาว

 

วีซ่านักเรียน Visa-D (Long stay)

รายการเอกสาร

 • EEF certificate
 • OFII Form
 • วุฒิการศึกษา
 • รูปถ่ายสี 2 ใบ
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • เอกสารที่พัก
 • จดหมายแนะนำตัว
 • เอกสารการเงิน /สนับสนุน

วีซ่าทำงาน Visa-D (Long stay)

รายการเอกสาร

 • หนังสือเชิญจากบริษัท
 • สัญญาการจ้างงาน
 • รูปถ่ายสี 2 ใบ
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • เอกสารที่พัก
 • จดหมายแนะนำตัว
 • เอกสารการเงิน /สนับสนุน
 • ประกันการเดินทาง

วีซ่าติดตามคู่สมรส Visa-D (Long stay)

รายการเอกสาร

 • OFII Form
 • บสำคัญการสมรส
 • เอกสารแสดงสัญชาติของคู่สมรส
 • รูปถ่ายสี 2 ใบ
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • เอกสารที่พัก
 • จดหมายแนะนำตัว
 • เอกสารการเงิน /สนับสนุน
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • ประกันการเดินทาง

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการได้รับวัคซีน สำหรับการเดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศส

 

ผู้เดินทางเข้าฝรั่งเศสจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วน และต้องมีหลักฐานการฉีดวัคซีนเพื่อเข้าประเทศฝรั่งเศส

ผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบ ได้แก่

 • ฉีดวัคซีน 2 โดสมาแล้วไม่ต่ำกว่า 7 วัน (Pfizer, Moderna, AstraZeneca (Vaxevria และ Covishield));
  หลังจากได้รับวัคซีน 1 โดสมาไม่ต่ำกว่า 4 สัปดาห์ (จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน)
 • หากติดเชื้อ COVID-19 จะต้องได้รับการฉีดวัคซีน  (จำเป็นต้องฉีดเพียงครั้งเดียว) มาไม่ต่ำกว่า 7 วัน
 • หลังจากได้รับวัคซีน mRNA บูสเตอร์ (Moderna หรือ Pfizer) แล้วไม่ต่ำกว่า 7 วัน
 • หลังจากฉีดวัคซีนครบ 2 โดส (Sinovac/Coronavac หรือ Sinopharm/BBIB-PVeroCells) มาไม่ต่ำกว่า 7 วัน

 

ผู้เดินทางที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปต้องแสดงหลักฐานการได้รับบูสเตอร์สำหรับ COVID-19 เพื่อให้ใบรับรอง COVID ของพวกเขาใช้งานได้ 

ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2565 ผู้เดินทางทุกคนที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 65 ปีจะต้องแสดงหลักฐานการได้รับบูสเตอร์ ในระหว่าง 5 ถึง 7 เดือนหลังจากให้ยาครั้งสุดท้ายเพื่อรักษาใบรับรอง COVID ไว้

อ่านเพิ่มเติม : French Ministry for Europe and Foreign Affairs

วีซ่า ฝรั่งเศส

สถานที่ยื่นขอวีซ่า

ศูนย์ยื่นวีซ่า TLScontact ในกรุงเทพมหานคร

ที่ตั้ง : สาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนสาทรใต้ 175 แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพ 10120

โทรศัพท์ : +66 (0)2838 6688

สถานทูต

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

ที่ตั้ง : 35 ซ.เจริญกรุง 36 (ถนนแบรสต์)
ถ.เจริญกรุง บางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ : +66 (0)2657 5100

เว็บไซต์ : สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย


VISATOGO Visa is easy to get.


สอบถามเพิ่มเติม