Logo Visatogo

ดีเดย์ เปิดประเทศ ยกเลิก Thailand Passและผ่อนคลายมาตรการทางสังคมอื่น ๆ

วันนี้ ไทยกลับมาเปิดประเทศเต็มรูปแบบอย่างเป็นทางการ ทั้งคนไทย-ชาวต่างชาติ เดินทางเข้ามาจากต่างประเทศ ไม่ต้องลงทะเบียนไทยแลนด์พาส ไม่ต้องซื้อประกัน ขณะเดียวกันยังได้ผ่อนคลายมาตรการทางสังคมอื่น ๆ ด้วย

 

ตั้งแต่ช่วง 24.00 น.ที่ผ่านมา (30 มิ.ย.2565) ผู้โดยสารที่เดินทางเข้าไทยทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติ ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนไทยแลนด์พาสในการเข้าประเทศแล้ว

 

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่อาจขอให้แสดงเอกสารวัคซีนตามการสุ่มตรวจเมื่อเดินทางถึงไทย พร้อมยกเลิกมาตรการคัดกรองอุณหภูมิ ณ ช่องทางขาเข้าและขาออกระหว่างประเทศ และยกเลิกการกำหนดเงินประกันสำหรับชาวต่างชาติที่เข้าไทย

 

ขณะเดียวกัน วันนี้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ได้ถูกปรับระดับพื้นที่สถานการณ์เป็นระดับเฝ้าระวังหรือสีเขียวทั้งหมด และยกเลิกการกำหนดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว โดยสถานประกอบการ ประเภทสถานบันเทิง สามารถเปิดให้บริการและให้ผู้รับบริการดื่มแอลกอฮอล์ได้ โดยเปิดให้บริการตามกฎหมายเดิมกำหนดไว้คือตี 2

 

ส่วนมาตรการในการใส่หน้ากาก ศบค.แนะนำว่า ควรสวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่ออยู่ในที่แออัด สถานที่ปิด หรือ มีการอยู่ใกล้ชิดกับคนจำนวนมาก

 

ส่วนการเข้าสถานที่ จากนี้ไม่มีความจำเป็นต้องคัดกรองอุณหภูมิ โดยยังแนะนำให้เว้นระยะห่างตามความเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่โรค

 

ส่วนมาตรการการรวมกลุ่ม จะตรวจคัดกรอง ATK กรณีเป็นผู้ป่วยสงสัยที่มีอาการทางเดินหายใจและหากมีการรวมกลุ่มมากกว่า 2,000 คน ขอให้แจ้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขณะที่การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ก็ผ่อนคลายให้การดำเนินการเป็นไปตามปกติได้แล้วเช่นกัน

ป้ายกำกับ
AllToTripsAdventure Certificate-of-entry COE ExperienceUnchartedTrips GlobalDrivingLicense InternationalDrivingPermit k1 Phuket Sandbox samui-plus STV Visa UAE USA Visa Dubai ขอวีซ่าอังกฤษ ขับรถต่างประเทศ ขับรถทั่วโลก ข้อมูลวีซ่า คำปรึกษาวีซ่า จดทะเบียนสมรส ทำใบขับขี่ทะเบียนรถต่างประเทศ ทำใบขับขี่ระหว่างประเทศ ที่ไหนทำใบขับขี่ได้ ท่องเที่ยวออนไลน์ น้องท่องเที่ยวใหม่ บริการทำใบขับขี่ บริการวีซ่า ประสบการณ์วีซ่า รับทำวีซ่า วีซ่าการท่องเที่ยว วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าดูไบ วีซ่าบริการ สมุยพลัส สอบถามข้อมูลใบขับขี่ สอบถามวีซ่า สอบใบขับขี่สากล สามารถขับรถทั่วโลก ออสเตรีย เกาหลีไม่กักตัว เปิดตัวท่องเที่ยว เปิดตัวแพลตฟอร์มท่องเที่ยว เอกสารวีซ่า แนะนำวีซ่า แพลตฟอร์มท่องเที่ยวใหม่ ใบขับขี่สากล