การชำระเงิน

  1. สำนักงานกรุงเทพฯ
    บริษัท วีซ่าทูโก คอร์ปอเรชั่น จำกัด ยูนิต 8G ชั้น8 อาคารปิยะเพลสหลังสวน ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม 10330

2. ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขา: สยามแสควร์ (Siam square)
ชื่อ: บริษัท วีซ่าทูโก คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บัญชี: ออมทรัพย์ (saving account)
เลขที่บัญชี: 038-474361-3
Swift code: SICOTHBK

Bank: Siam Commercial Bank
Name: VISATOGO CORPORATION COMPANY LIMITED
Branch: : Siam Square
Account: Savings Account No. : 038-474361-3
Swift code: SICOTHBK

western-union-adsense

3. Transfer via Western Union
Name: Nidh
Last name: Nidhipongphibul
Address: 29/1 Piya Place LangsuanBldg, Unit 8G, 8th Fl., Ploenchit Rd., Lumpini, Patumwan,
Bangkok 10330 THAILAND