กค้าที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถใช้บริการ Visatogo ได้เพราะลูกค้าสามารถชำระค่าบริการโดยการโอนชำระผ่านทางบัญชีบริษัทได้ที่

ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นาย นิธ นิธิพงศ์ไพบูลย์
หมายเลขบัญชี 247–230135–1
สาขา เซ็นทรัลเวิลด์

ธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชี นาย นิธ นิธิพงศ์ไพบูลย์
หมายเลขบัญชี 879–0–31158–6
สาขา เซ็นทรัลเวิลด์

ธนาคารกสิกรชื่อบัญชี นาย นิธ นิธิพงศ์ไพบูลย์
หมายเลขบัญชี 023–8–81401–4
สาขา เซ็นทรัลเวิลด์


หรือตัดจ่ายผ่านระบบออนไลน์ของPaysbuyหรือ Western Union
ในส่วนขั้นตอนการดำเนินงานกับวีซ่าทูโกนั้นเราจะอัพเดทข้อมูลรายการเอกสาร และสถานการณ์ทำงานให้แก่ลูกค้า ผ่านทางโทรศัพท์ อีเมลล์ และ ไลน์
มีเพียงแต่ขั้นตอนการยื่นฟอร์มที่สถานทูตเท่านั้นที่ลูกค้าจะต้องมายื่นด้วยตนเองเพื่อแสกนลายนิ้วมือ