บริการจองตั๋วเครื่องบิน

จองตั๋วเครื่องบิน การจองตั๋วเครื่องบิน ควรเริ่มทำทันทีพร้อม ๆ กับการที่คุณมีกำหนดการเดินทางที่ค่อนข้างแน่นอนไว้แล้ว โดยสามารถจองบริการตั๋วเครื่องบินกับวีซ่าทูโกได้ล่วงหน้าหลายเดือนก่อนการเดินทาง การจองตั๋วเครื่องบินเพื่อนำไปใช้ยื่นขอวีซ่านั้น เป็นเพียงใบจองที่ออกโดยสายการบินเพียงชั่วคราวซึ่งยังไม่ได้ชำระค่าตั๋วกับทางสายการบิน และผู้จองสามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงได้ ตราบเท่าที่ยังไม่ได้ทำการออกตั๋ว

หากคุณต้องการให้ วีซ่าทูโก ดูแลบริการส่วนนี้ กรุณากรอกข้อมูลข้างล่าง